Přeskočit na: Obsah

Formuláře

NN Život

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení pojistné události – hospitalizace

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:

 • Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci

Oznámení pojistné události následkem nemoci

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:

 • Úmrtí následkem nemoci
 • Invalidita následkem nemoci
 • Zproštění od placení pojistného z důvodu nemoci
 • Trvalé následky nemoci
 • Závažné onemocnění
 • Nesoběstačnost následkem nemoci

Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

Pro typ pojistné události

 • Úmrtí

Oznámení pojistné události následkem úrazu

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:

 • Úraz
 • Trvalé následky úrazu
 • Hospitalizace následkem úrazu

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:

 • Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci

 • Pozor! Upozorňujeme na důležitost nahlášení pojistné události písemně bez zbytečného odkladu.

Oznámení pojistné události na pojištění For you

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:

 • Rakovina prsu nebo ženských pohlavních orgánů
 • Úmrtí

Změnové formuláře

Žádost o změnu osobních / kontaktních údajů
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny základní)
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny investiční)
Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek
Návrh na změnu pojistné smlouvy (technické změny)

Ostatní formuláře

Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití
Doplnění identifikace
Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy do 30 dní od sjednání
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře FATCA

Co jsou to formuláře W-8 a W-9 a kde jsou k dispozici?

V případě, že budete pojišťovnou požádáni o vyplnění a doručení amerického daňového formuláře W-8 nebo W-9, aktuální verze naleznete na  internetových stránkách amerického centrálního daňového úřadu www.irs.gov.

Český překlad formulářů je k dispozici zde a slouží pouze jako pomůcka pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.