Přeskočit na: Obsah

Tiskové centrum

Sekce pro média

Tiskové zprávy

Pravidelně vydávané tiskové zprávy
o hospodářských výsledcích
a o všech podstatných
událostech uvnitř společnosti.

Více informací

Aktuality

Informuje o všech novinkách
např. informace o nových produktech,
získaných oceněních
nebo důležitá oznámení pro klienty.

Více informací

Klíčové informace

Základní informace, data nebo grafika pro média.

Grafický manuál a logo
Zprávy o hospodaření
Základní informace o NN

Kontakt