Jak přispívat () Přidat do oblíbených

Program zaměstnaneckých výhod NN

Spokojení zaměstnanci jsou klíčem k vašemu úspěchu

Jak přispívat zaměstnancům

Na životní pojištění NN Životní pojišťovny lze přispívat, pokud ho váš zaměstnanec má již sjednáno.

Smlouvu o životním pojištění lze uzavřít prostřednictvím NN Employee benefits teamu.

Na klasické penzijní připojištění se státním příspěvkem můžete přispívat, pokud ho má váš zaměstnanec již sjednáno. V současné době již není možné toto připojištění nově sjednat.

Pokud máte zájem přispívat svým zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření u  NN Penzijní společnosti, musí vaši zaměstnanci nejprve sami uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u NN Penzijní společnosti.

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze uzavřít:

 

Uveďte prosím informaci o přispívání zaměstnanci na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě zaměstnance.

 

Placení příspěvků zaměstnancům:
číslo účtu: 5005004433/0800

Jak zasílat příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření svým zaměstnancům:

Zaměstnavatel hradí platby za jednotlivé účastníky individuálními platebními příkazy:

Číslo účtu 5005004433/0800

VS = číslo smlouvy účastníka dle registrace u NN PS
SS = rodné číslo účastníka (není povinnost uvádět)
KS = 0558, 0138 příspěvek účastníka (U)
3552, 3558 příspěvek zaměstnavatele (Z)
0554 příspěvek třetí osoby (T) – jen u penzijního připojištění
Variabilní symbol (VS) a konstantní symbol (KS) jsou povinné údaje.

Příspěvek účastníka a příspěvek zaměstnavatele nelze v tomto případě zasílat v jedné souhrnné částce, ale vždy odděleně.
Při tomto způsobu placení se příspěvky účtují na smlouvy účastníků automaticky dle platebních dispozic plátce.

Tento způsob placení se řídí Pravidly pro komunikaci s hromadným plátcem. Zaměstnavatel hradí příspěvky za všechny zaměstnance (účastníky) jednou sumární částkou za účastníky i zaměstnavatele, nebo dvěma souhrnnými částkami – jednou za účastníky, druhou za zaměstnavatele.

Číslo účtu 5005004433/0800

Jednou částkou příspěvky účastníka i zaměstnavatele
VS = 9xxxxrmm00 (viz. pravidla)
SS = IČ hromadného plátce
KS = 0558, 0138

Jednou částkou příspěvky účastníků
VS = 9xxxxrmm00 (viz. pravidla)
SS = IČ hromadného plátce
KS = 0558, 0138

Jednou částkou příspěvky zaměstnavatele
VS = 9xxxxrmm00 (viz. pravidla)
SS = IČ hromadného plátce
KS = 3552, 3558

Zaměstnavatel musí k hromadným platbám zasílat soubor s rozpisem na rozúčtování plateb. Název souboru se musí shodovat s variabilním symbolem (VS) poukázané platby.

Co musí obsahovat rozpis zasílaný e-mailem

 • Zpráva
  Do předmětu e-mailové zprávy je nutné uvést název společnosti / hromadného plátce (nikoli firmy, která dodavatelsky zpracovává účetnictví).
 • Přiložený rozpis
  Název a adresa sídla společnosti

  Kontaktní osoba pro komunikaci s fondem
  Tel. číslo + číslo faxu
  Datum odeslání platby do NN PS, a.s.
 • Formát přiloženého rozpisu
  Soubor ve formátu csv, txt nebo xls (případně doc)

Vzory pro vytváření rozpisu

Kam rozpis zaslat

E-mailem na adresu

V případě, že plátce nemá k dispozici počítač a příslušný software, je možné (po domluvě s penzijní společností) zasílat změnové tabulky, do kterých vepíše plátce pouze změny, které nastaly oproti minulému měsíci.

Kdy rozpis zaslat

Rozpis musí být doručen do NN Penzijní společnosti současně s platbou. V případě, že společnost zasílá opakovaně stále stejnou výši příspěvků, je možné na rozpis uvést poznámku "platí do odvolání". Takový rozpis platí maximálně do 31. prosince daného roku.

Nový aktuální rozpis je třeba zaslat penzijní společnosti při každé změně, a také k 1. lednu následujícího roku, i kdyby k žádné změně nedošlo.

 

Hlášení změn

Zaměstnavatel, který přispívá na smlouvy svých zaměstnanců, se musí u NN Penzijní společnosti zaregistrovat jako plátce. Musí zaslat penzijní společnosti soupis zaměstnanců, kterým bude přispívat na penzijní produkty. Následně oznamuje společnosti pouze přírůstek nebo úbytek účastníků.