evangelický kněz

Zoltán Sipos - Obchodný riaditeľMgr. Zvonimír Šorm vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu. V roce 1986 nastoupil jako seniorátní vikář Českobratrské církve evangelické s umístěním v Trutnově. V rámci seniorátu poté přešel do sboru v Šonově. Od roku 1993 působí jako farář v pražských Modřanech a byl zvolen za kazatele sboru. Má čtyři děti a šest vnoučat.