Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" poskytuji v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ"), dobrovolně souhlas společnosti NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, NN Penzijní společnost, a.s., NN Finance, s.r.o. a NN Management Services, s.r.o. (dále společně jen NN) se zpracováním osobních údajů vyplněných ve výše uvedeném kontaktním formuláři a údajů vyplněných v nastavení osobního profilu, a to za účelem nabízení obchodu a služeb.

Zpracovávané osobní údaje mohou být předány jiným správcům patřícím do finanční skupiny NN Group N.V. a/nebo zprostředkovávajícím pro NN či jiné subjekty finanční skupiny NN Group N.V. prodej jejich produktů.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytnou k naplnění shora uvedených účelů. NN je dále oprávněna zpracováním osobních údajů subjektu údajů pověřit zpracovatele. Pověřením zpracovatele nebudou žádným způsobem dotčena práva subjektu údajů.

Dále beru na vědomí, že jsem kdykoliv oprávněn požádat NN o informaci o zpracování uvedených osobních údajů podle § 12 ZOOÚ a že mám možnost postupovat podle § 21 ZOOÚ v případě, že se domnívám, že NN (popř. jiný správce či zpracovatel, kterému byly osobní údaje předány) provádí zpracování uvedených osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.