Jděte přímo na: Obsah

Zprávy o hospodaření

Zprávy o hospodaření NN Penzijní společnosti

Rok 2021

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2021

Rok 2020

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2020
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2020

Rok 2019

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2019
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2019

Rok 2018

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2018
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2018

Rok 2017

Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření fondů NN Penzijní společnosti
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2017
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2017

Rok 2016

NN Finance s. r. o., účetní závěrka k 31. prosinci 2016
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2016
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2016

Rok 2015

NN Finance s. r. o., účetní závěrka k 31. prosinci 2015
NN Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2015
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2015
NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva k mimořádným účetním závěrkám vybraných Fondů za rok 2015

Rok 2014

NN Penzijní společnost, a. s., výroční zpráva za rok 2014
ING Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2014
Transformovaný fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2014
Povinný konzervativní fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2014
Účastnický fond - Penze 2030, pololetní zpráva k 30. 6. 2014
Účastnický fond - Penze 2040, pololetní zpráva k 30. 6. 2014
ING Finance s. r. o., účetní závěrka k 31. prosinci 2014
Účastnický fond světových akcií, pololetní zpráva k 30. 6. 2014

Rok 2013

ING Penzijní společnost, a.s., výroční zpráva 2013
ING Penzijní společnost, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Transformovaný fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Povinný konzervativní fond, pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Účastnický fond - Penze 2030, pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Účastnický fond - Penze 2040, pololetní zpráva k 30. 6. 2013
Účastnický fond světových akcií, pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Rok 2012

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2012
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2012
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2012

Rok 2011

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2011
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2011
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2011

Rok 2010

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2010
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2010
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2010

Rok 2009

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2009
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2009
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2009

Rok 2008

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2008
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2008
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2008

Rok 2007

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2007
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2007
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2007

Rok 2006

ING Penzijní fond, a.s., výroční zpráva 2006
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 30. 6. 2006
ING Penzijní fond, a.s., pololetní zpráva k 31. 12. 2006