Proč s NN

Spolupráce se společností NN vám přináší následující výhody:


Kvalitní servis
a minimalizace
administrativy na vaší
straně

Možnost zasílání
hromadných plateb za
všechny zaměstnance

Podmínky spolupráce
stanoveny individuálně
ve "Smlouvě o spolupráci"

Předtištěné smlouvy,
které si zaměstnanec jen
doplní dle svého přání

Nabídka
nadstandardních služeb,
např. kódování osobních
informací

Komplexní podpora
informovanosti
zaměstnanců – prezentace,
akce, konzultace s poradci