Přeskočit na: Obsah

Naše společnosti

Informace o našich společnostech v ČR

Seznam společností skupiny NN

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5
IČ : 40763587
DIČ : CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A vl.č. 6305 

Zastoupená:

Maurick Schellekens, vedoucí organizační složky

Zakladatel:

NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem Rotterdam, Weena 505, Nizozemské království, zapsaný v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 

V roce 1992 získala Nationale-Nederlanden jako vůbec první zahraniční společnost po pádu komunismu v České republice licenci k uzavírání pojistných smluv. Dnes se s 9,4 % podílem řadí na špičku mezi poskytovateli životního pojištění na českém trhu.

Pojistné produkty NN jsou konstruovány tak, aby mohla být konkrétní pojistná smlouva přizpůsobena potřebám klienta nejen v okamžiku uzavření, ale také v průběhu trvání pojištění. NN nabízí široké portfolio produktů životního pojištění. Investiční pojištění v sobě spojuje pojistnou ochranu a výhodnou investici a Rizikové pojištění jež je určeno těm, kteří mají rizikové zaměstnání nebo koníčka a potřebují zajistit svou rodinu pro případ nešťastné události.

NN Penzijní společnost, a. s.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 63078074
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 

Představenstvo:

Maurick Schellekens, předseda představenstva
Martin Hargaš, člen představenstva
Mark Vermeule, člen představenstva
Roman Truhlář, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

Christopher Hibbert, člen dozorčí rady
Attila Bosnyák, člen dozorčí rady
Guus Schoorlemmer, člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

Attila Bosnyák, předseda výboru pro audit
Chris Hibbert, člen výboru pro audit
Guus Schoorlemmer, člen výboru pro audit

Zakladatel a akcionář:

NN Continental Europe Holdings B. V.,
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu, a.s. dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů dne 1. 1. 2013 za účelem poskytovaní nových penzijních produktů.

ING Penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění.

NN Finance, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 24265870
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953. 

Zastoupená:

Maurick Schellekens, jednatel
Martin Hargaš, jednatel
Roman Truhlář, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

NN Finance, s.r.o. je na základě akreditace od České národní banky udělené dne 6.2.2013 akreditovanou osobou ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření podle tohoto zákona (a důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

Dokumenty ke stažení

NN Management Services, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 64573729 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41678. 

Zastoupená:

Ronald Lipták, jednatel
Maurick Schellekens, jednatel
Geert Jan Gaans, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.