Příspěvky zaměstnavatele

Jaké jsou možnosti příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření?

Příspěvek na penzijní připojištěnídoplňkové penzijní spoření se stává velmi populárním benefitem, který zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům. Výhody tohoto příspěvku jsou nasnadě – zaměstnavatel si tento výdaj zahrne do nákladů a příspěvek je zároveň osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnance má pak takovýto příspěvek motivační význam, neboť získá nadstandardní benefit a navíc tím také pracuje na zajištění životní úrovně na dobu, kdy již nebude ekonomicky aktivní.