V čem spočívá penzijní reforma

Penzijní reforma počítá s tím, že si větší podíl ze své budoucí penze naspoříme sami už v průběhu našeho pracovního života.

Tři výhody vlastního spoření na důchod

  • Možnost odečíst až 24 000 Kč ročně od základu daně (optimální spoření 3 000 Kč/měs.)
  • Vaše úspory jsou oddělené od majetku penzijní společnosti – nelze s nimi neoprávněně nakládat
  • Všechny naspořené prostředky jsou navíc pod stálou nezávislou kontrolou banky

Tři pilíře reformy

Vedle stávajícího státního průběžného systému důchodového zabezpečení (první pilíř) bylo zavedeno důchodové spoření, tzv. druhý pilíř. V rámci třetího pilíře se nově zavedlo doplňkové penzijní spoření a transformovalo se původní penzijní připojištění.

1. pilíř

Povinné důchodové pojištění

Stávající státní systém důchodového zabezpečení s výplatou starobních důchodů.

Výplata prostředků

Odchodem do starobního důchodu:

postupné vyplácení formou starobního důchodu

2. pilíř

Důchodové spoření

Spoření  vzniklo od 1.1.2013 a v lednu 2016 bylo zrušeno. Uložené finanční prostředky bude možné mimo jiné také převést na doplňkové penzijní spoření.

Výplata prostředků

Odchodem do starobního důchodu:

postupné vyplácení formou doživotní penze, nebo penze na dobu 20 let

3. pilíř

Důchodové penzijní spoření

Upravené pokračování stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Výplata prostředků

Pět let před dosažením důchodového věku v případě žádosti o výplatu předdůchodu nebo dosažením věku 60 let v případě žádosti o starobní penzi a jednorázové vyrovnání.

Již po 24 měsících možnost předčasného ukončení  spoření formou odbytného.