Přeskočit na: Obsah

Společenská odpovědnost

Naše veřejně prospěšné projekty a charita

Společenská odpovědnost skupiny NN Group v České republice v roce 2021

Již druhým rokem nám motto NN Group „Future Matters“ (Na budoucnosti záleží) pomáhalo nepropadat v rámci celosvětové pandemie skepsi a přispívat tam, kde to dává společensky smysl také v dlouhodobé perspektivě.

Globální CSR program jsme vloni opět naplnili aktivitami pro pomoc a rozvoj životních obzorů různých skupin potřebných.

Hlavní trojici pilířů naší společenské odpovědnosti, kam patří rozvoj budoucích příležitostí, podpora vedoucí k soběstačnosti a péče o seniory, v uplynulém roce doplnila aktuální pomoc potřebným v rámci koronavirové krizelidem zasaženým pustošením tornáda na jihu Moravy, a to nejen přímou finanční pomocí, ale i skrze dobrovolnictví zaměstnanců.

Lidi lidem a dobrovolnictví

Do jarního kola komunitně-charitativního CSR projektu Lidi lidem se opět zapojily stovky zaměstnanců. Prostřednictvím bezmála 4 000 aktivit – od sportu přes dobrovolnictví až po napsání osobního pohledu opuštěnému seniorovi – nasbírali zaměstnanci body v hodnotě 1,3 milionu korun. Díky těmto prostředkům jsme pak ve spolupráci s partnery z různých odvětví a koutů republiky zařídili například společenskou místnost v domově pro seniory, opatřili tři polohovatelná lůžka pro akutní pečovatelskou péči, vybavili půjčovnu zdravotních pomůcek provozovanou organizací Cesta domů nebo přichystali dárky s osobním pozdravem pro 400 hospitalizovaných dětí. Dále jsme distribuovali poděkování a dárek pro 1 000 sociálních pracovníků pečujících o seniory v době pandemie, ale i 500 zdravotníků, kteří sloužili během pandemie v první linii.

Dobrovolníci z řad zaměstnanců NN

Důležitou součástí jarní série Lidi lidem bylo i 11 dobrovolnických dnů. 90 zaměstnanců se zvedlo od počítačů a šlo natírat ploty, čistit zahrady, malovat interiéry, sestavovat nábytek či jinak vylepšovat prostředí v pečovatelských domovech pro seniory, zdravotně postižené či sociálně znevýhodněné. Výsledkem bylo neuvěřitelných 784 hodin dobrovolnické práce.

V rámci prvního ročníku Dobrovolnického týdne, který NN Group zorganizovala, pak také 35 kolegů vyběhlo na trať nového projektu NN Charity Run. Uběhli 180 km, které jsme proměnili v 65 tisíc korun a podpořili jimi organizaci Krása pomoci pečující o seniory.  Ani tím však solidarita neskončila; 202 zaměstnanců dále ve volné chvíli neváhalo napsat osobní pozdrav osamělým seniorům, kteří se v době přísných vládních opatření nesměli potkat s nikým ze svých blízkých.

Odstraňování škod po Tornádu na Moravě.

Neplánovaný závěr za celým projektem Lidi lidem udělalo tornádo, které se 24. června prohnalo jihem Moravy a zanechalo po sobě velkou spoušť a lidské neštěstí. Díky sounáležitosti zaměstnanců a také podpoře ze strany NN Group nakonec doputovalo na pomoc lidem v postižených oblastech více než 1,5 milionu korun. Devět statečných zaměstnanců navíc na Moravu odjelo a strávilo tam 136 hodin odstraňováním následků neštěstí. V tomto případě činy mluví samy za sebe.

Péče a vzdělání

Dále jsme také stavěli na dlouhodobém partnerství s neziskovým sektorem, které umožňuje vytvořit oboustranný vztah pro lepší možnosti plánování a optimalizace spolupráce, včetně konkrétního zapojení zaměstnanců. NN proto i nadále zůstala partnerem nadace Krása pomoci, která pomáhá seniorům prožít důstojné stáří a těm, kteří o ně pečují nabízí kvalitní a prověřené informace o možné podpoře státu, odlehčujících službách a dalších formách pomoci.

Společnosti NN má ve zvyku pracovat s dlouhodobým výhledem a pomáhat lidem zajistit si budoucnost, na kterou se mohou těšit. Proto jsme se zapojili také do iniciativy organizace Eduzměna usilující o systémovou proměnu českého školství. Díky finančnímu zapojení jsme se stali součástí projektu vedeného vysoce profesionálním týmem s potřebným rozhledem a know-how. Věříme, že Eduzměna může významným způsobem zlepšit kvalitu českého školství pro celé další generace.

Psí kluk Iggi se cvičí pro povolání vodicího psa.

NN podpořila také Nadační fond Mathilda, jehož posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Projekty nadačního fondu napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob, a v konečném důsledku tak výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Fond se ale zabývá i výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé nevidomé stávají nepostradatelnými pomocníky. Naše finanční podpora umožnila výcvik dvou takovýchto psů, přičemž jednoho ze čtyřnohých pomocníků po dobu prvního roku dokonce adoptovala jedna zaměstnankyně.

Finanční gramotnost a další vybavenost do života

Také v roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací Junior Achievement Czech. Tato organizace se zaměřuje na mladé lidi a jejich přípravu na budoucí pracovní uplatnění. Podpořili jsme tak zájem studentů středních škol o sociální inovace schopné přispět k řešení problémů české společnosti, a to konkrétně prostřednictvím projektu Social Innovation Relay (SIR). Během něj studenti pod vedením mentorů z NN rozpracovali devět předem vybraných sociálně inovativních projektů do podnikatelského záměru.

Další součástí tohoto CSR projektu je snaha o zmírňování finanční tísně u mládeže, která kulminovala dalším ročníkem Innovation Campu – soutěže pro studenty středních škol. Ten zorganizovala v online podobě NN opět spolu s Junior Achievement Czech s cílem propojit svět školy se světem reálného byznysu a umožnit studentům osvojit si tzv. měkké dovednosti.

NN a běh

NN Night Run

Život se má žít, připomínáme nenucenou formou již několik let v rámci naší komunikace veřejnosti. Také proto jsme již od roku 2016 generálním partnerem zážitkových nočních běhů NN Night Run. Podporujeme tak nejen zdravý životní styl, ale i radost ze sportu a pohybu obecně, která není navázána jen na vítězství a překonávání rekordů. Osmidílné série závodů se po celé České republice v roce 2021 zúčastnilo tisíce lidí, kteří buď při běhu s čelovkami na hlavě rozzářili trasy vedoucí parky i historickými centry nebo tuto akci podpořili jen jako diváci.

Tramvaj v barvách NN vyzívá k běhu pro zdraví.

Ostatně téma běhu pro zdraví i dobrou náladu bylo motivem také pro brandovanou tramvaj NN brázdící ulice Prahy, která lidi nabádá, aby se jen nevozili, ale vyšli naproti svému zdraví, a zlepšili si tak den procházkou či proběhnutím.

Péče o životní prostředí

NN se v České republice dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí. Myšlenku udržitelného podnikání již přijala zcela za svou, a proto se při všech činnostech snažíme chovat odpovědně a přemýšlíme nad možnostmi, jak pomáhat společnosti. Budova, v níž NN v Praze sídlí, je držitelem nejvyššího hodnocení „excellent“ v rámci mezinárodní certifikace BREEAM. Tím je stvrzena energetická úspornost budovy, která pochopitelně nabízí i jistotu kvalitního a bezpečného pracovního prostředí a udržitelný provoz s nízkými náklady.

Ohleduplnost je dlouhodobě jedním z významných kritérií i při výběru našich dodavatelů a výrobců zboží. Použité věci, jako je třeba nábytek, odvážíme k ekologické likvidaci a myslíme i na hotové detaily: v kuchyňkách mají zaměstnanci k dispozici dostatek nádobí, čímž odpadá nutnost používat kelímky na jedno použití. A až na výjimky nepoužíváme balenou vodu. I recyklace odpadu tvoří přirozenou součást naší činnosti a příslušné nádoby jsou k dispozici ve všech patrech budovy české centrály.