Aegon se v České republice mění na NN () Přidat do oblíbených

Svět se mění, hrdinové zůstávají

Produkty a služby Aegon se mění na NN Blue

 

Aegon se v České republice mění na NN

Informace pro klienty, bývalé klienty a obchodní partnery ke sloučení pojišťoven Aegon a NN.

Spojují nás holandské kořeny a teď i společná budoucnost. Sdílíme také stejné hodnoty, které ztělesňuje Martina Sáblíková, dlouholetá tvář Aegonu a nyní NN. Budeme tu pro vás v ještě lepší formě. Svět se sice mění, ale opravdové partnerství zůstává.

Finanční skupina Aegon prodala v lednu 2019 své podnikatelské aktivity v  České republice nizozemské finanční skupině NN a vlastníkem pojišťovny Aegon se stala NN Životní pojišťovna. Dne 1. 10. 2019 dojde se souhlasem České národní banky ke sloučení obou pojišťoven, pojišťovna Aegon zanikne a NN Životní pojišťovna se stane nástupnickou společností.

Kontaktní centrum

Rádi vám poradíme a
zodpovíme vaše dotazy.

Všechny klienty pojišťovny Aegon ujišťujeme, že po sloučení obou pojišťoven zůstávají podmínky uzavřených smluv životního pojištění zcela zachovány.

Informace pro stávající klienty

Přesto, že veškerá práva a povinností vyplývající z pojistné smlouvy nejsou v souvislosti s fúzí nijak dotčena a v plném rozsahu je přebírá NN Životní pojišťovna, klienti mají zákonné právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to do jednoho měsíce od doručení oznámení o sloučení obou pojišťoven. Výpověď může být učiněna prostřednictvím formuláře Ukončení pojistné smlouvy. Odkaz na něj naleznete na této stránce v části Doplňující informace. Vyplněný a podepsaný formulář je potřeba zaslat na adresu Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5. V případě odkupného v hodnotě vyšší než 50 000 Kč musí být podpis úředně ověřen. Výpovědní doba běží 8 dnů po doručení výpovědi, případné odkupné je splatné nejpozději do jednoho měsíce od zániku pojištění. Předčasné ukončení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné a doporučujeme ho předem konzultovat s finančním poradcem.

Informace pro bývalé klienty

Pokud jste bývalým klientem pojišťovny Aegon a máte nevyřízené nároky z pojistných událostí, pak je po ukončení činnosti pojišťovny Aegon můžete nárokovat u NN Životní pojišťovny.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na naše kontaktní centrum - telefonicky na čísle 244 090 800 nebo prostřednictvím emailu .

Změní se nějak moje životní pojištění sjednané u pojišťovny Aegon?
Nic se nemění. Pojistné podmínky a vaše smlouva, rozsah pojištění, výše platby za pojištění, číslo účtu pro platbu za pojištění – to vše zůstává stejné.

Musím z důvodu sloučení s NN měnit platební údaje pro platbu pojistného?
Stávající platební údaje pro platbu pojistného se nemění. Vše zůstává, jak jste zvyklí.

Jaké je telefonní číslo a email kontaktního centra po sloučení Aegon a NN?
Telefonní číslo 244 090 800 se nemění. Emailová adresa se od 1. 10. změní na .

Jaká je korespondenční adresa po sloučení s NN?
NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Kde a jak můžu nahlásit pojistnou událost od 1. 10. 2019?
Pojistnou událost můžete nahlásit pomocí formuláře nebo online. Více informací najdete na www.nn.cz/hlaseni

Na koho se mám dále obracet s dotazy? Mohu dále využívat poradce, se kterým jsem smlouvu sjednal/a?
Ano, váš poradce vám je i nadále k dispozici a sloučení obou pojišťoven nemá na jeho služby žádný vliv.

 

Výpověď smlouvy z důvodu sloučení s NN

Vypovědět pojistnou smlouvu je vždy nevýhodné, a to jak finančně, tak i z dalších důvodů. Vaše pojistná smlouva je postavena tak, aby se mohla přizpůsobit aktuální životní situaci. Můžeme změnit pojistné částky, sjednat nová pojištění nebo zrušit ta, která už nepotřebujete. Uděláme všechno pro to, abychom společně nalezli nejvhodnější postup v řešení momentální situace.

Pokud jste se rozhodli svou smlouvu ukončit, zvažte prosím:

Finanční důsledky výpovědi

  • Pokud jste využívali daňové zvýhodnění životního pojištění, budete muset daňové odpočty zpětně dodanit.
  • V případě produktů investičního životního pojištění budete mít nárok pouze na odbytné/odkupné, jehož výše se odvíjí od délky trvání pojistné smlouvy, nedosahuje však plné výše vámi vložených finančních prostředků.
  • Přicházíte o bonus za věrnost i bezeškodní průběh.

Nefinanční důsledky výpovědi

  • Pokud se budete chtít znovu pojistit, pojišťovny posoudí váš aktuální zdravotní stav a je možné, že některá rizika vám odmítnou pojistit.
  • Na základě uzavření nové smlouvy vám mohou u některých pojištění znovu běžet čekací doby.

Postup v případě výpovědi:

V případě, že se rozhodnete pro výpověď pojistné smlouvy, můžete k tomu využít formulář Žádost o ukončení pojištění. Jako důvod výpovědi uveďte, že se jedná o ukončení smlouvy z důvodu sloučení s NN.

Adresa pro zaslání výpovědi:

AEGON Pojišťovna
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov

 

Pojistná událost
 

Chci ohlásit pojistnou událost

Kalkulačka pojistného

Chci vědět kolik to stojí

Klientský portál
NN Blue

Chci mít přehled a kontrolu