Program benefitů kombinuje produkty s možností daňových úlev (vycházejících z aktuální legislativy) s dalšími vhodnými produkty, které by neměly zůstat stranou zájmu vašeho personálního managementu – mohou být velmi účinné zejména pro motivaci špičkových manažerů.

Daňově odečitatelné produkty

S daňově odečitatelnými produkty můžete výrazně snížit mzdové náklady ve vaší firmě. Zároveň mají významný přinos pro motivaci a loajalitu vašich zaměstnanců – představují zajištění životního standardu ve stáří a eliminují rizika související s dlouhodobými úvěry.

Penzijní produkty

Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění

Jedná se o státem podporovanou formu spoření, i z tohoto důvodu patří mezi nejvýhodnější produkty z programu NN Employee Benefits. Účastník může získat státní příspěvek až 230 Kč měsíčně. Pokud spoří více než 12 000 Kč ročně, může získat daňovou úlevu až 24 000 Kč za rok. Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč ročně je osvobozen od daně z příjmu, platby sociálního a zdravotního pojištění a zároveň je daňově uznatelným nákladem.

Životní pojištění

Produkty životního pojištění v rámci komplexního programu NN Employee Benefits představují opravdu širokou škálu možností, které splňují podmínky daňové odčitatelnosti (pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance je daňovým nákladem zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč ročně v součtu za životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření).

Životní pojištění NN Smart

Investiční životní pojištění patří mezi moderní typy pojistek, u kterých má klient možnost měnit poměr mezi investiční a ochrannou složku podle aktuální životní situace. Pojistné se podle volby klienta investuje do fondů s různým zaměřením. U tohoto produktu pojišťovna nepřebírá garanci za zhodnocení.