Přeskočit na: Obsah

Co všechno kryje NN životní pojištění

Plníme i v případě onemocnění koronavirem

Chceme vás ujistit, že právě v době koronavirové jsme tu pro vás a můžete se na nás spolehnout.

Naši klienti, kteří jsou odpovídajícím způsobem pojištěni, mají v případě onemocnění koronavirem nárok na pojistné plnění!

Na onemocnění koronavirem, tj. na potvrzení této diagnózy lékařem, se nevztahují žádné výluky. Ze všech sjednaných připojištění, včetně pracovní neschopnosti, hospitalizace nebo vážnějších následků, je tedy při diagnóze onemocnění poskytnuto pojistné plnění.