ING pojišťovna a.s.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5
IČ: 25703838
DIČ: CZ25703838

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B vl.č. 5603

Představenstvo:
Jiří Čapek, předseda představenstva
Ivan Kubla, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

ING pojišťovna, a. s. („společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. října 1998. Dne 3. ledna 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodního jména společnosti z Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s. na ING pojišťovna, a.s. Společnost se zabývá pojišťovací činností od roku 1998.

Společnost provozuje následující odvětví neživotního pojištění (soukromého zdravotního pojištění):

  • pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti,
  • pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici.