Přeskočit na: Obsah

Naše společnosti

Informace o našich společnostech v ČR

Seznam společností skupiny NN

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5
IČO : 40763587
DIČ : CZ699004730
Datová schránka: 5dgb3c4

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A vl.č. 6305 

Zastoupená:

Yoram Schwarz, vedoucí odštěpného závodu

Zakladatel:

NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem Rotterdam, Weena 505, Nizozemské království, zapsaný v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 

Všeobecné informace:

V roce 1992 získala Nationale-Nederlanden jako vůbec první zahraniční společnost po pádu komunismu v České republice licenci k uzavírání pojistných smluv. Dnes se s 9,4 % podílem řadí na špičku mezi poskytovateli životního pojištění na českém trhu.

Pojistné produkty NN jsou konstruovány tak, aby mohla být konkrétní pojistná smlouva přizpůsobena potřebám klienta nejen v okamžiku uzavření, ale také v průběhu trvání pojištění. NN nabízí široké portfolio produktů životního pojištění. Investiční pojištění v sobě spojuje pojistnou ochranu a výhodnou investici a Rizikové pojištění jež je určeno těm, kteří mají rizikové zaměstnání nebo koníčka a potřebují zajistit svou rodinu pro případ nešťastné události.

NN Penzijní společnost, a. s.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 63078074
DIČ: CZ699004730
Datová schránka: pm7eiyd

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 

Představenstvo:

Yoram Schwarz, předseda představenstva
Martin Hargaš, člen představenstva
Libor Šimek, člen představenstva
Rukmini Boelens, člen představenstva
Hedvika Holá, člen představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

Christopher Hibbert, předseda dozorčí rady
Attila Bosnyák, člen dozorčí rady
Luc Vanhoof, člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

Předseda Výboru pro audit:
Attila Bosnyák, dat. nar. 3. února 1973
25521 Haag, Landrestraat 1025, Nizozemské království
Den vzniku členství: 19. dubna 2021

Člen výboru pro audit:
Christopher Hibbert, dat. nar. 31. srpna 1974
2244CG Wassenaar, Wittenburgerweg 132, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 12. dubna 2021
Den vzniku členství: 15. prosince 2018

Člen výboru audit:
Luc Vanhoof, dat. nar. 22. února 1965
Mol, Beukenbosstraat 28, Belgické království
Den vzniku členství: 1. dubna 2021

Zakladatel a akcionář:

NN Continental Europe Holdings B. V.,
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Všeobecné informace:

NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu, a.s. dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů dne 1. 1. 2013 za účelem poskytovaní nových penzijních produktů.

ING Penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění.

Penzijní společnost shromažďuje prostředky účastníků a státu, umisťuje je do účastnických fondů, obhospodařuje majetek těchto fondů a vyplácí dávky, jejichž cílem je zabezpečit doplňkový příjem účastníkům ve stáří.

NN Finance, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 24265870
DIČ: CZ699004730

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953. 

Zastoupená:

Yoram Schwarz, předseda sboru jednatelů
Martin Hargaš, jednatel
Libor Šimek, jednatel
Rukmini Boelens, jednatel
Hedvika Holá, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

Zakladatel a společník:

NN Continental Europe Holdings B. V., 2595AS´s Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Všeobecné informace

Společnost NN Finance, s.r.o. byla založena  v roce 2012 a do jejího předmětu podnikání patří zejména činnost pojišťovacího zprostředkovatele, činnost zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření a činnost investičního zprostředkovatele. Společnost se dále zaměřuje na poskytování /zprostředkování spotřebitelského úvěru, činnost likvidátora pojistných událostí a činnost vedení účetnictví.  

NN Finance, s.r.o. je rovněž na základě akreditace od České národní banky akreditovanou osobou ve smyslu zákona o doplňkovém penzijním spoření k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření

Dokumenty ke stažení

NN Management Services, s.r.o.

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 64573729 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41678. 

Zastoupená:

Yoram Schwarz, předseda sboru jednatelů
Martin Hargaš, jednatel
Libor Šimek, jednatel 
Ronald Lipták, jednatel

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.

Zakladatel a společník

NN Continental Europe Holdings B. V., 2595AS´s Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království

Všeobecné informace

Společnost NN Management Services se věnuje poskytování služeb českým a slovenským společnostem v rámci NN Group, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky, a to v oblasti poradenství, IT, řízení rizik a marketingu. Společnost zodpovídá i za zajišťování činností v rámci NN IT Hub, který poskytuje služby zabezpečení a správy aplikací pro vybrané země NN Group.