primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Zoltán Sipos - Obchodný riaditeľProf. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Karlově Univerzitě v Praze. Od konce devadesátých let se věnuje inovativním postupům převážně v léčbě srdečních arytmií, zavedl řadu unikátních výkonů do klinické praxe (kryoablace a laserová ablace v rámci léčby fibrilace síní), v roce 2007 se mu podařilo otevřít první komplexní robotizační katetrizační pracoviště v republice, v roce 2012 zavedl jako první na světě pacientovi bezdrátový kardiostimulátor. Celý svůj profesní život se věnuje klinické práci a výzkumu zejména v oboru srdeční elektrofyziologie, ale zavádí nové metody například i v intervenční léčbě vysokého krevního tlaku, věnuje se neuromodulační léčbě nemocných se srdečním selháním. Kromě zavádění nových technik se věnuje i organizaci odborných seminářů a konferencí, publikuje v renomovaných vědeckých časopisech a v současné době je předsedou České asociace pro srdeční arytmie při České kardiologické společnosti.