Společenská odpovědnost a charita

Pro celou skupinu NN a tedy i pro nás je velice důležitá společenská odpovědnost. Podporujeme odpovědné investování i finanční gramotnost, zejména dětí. V loňském roce jsme například podpořili vydání knihy Denisy Proškové „Kde rostou peníze?“, která se zaměřuje na přiblížení světa financí dětem od 6 do 9 let. V rámci projektu For You se podílíme na osvětových a charitativních akcích souvisejících s bojem proti rakovině (např. akce „Nejde jen o prsa“ a „Ruce na prsa“). Naši zaměstnanci se již tradičně podílejí na dobrovolnických akcích v rámci teambuildingů a už několikátý rok se účastní benefičního turnaje firem v malé kopané Sue Ryder Charity Cup, který organizuje Domov Sue Ryder. Společenská odpovědnost a ekologické smýšlení se promítá nejen do provozu našich kanceláří a poboček, ale i obecně do našich procesů a způsobu fungování.  

Věříme zkrátka, že naše role by se neměla omezovat pouze na vytváření zisku. Záleží nám nejen na spokojenosti našich klientů, ale bereme vážně také svou odpovědnost vůči společnosti, v níž působíme.