Přeskočit na: Obsah

Otázky a odpovědi

K programu zaměstnaneckých výhod

Nejčastější otázky a odpovědi:

Co je oddělení NN Employee Benefits?

NN Employee Benefits je jedním z distribučních kanálů společnosti NN, který je zaměřen na poskytování finančních služeb podnikové klientele na území České republiky. Naši specialisté nabízí firmám komplexní program "ušitý na míru" zahrnující širokou škálu výhod jak pro řadové zaměstnance tak i vrcholový management.

Pro koho je tento obchodní kanál určen?

Cílovou skupinou NN Employee Benefits jsou zaměstnavatelé jak ze soukromého sektoru, tak státem zřizované instituce a organizace. Důraz je kladen především na velké podniky a nadnárodní společnosti, motivace zaměstnanců prostřednictvím finančních produktů se ale stává důležitou součástí personální politiky i ve středních a malých podnicích.

Co oddělení Employee Benefits nabízí?

Oddělení Employee Benefits nabízí široké portfolio produktů v oblasti životního pojištění, penzijního připojištění a motivačního pojištění.

Jaké jsou hlavní výhody oddělení NN Employee Benefits?

Primární výhodou je schopnost poskytovat komplexní služby s vysokou flexibilitou a individuálním přístupem. Kvalitu služeb a profesionální přístup zajišťují naši specialisté, kteří působí ve 14 regionech v ČR.

Kdo je specialista oddělení NN Employee Benefits?

Specialistu lze nejlépe přirovnat k Account manažerovi v oblasti firemního bankovnictví. Specialisté navrhují řešení zaměstnaneckých výhod podle požadavků klienta a zároveň fungují jako kontaktní osoba pro personální oddělení či jiné zvolené zastoupení dané společnosti v průběhu spolupráce, ale i po podepsání smlouvy.

Nepředstavuje pro firmu pojištění zaměstnanců příliš velkou administrativní zátěž?

NN Employee Benefits má bohaté zkušenosti, jak administrativní zatížení personálního oddělení klienta co nejvíce minimalizovat, k tomu slouží mimo jiné i služba "Komplexní zpracování hromadných plateb příspěvků na životní pojištění vašich zaměstnanců".

Limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na daňově podporované produkty od platby sociálního a zdravotního pojištění je 50 000 Kč. Vztahuje se tento limit i pro uplatnění zaměstnavatelského příspěvku jako daňový náklad pro zaměstnavatele?

Platné znění zákona o daních z příjmů umožňuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na daňově podporované produkty do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou). Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě.

Více informací

Kontaktujte specialisty
na firemní klientelu.