Jak často si dopřáváte zeleninu,
ovoce aluštěniny? Jíte ryby?