Přeskočit na: Obsah

Společenská odpovědnost

Naše veřejně prospěšné projekty a charita

Společenská odpovědnost v roce 2019

V oblasti společenské odpovědnosti NN ČR pokračuje v globálním CSR programu „Na budoucnosti záleží“ (Future Matters).

Program, jehož hlavní cílovou skupinou je mládež ve věku 10–25 let, se zaměřuje na tři stěžejní oblasti: finanční vzdělávání, podporu ekonomických příležitostí a zmírňování finanční tísně.

Spolupráce NN s Junior Achievement Czech

Zejména s ohledem na první dva cíle navázala NN Group už v roce 2015 spolupráci s organizací Junior Achievement, která působí rovněž v ČR a zaměřuje se na přípravu mladých lidí na budoucí pracovní uplatnění. V roce 2019 tak NN už popáté spojila s JA Czech síly, aby společně podpořily studenty středních škol v sociálních inovacích, a to konkrétně prostřednictvím projektu Social Innovation Relay (SIR). V průběhu března a dubna 2019 studenti pod vedením mentorů z NN rozpracovali 10 předem vybraných sociálně inovativních projektů do podnikatelského záměru. Vítězný tým známý z pražského finále konaného 25. dubna přišel s nápadem na klíčenku s NFC čipem zahrnujícím důležité informace potřebné v kritických situacích. Všichni členové MON(K)EY$ z VOŠ a SPŠE Plzeň si odvezli tablety a rovněž postupují do mezinárodního finále, kde se utkají o další skvělé ceny.

V březnu 2019 NN ČR spolu s JA Czech zorganizovala další ročník soutěže pro studenty středních škol – Innovation Camp 2019. Smyslem akce je propojit svět školy se světem reálného byznysu a umožnit studentům středních škol vyzkoušet si tzv. měkké dovednosti. Jednalo se o jednodenní event pro 80 studentů středních škol a obchodních. V menších týmech a pod vedením mentorů ze spol. NN ČR zpracovávají studenti podnikatelský projekt, který má mít sociální přesah. Tématem pro rok 2019 byla finanční gramotnost a s ním i spojené téma řešení zadlužování dětí.

NN Future Matters stipendium

Program se zaměřuje na studenty ze slabších sociálních vrstev a upřednostňuje žadatele, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul. Úspěšným žadatelům je k dispozici mentor z centrály NN Group, kterou během svého studia také několikrát navštíví.

NN řeší finanční gramotnost a integraci

Od roku 2018 podporujeme aktivity organizace yourchance, o.p.s., která se v České republice zaměřuje na prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti, integrace mladých lidí opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a principy podnikání a rozvoje podnikavosti žáků a studentů. Jedním z významných projektů této organizace je Global Money Week.

NN Night Run 2018/2019

V rámci podpory zdraveného životního stylu je společnost NN ČR od roku 2016 generálním partnerem série zážitkových běhů Night Run. Stejně tak tomu je i v roce 2019. Běhů v 8 městech České republiky se každoročně účastní více než 40 tisíc běžců a fanoušků. NN coby generální partner nabízí účastníkům jednotlivých běhů také bohatý doprovodný program. Ve stanu NN jsou pro běžce i veřejnost připraveny zdravé, čerstvé šťávy, konzultace s fyzioterapeuty, finanční poradci, ale také fotokoutek a další oblíbené aktivity pro děti.

Péče o zaměstnance

I v roce 2019 zaměstnancům nabízí společnost NN ČR různé možnosti rozvoje, ať už prostřednictvím odborných kurzů pořádanými kolegy, anebo skrze školení s externími lektory. V rámci podpory vyváženosti pracovního a osobního života nabízíme i nadále zaměstnancům den placeného volna na vlastní svatbu nebo při doprovodu prvňáčka do školy, pět dnů pro otce při narození potomka, ale i dva dny pro individuální rozvoj, jež zaměstnanci mohou věnovat libovolnému kurzu nebo aktivitě, která je zajímá.

Další aktivity

Stejně jako v minulosti se i letos zaměstnanci zapojují do dobrovolnické činnosti.

Péče o životní prostředí

Budova, v níž sídlí naše společnost, je držitelem hodnocení „excellent“ v rámci mezinárodní certifikace BREEAM. Tato skutečnost potvrzuje energetickou úspornost budovy a její dlouhodobou udržitelnost. Vedle nízkých provozních nákladů nabízí také jistotu kvalitního a bezpečného pracovního prostředí. Hodnocení probíhá v devíti kategoriích, jako jsou použité materiály, energetická náročnost, hospodaření s vodou apod.

Ohleduplnost k životnímu prostředí je dlouhodobě jedním z významných kritérií výběru našich dodavatelů a výrobců zboží. Použité věci, jako jsou nábytek apod., odvážíme k ekologické likvidaci, doložitelnou certifikáty. V kuchyňkách mají zaměstnanci k dispozici dostatek nádobí, čímž prakticky odpadá nutnost používat plastové kelímky na jedno použití. A až na výjimky nepoužíváme balenou vodu. Recyklace odpadu tvoří přirozenou součást naší činnosti, příslušné nádoby jsou k dispozici ve všech patrech budovy.