Přeskočit na: Obsah

Naše společnosti

Informace o našich společnostech v ČR

Seznam společností skupiny NN

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5
IČO : 40763587
DIČ : CZ699004730
Datová schránka: 5dgb3c4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A vl.č. 6305 

Zastoupená:

Yoram Schwarz, vedoucí odštěpného závodu

Zakladatel:

NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem Rotterdam, Weena 505, Nizozemské království, zapsaný v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 

Všeobecné informace:

V roce 1992 získala Nationale-Nederlanden jako vůbec první zahraniční společnost po pádu komunismu v České republice licenci k uzavírání pojistných smluv. Dnes se s 9,4 % podílem řadí na špičku mezi poskytovateli životního pojištění na českém trhu.

Pojistné produkty NN jsou konstruovány tak, aby mohla být konkrétní pojistná smlouva přizpůsobena potřebám klienta nejen v okamžiku uzavření, ale také v průběhu trvání pojištění. NN nabízí široké portfolio produktů životního pojištění. Investiční pojištění v sobě spojuje pojistnou ochranu a výhodnou investici a Rizikové pojištění jež je určeno těm, kteří mají rizikové zaměstnání nebo koníčka a potřebují zajistit svou rodinu pro případ nešťastné události.

NN Penzijní společnost, a. s.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 63078074
DIČ: CZ699004730
Datová schránka: pm7eiyd

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 

Představenstvo:

Yoram Schwarz, předseda představenstva
Martin Hargaš, člen představenstva
Roman Truhlář, člen představenstva
Libor Šimek, člen představenstva
Rukmini Boelens, člen představenstva
Hedvika Holá, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

Christopher Hibbert, předseda dozorčí rady
Attila Bosnyák, člen dozorčí rady
Luc Vanhoof, člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

Předseda Výboru pro audit:
Attila Bosnyák, dat. nar. 3. února 1973
25521 Haag, Landrestraat 1025, Nizozemské království
Den vzniku členství: 19. dubna 2021

Člen výboru pro audit:
Christopher Hibbert, dat. nar. 31. srpna 1974
2244CG Wassenaar, Wittenburgerweg 132, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 12. dubna 2021
Den vzniku členství: 15. prosince 2018

Člen výboru audit:
Luc Vanhoof, dat. nar. 22. února 1965
Mol, Beukenbosstraat 28, Belgické království
Den vzniku členství: 1. dubna 2021

Zakladatel a akcionář:

NN Continental Europe Holdings B. V.,
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Všeobecné informace:

NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu, a.s. dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů dne 1. 1. 2013 za účelem poskytovaní nových penzijních produktů.

ING Penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění.

Penzijní společnost shromažďuje prostředky účastníků a státu, umisťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje majetek těchto fondů a vyplácí dávky, jejichž cílem je zabezpečit doplňkový příjem účastníkům ve stáří.

NN Finance, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 24265870
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953. 

Zastoupená:

Yoram Schwarz, předseda sboru jednatelů
Martin Hargaš, jednatel
Roman Truhlář, jednatel
Petr Kopřiva, jednatel
Libor Šimek, jednatel
Rukmini Boelens, jednatel
Hedvika Holá, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

Zakladatel a společník:

NN Continental Europe Holdings B. V., 2595AS´s Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Všeobecné informace

Společnost NN Finance, s.r.o. byla založena  v roce 2012 a do jejího předmětu podnikání patří zejména činnost pojišťovacího zprostředkovatele, činnost zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření a činnost investičního zprostředkovatele. Společnost se dále zaměřuje na poskytování /zprostředkování spotřebitelského úvěru, činnost likvidátora pojistných událostí a činnost vedení účetnictví.  

NN Finance, s.r.o. je rovněž na základě akreditace od České národní banky akreditovanou osobou ve smyslu zákona o doplňkovém penzijním spoření k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření

Dokumenty ke stažení

NN Management Services, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 64573729 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41678. 

Zastoupená:

Yoram Schwarz, předseda sboru jednatelů
Martin Hargaš, jednatel
Libor Šimek, jednatel 
Ronald Lipták, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

Zakladatel a společník

NN Continental Europe Holdings B. V., 2595AS´s Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Všeobecné informace

Společnost NN Management Services se věnuje poskytování služeb českým a slovenským společnostem v rámci NN Group, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky, a to v oblasti poradenství, IT, řízení rizik a marketingu. Společnost zodpovídá i za zajišťování činností v rámci NN IT Hub, který poskytuje služby zabezpečení a správy aplikací pro vybrané země NN Group.