Přeskočit na: Obsah

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění již není možné sjednat.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem zahrnuje smlouvy soukromého spoření na penzi uzavírané v letech 1994 – 2012.

Novým klientům nabízíme sjednání nového produktu "Doplňkové penzijní spoření".

Pokud máte u nás platnou smlouvu o penzijním připojištění, spočítejte si na kalkulačce, jaké výhody má pro vás navýšení měsíčního příspěvku.

 • Zadejte rok narození;
 • zvolte novou výši příspěvku;
 • zadejte výši příspěvku od zaměstnavatele, pokud vám přispívá;
 • zadejte částku, kterou máte aktuálně naspořenou na své smlouvě o penzijním připojištění;
 • vpravo pod grafem vám kalkulačka zobrazí předpokládanou částku k výplatě v 60letech věku.

Pokud si chcete navýšit svůj měsíční příspěvek, klikněte na tlačítko "Navýšit příspěvek" a pokračujte dle instrukcí na stránce "Chci navýšit příspěvek".

Pro klienty

Jste náš klient?
Toto je sekce pro Vás.

Vstoupit

Kalkulačka navýšení příspěvku na PP

2023
100 5 000
x Zvyšte měsíční příspěvek na 300 Kč a získejte státní příspěvek 90 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 1 000 Kč a získejte maximální státní příspěvek 230 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 3 000 Kč a odečtěte si ročně 24 000 Kč ze základu daně.
0 5 000
0 0
%

Získáte měsíční státní příspěvek 0 Kč.

Zvyšte měsíční příspěvek na 300 Kč a získejte státní příspěvek 90 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 1 000 Kč a získejte maximální státní příspěvek 230 Kč.
Zvyšte měsíční příspěvek na 3 000 Kč a odečtěte si ročně 24 000 Kč ze základu daně.

Přepočítat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 0 Kč
 • 0 Kč
 • 0 Kč

V 60 letech věku bude na účtu

0 Kč

Navýšit příspěvek

 

Co je Penzijní připojištění?

Penzijní připojištění je dobrovolné spoření na důchod, na které vám přispívá stát a případně i váš zaměstnavatel. Můžete si ho částečně odečíst z daňového základu a máte jistotu, že na něm neproděláte (tzv. garance nezáporného zhodnocení).

Dopady penzijní reformy na penzijní připojištění

 • Penzijní fond se 1. 1. 2013 změnil na Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, a.s. Podmínky pro účastníky zůstávají zachovány.
 • I nadále zůstává možnost čerpat státní příspěvky až do výše 2 760 Kč ročně. Konkrétní údaje najdete níže v tabulce. 
 • Mezi transformovanými fondy není možné přecházet, je však možné měnit výši úložky
Příspěvek účastníka Státní příspěvek
300 – 399 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 – 499 Kč 110 Kč + 20 % z částky nad 400 Kč
500 – 599 Kč 130 Kč + 20 % z částky nad 500 Kč
600 – 699 Kč 150 Kč + 20 % z částky nad 600 Kč
700 – 799 Kč 170 Kč + 20 % z částky nad 700 Kč
800 – 899 Kč 190 Kč + 20 % z částky nad 800 Kč
900 – 999 Kč 210 Kč + 20 % z částky nad 900 Kč
1000 a více Kč 230 Kč

Daňové úlevy

Odpočet až 24 000 Kč/rok

Celková maximální výše daňových úlev je 24 000 Kč za rok.

 

Účastník vs. zaměstnavatel

Daňové úlevy se vztahují pouze na vlastní příspěvek účastníka.       

 

12 x Y - 1 000 Kč / měsíc

Pokud chce účastník uplatnit daňové úlevy, musí měsíční příspěvek přesahovat částku 1 000 Kč. Tuto částku nad 1 000 Kč si může uplatnit jako daňový odpočet.

3 000 Kč

Optimální měsíční příspěvek pro čerpání maximální státní podpory (230 Kč), který zároveň umožní uplatnění daňových úlev v plné výši, od 1. ledna 2017 činí 3 000 Kč.

Jak zvolit optimální výši měsíčního příspěvku?

„Měsíčně platím
méně než 300 Kč“

Pozor! Pokud nezvýšíte měsíční úložku minimálně na 300 Kč, ztratíte nárok na státní příspěvek.

„Měsíčně platím
méně než 1 000 Kč“

Získáte státní příspěvek, ale pokud navýšíte měsíční úložku na 1 000 Kč, získáte maximální možný státní příspěvek 2 760 Kč ročně.

„Měsíčně platím
3 000 Kč a více“

Gratulujeme, 3 000 Kč je optimální úložka, při které získáte ročně 6 360 Kč (státní příspěvky a daňová zvýhodnění).

Příspěvek účastníka (měsíčně) 100 300 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Státní příspěvek (ročně) 0 1 080 1 560 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760
Daňová úspora (ročně)         900 1 800 2 700 3 600

Daňové optimum - maximální podpora bez starostí

Chcete při spoření na důchod získat maximální příspěvek od státu a slevu na dani? Se službou Daňové optimum se nemusíte o nic starat, vaše příspěvky pohlídáme za vás.

0,- Kč

Je zdarma

MAX

Možnost získání maximálního daňového odpočtu za vaše platby.

Prosinec

Dle vašich celoročních příspěvků je vám vypočteno, kolik ještě potřebujete zaplatit, abyste dosáhli maximálního daňového odpočtu.

Jak službu objednat?

Vyplňte sekci „Služba daňové optimum“ ve formuláři ke smlouvě a odešlete jej na adresu Nádražní 25, 150 00 Praha 5, nebo odevzdejte na nejbližší pobočce NN Penzijní společnosti.

Jak můžu ukončit Daňové optimum?

Platnost "Daňového optima" je možné ukončit písemnou formou, a to vyplněním a podepsáním formuláře Žádost o změnu. Fond může ukončit provozování "Daňového optima" v případě změny zákonných ustanovení. V případě ukončení "Daňového optima" je Fond povinen oznámit tuto skutečnost účastníkům, kteří měli "Daňové optimum" sjednáno. Výše příspěvku účastníka na měsíc prosinec v tomto případě odpovídá částce sjednané v účastníkově smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Možnosti výplaty penze

Starobní penze na určenou dobu

Starobní penze na určenou dobu

Tato základní penze se doživotně vyplácí každému, kdo je starší 60 let a zároveň platil příspěvky minimálně po dobu 60 měsíců. Můžete si vybrat jedno ze šesti schémat výplaty, nebo si nechat vyplatit všechny peníze najednou.
Výsluhová penze

Výsluhová penze

Výsluhovou penzi musíte mít sjednanou ve smlouvě, nárok na ni vzniká po 15 letech placení příspěvků. Výsluhová penze je vlastně rychlejší variantou starobní penze a můžete do ní vložit až 50 % všech příspěvků.
Pozůstalostní penze

Pozůstalostní penze

Pokud účastník platil příspěvky minimálně 36 měsíců a nebyla mu vyplacena některá z penzí, při úmrtí vznikne jeho blízkým nárok na pozůstalostní penzi. Vyplácí se ze všech prostředků na účtu po dobu nejméně 3 měsíců.
Invalidní penze

Invalidní penze

Invalidní penzi musíte mít sjednanou ve smlouvě. Pokud platíte příspěvky nejméně 36 měsíců a je vám přiznána plná invalidní penze, můžete finanční prostředky včetně státních příspěvků čerpat podle svých potřeb.
Jednorázové vyrovnání

Jednorázové vyrovnání

Pokud vám vznikl nárok na některou penzi, vaše příspěvky včetně státních příspěvků a podílů na výnosech fondu jsou vám vyplaceny najednou vámi zvoleným způsobem.
Odbytné

Odbytné

Jestliže jste platili příspěvky alespoň 12 kalendářních měsíců, ale nesplnili podmínky stanovené zákonem pro výplatu penze, náleží vám odbytné. Budou vám vyplaceny všechny vložené peníze a jejich zhodnocení kromě státních příspěvků.

Uvedené dávky mohou podléhat srážkové dani. Více informací o daních v souvislosti s penzijními produkty naleznete zde.

Výplatní schémata penzí

Starobní výsluhové, nebo invalidní penze se vyplácejí v jednom ze sedmi schémat doživotní výplaty:

 • Penze pro účastníka – vyplácí se pouze účastníkovi.
 • Penze s garantovanou dobou výplaty – při úmrtí účastníka se pozůstalostní penze vyplácí do konce garantované doby oprávněným osobám ve stejné výši jako účastníkovi v poměru určeném účastníkem.
 • Penze pro účastníka a oprávněnou osobu – při úmrtí účastníka se vyplácí doživotně 1 oprávněné osobě ve výši, kterou pobíral účastník v době úmrtí.
 • Penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty – při úmrtí účastníka mohou pobírat jeho penzi po garantovanou dobu max. 2 oprávněné osoby v určeném pořadí.
 • Variabilní penze pro účastníka a oprávněnou osobu – účastník určí % pozůstalostní penze, v případě jeho úmrtí pobírá tuto výši 1 oprávněná osoba.
 • Variabilní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty – možnost zvolit garantovanou dobu a % pozůstalostní penze zároveň. Vyplácí se max. 2 oprávněným osobám.
 • Penze s garantovanou dobou výplaty pro oprávněné osoby - při úmrtí účastníka se pozůstalostní penze vyplácí po garantovanou dobu oprávněným osobám ve stejné výši jako účastníkovi v poměru určeném účastníkem.

Přejete si vyplatit naspořené prostředky?

Jak platit

Příspěvek účastníka

Číslo účtu 5005004433/0800
Variabilní symbol (VS) číslo smlouvy dle registrace u fondu
povinný údaj – 10 znaků (příklad: 0087654321), event. rodné číslo
Konstantní symbol (KS) 0558, 0138 – povinný údaj
Specifický symbol (SS) rodné číslo účastníka – nepovinný údaj – 10 znaků

Informace o tom, jak má účastníkovi přispívat zaměstnavatel najdete zde.

Právní ustanovení

 • Konkrétní podmínky poskytování dávek z penzijního připojištění upravuje penzijní plán č. 4.

 


Transformovaný fond NN PS

Historický vývoj Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti

Více o Transformovaném fondu NN PS

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.