Spolupráce se společností NN vám přináší řadu výhod

Kvalitní servis
a minimalizace
administrativy na vaší straně

Možnost zasílání
hromadných plateb za všechny zaměstnance

Podmínky spolupráce stanoveny individuálně ve "Smlouvě o spolupráci"

Předtištěné smlouvy,
které si zaměstnanec jen
doplní dle svého přání

Nabídka
nadstandardních služeb, například kódování osobních
informací

Komplexní podpora
informovanosti
zaměstnanců – prezentace,
akce, konzultace s poradci