Přeskočit na: Obsah

NN Fondy

Představujeme vám NN smíšené fondy, které kombinují akcie, dluhopisy a i další nástroje finančních trhů tak, aby při zvoleném investičním horizontu mohly dosáhnout svého výnosového cíle, ať už akciové trhy rostou, nebo klesají.

Investovat můžete už od 500 Kč měsíčně.

Investiční strategie NN smíšených fondů

Konzervativní strategie

Jednoduchá investice do více druhů aktiv s převahou konzervativní složky. V portfoliu najdete to nejlepší ze světa akcií, dluhopisů, komodit, měn a nemovitostí. Investiční horizont je 4–5 let.

Vyvážená strategie

Vyvážené portfolio dluhopisů a akcií (v poměru 50:50). Fond investuje do evropských společností, které podnikají na principu odpovědného investování. Investiční horizont je minimálně 5 let.

Dynamická strategie

Dynamické portfolio akciových (75 %) a dluhopisových (25 %) NN fondů s důrazem na stabilní růst kapitálu a rozložení investičního rizika. Aktivně řízená investice pro dynamické investory s investičním horizontem 5 a více let.

Je to jednoduché

Správný investor má mít kromě peněz také trpělivost. Nejdříve si určíte, kolik peněz chcete investovat, na jak dlouho a jak odvážnou investiční strategii chcete zvolit. Tu samozřejmě můžete v průběhu času měnit.

Nemusíte se rozhodovat, do čeho investovat

Investiční manažeři, kteří spravují NN smíšené fondy, vyhledávají atraktivní příležitosti zhodnocení peněz napříč různými finančními trhy. V rámci jedné investice tak získáte vyvážený mix různých typů aktiv. Vyšší výnos je obvykle spojen s vyšším kolísáním ceny a naopak. Zvolíte si tu strategii, která bude nejvíce odpovídat vašemu investičnímu profilu.

Vy investujete, my se staráme

Nemusíte být odborníky na finanční trhy, protože naši zkušení investiční manažeři nepřetržitě analyzují dění na trzích za vás a dokáží rychle reagovat na měnící se tržní prostředí a využít vzniklých příležitostí.

Jak začít investovat?

Kompletní nabídku NN fondů v přímé distribuci NN Investment Partners C.R., a.s. naleznete na webových stránkách www.nnfondy.cz

Zobrazit kompletní nabídku

Sjednat schůzku

Zanechte nám vaše telefonní číslo
a my vám zavoláme zpět a naplánujeme
schůzku s poradcem.

Zadejte prosím telefon ve tvaru +420 555 555 555.
Loading...

Formulář sa odesílá

Formulář byl úspěšně odeslán.

RESULT ERROR


Tato webová prezentace má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy, a proto by si investoři měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese žádná z entit skupiny NN v České republice žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Rizika a náklady specifické pro konkrétní fond jsou popsány v příslušném prospektu. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů měnového kurzu. Kompletní nabídku NN Investment Partners C.R., a.s. naleznete v PŘEHLEDU FONDŮ. Veškeré dokumenty a důležité informace týkající se NN Fondů jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.