NN Finance, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 24265870
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953.

Zastoupená:
Zbyněk Veselý, jednatel
Maurick W. Schellekens, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

NN Finance, s.r.o. je na základě akreditace od České národní banky udělené dne 6.2.2013 akreditovanou osobou ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření podle tohoto zákona (a důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).