Cílovou skupinou NN Employee Benefits jsou zaměstnavatelé jak ze soukromého sektoru, tak státem zřizované instituce a organizace. Důraz je kladen především na velké podniky a nadnárodní společnosti, motivace zaměstnanců prostřednictvím finančních produktů se ale stává důležitou součástí personální politiky i ve středních a malých podnicích.