Novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2008 umožňuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na doplňkové penzijní spoření i soukromé životní pojištění do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou). Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě.