Přeskočit na: Obsah

Transformovaný fond

Peněžní prostředky shromážděné v Transformovaném fondu se umísťují s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby. Za tímto účelem jsou peněžní prostředky umísťovány tak, že nejméně 70 % majetku Transformovaného fondu je umístěno do konzervativních instrumentů s pevným výnosem a nejvíce 30 % složky portfolia smí být umístěna do investičních instrumentů s proměnlivým výnosem. U Transformovaného fondu NN PS je i nadále poskytována garance nezáporného zhodnocení prostředků, čímž je zajištěna bezpečnost investice účastníku.

Poplatky

Úplata za obhospodařování

0,8 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v Transformovaném fondu.

Úplata za zhodnocení

10 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce Transformovaného fondu.

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

Historický vývoj fondu

Vývoj aktiv ve správě fondu (AuM v mln. Kč)

Zhodnocení (v %)

Skladba majetku ve fondu