Často kladené dotazy

Co je oddělení Employee Benefits?

NN Employee Benefits je jedním z distribučních kanálů společnosti NN, který je zaměřen na poskytování finančních služeb podnikové klientele na území České republiky. Naši specialisté nabízí firmám komplexní program "ušitý na míru" zahrnující širokou škálu výhod jak pro řadové zaměstnance tak i vrcholový management.

Pro koho je tento obchodní kanál určen?

Cílovou skupinou Employee Benefits jsou zaměstnavatelé jak ze soukromého sektoru, tak státem zřizované instituce a organizace. Důraz je kladen především na velké podniky a nadnárodní společnosti, motivace zaměstnanců prostřednictvím finančních produktů se ale stává důležitou součástí personální politiky i ve středních a malých podnicích.

Co oddělení Employee Benefits nabízí?

Oddělení Employee Benefits nabízí široké portfolio produktů v oblasti životního pojištění, penzijního připojištění a motivačního pojištění.

Jaké jsou hlavní výhody oddělení Employee Benefits?

Primární výhodou je schopnost poskytovat komplexní služby s vysokou flexibilitou a individuálním přístupem. Kvalitu služeb a profesionální přístup zajišťují naši specialisté, kteří působí ve 14 regionech v ČR.

Kdo je specialista oddělení Employee Benefits?

Specialistu lze nejlépe přirovnat k Account manažerovi v oblasti firemního bankovnictví. Specialisté navrhují řešení zaměstnaneckých výhod podle požadavků klienta a zároveň fungují jako kontaktní osoba pro personální oddělení či jiné zvolené zastoupení dané společnosti v průběhu spolupráce, ale i po podepsání smlouvy.

Nepředstavuje pro firmu pojištění zaměstnanců příliš velkou administrativní zátěž?

NN Employee Benefits má bohaté zkušenosti, jak administrativní zatížení personálního oddělení klienta co nejvíce minimalizovat, k tomu slouží mimo jiné i služba "Komplexní zpracování hromadných plateb příspěvků na životní pojištění vašich zaměstnanců".

Zaměstnanec si založí doplňkové penzijní spoření k 1. 7. 2013 (a nemá životní pojištění). Může mu zaměstnavatel přispívat 4 000 Kč měsíčně, aniž by nadlimitní částka 2 000 Kč navyšovala měsíční základ pro odvod SZP?

Ano, může. Limit 30 000 Kč je stanoven v roční výši na jednoho zaměstnavatele v souhrnu za doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění. Při měsíčním zúčtování mezd se bere v potaz osvobození uplatněné v předchozích měsících kalendářního roku.

V následujících letech budou příspěvky zaměstnavatele ve výši 4 000 Kč osvobozeny v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu a červenci, v srpnu bude osvobozen příspěvek zaměstnavatele ve výši 2 000 Kč  (kdy se vyčerpá limit 30 000, v srpnu pak již příspěvek od platby SZP a daně z příjmu nebude osvobozen ve výši 2 000 Kč a v září vůbec). Příspěvek na doplňkové penzijní spoření se bude chovat stejně jako mzda.

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření činí 10 000 Kč měsíčně. V jaké výši bude osvobozen od platby SZP a daně z příjmu fyzické osoby?

 

Limit 30 000 Kč stanovený v §6, odst. 9, písm. p) ZDP ve znění platném od 1. 1. 2013 je roční a je vázán na platby soukromého životního pojištění a doplňkového penzijního spoření. Od ledna se tedy budou zaměstnavatelovy příspěvky načítat a od okamžiku překročení limitu se mu budou veškeré další příspěvky přidaňovat (a také vstupovat do vyměřovacího základu pro sociální i zdravotní připojištění) dle postupných plateb.

V tomto případě v lednu, a v únoru a v březnu je příspěvek osvobozen v plné výši. V následujících měsících (do prosince) není osvobozeno nic.

Limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění od platby sociálního a zdravotního pojištění je 30 000 Kč. Vztahuje se tento limit i pro uplatnění zaměstnavatelského příspěvku jako daňový náklad pro zaměstnavatele?

 

Novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2008 umožňuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na doplňkové penzijní spoření i soukromé životní pojištění do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou). Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě.