Přeskočit na: Obsah

Formuláře

NN Život

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení pojistné události – hospitalizace

<p>Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:</p><ul> <li>Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci</li> </ul>

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost

<p>Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:</p> <ul> <li>Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci</li><br> <li><strong>Pozor! Upozorňujeme na důležitost nahlášení pojistné události písemně bez zbytečného odkladu.</strong></li> </ul>

Oznámení pojistné události následkem úrazu

<p>Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:</p> <ul> <li>Úraz</li> <li>Trvalé následky úrazu</li> <li>Hospitalizace následkem úrazu</li> </ul>

Oznámení pojistné události následkem nemoci

<p>Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:</p> <ul> <li>Úmrtí následkem nemoci</li> <li>Invalidita následkem nemoci</li> <li>Zproštění od placení pojistného z důvodu nemoci</li> <li>Trvalé následky nemoci</li> <li>Závažné onemocnění</li> <li>Nesoběstačnost následkem nemoci</li> </ul>

Oznámení pojistné události na pojištění For you

<p>Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:</p> <ul> <li>Rakovina prsu nebo ženských pohlavních orgánů</li> <li>Úmrtí</li> </ul>

Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

<p>Pro typ pojistné události<p> <ul> <li>Úmrtí</li> </ul>

Změnové formuláře

Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek
Návrh na změnu pojistné smlouvy (technické změny)
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny základní)
Žádost o změnu osobních / kontaktních údajů
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny investiční)

Ostatní formuláře

Doplnění identifikace
Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití
Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy do 30 dní od sjednání
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře FATCA

Co jsou to formuláře W-8 a W-9 a kde jsou k dispozici?

V případě, že budete pojišťovnou požádáni o vyplnění a doručení amerického daňového formuláře W-8 nebo W-9, aktuální verze naleznete na  internetových stránkách amerického centrálního daňového úřadu www.irs.gov.

Český překlad formulářů je k dispozici zde a slouží pouze jako pomůcka pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.