Přeskočit na: Obsah

Naše hodnoty

Představujeme vám základní hodnoty, kterými se v NN řídíme

Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb našich klientů

Cílem NN je nabízet výjimečnou zákaznickou zkušenost, založenou na skvělých službách a dlouhodobých vztazích. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout nabídkou transparentních produktů a služeb, které vyhovují potřebám našich klientů.

Jsme totiž přesvědčeni, že finanční produkty a služby by měly být jednoduché a srozumitelné. Abyste věděli, co kupujete a jaká jsou případná rizika. A abyste v každé fázi svého života cítili, že svou finanční budoucnost máte pod kontrolou. Smyslem naší práce je pomáhat vám zajistit vaši finanční budoucnost.

Proto v našich společnostech a napříč celou NN Group uplatňujeme hodnoty Care, Clear, Commit, které nám pomáhají naše poslání naplňovat. Vyjadřují, co je pro nás opravdu důležité, čemu věříme a o co usilujeme.

– péče, laskavost

Snažíme se plnit a předčít vaše očekávání. Zaměstnancům nabízíme inspirativní a zdravé pracovní prostředí. Respektujeme se navzájem i svět, ve kterém žijeme.

– srozumitelnost, čitelnost

Komunikujeme srozumitelně,
jednáme čestně, jsme otevření, transparentní a vítáme zpětnou vazbu.

– spolehlivost, závazek

Jsme odpovědní a spolehliví, plníme své sliby. Při podnikání myslíme na budoucnost a prosazujeme iniciativy, které vytvoří lepší život pro budoucí generace.

Pro celou skupinu NN a tedy i pro nás je velice důležitá také společenská odpovědnost.
Podporujeme odpovědné investování i finanční gramotnost, zejména dětí.