Přeskočit na: Obsah

Společenská odpovědnost

Naše veřejně prospěšné projekty a charita

Společenská odpovědnost skupiny NN Group v České republice

Firemní heslo „Na vás záleží“ jsme naplňovali při všem, co jsme v loňském roce dělali. Našim zaměstnancům jsme se snažili nabízet ty nejlepší možné pracovní podmínky, ať už při práci z kanceláře nebo z domova. O tom, jak dobře se toto dlouhodobé úsilí NN v ČR daří naplňovat, svědčí prestižní ocenění Top Employer Czech Republic a Top Employer Europe, které jsme pro rok 2024 získali již pošesté v řadě.

Top Employers Institute každoročně certifikuje nejlepší zaměstnavatele, kteří podporují nové talenty, stále zlepšují své pracovní procesy a firemní kulturu a svým zaměstnancům nabízejí výjimečné pracovní podmínky na začátku jejich pracovního poměru (employer branding, nábor talentů, onboarding), v jeho průběhu (kariérní růst a rozvoj, oceňování a well-being) i závěru (uznání a offboarding). O udělení ocenění Top Employer rozhodují nezávislí auditoři, kteří posuzují, zda společnost splňuje příslušné mezinárodní standardy. V České republice náročnou certifikací prošlo tento rok spolu s námi dalších 21 firem.

Společnost je součástí mezinárodní skupiny NN Group, která se otázkou udržitelnosti a sociální zodpovědnosti dlouhodobě intenzivně zabývá. Climate Action Plan 2023 společnosti NN Group je dostupný na stránkách NN Group. NN Group proto loni mimo jiné investovala celkem 10,8 miliardy eur do klimatických řešení, jako jsou certifikované ekologické budovy a obnovitelné zdroje energie. Vykázala také 10% snížení emisí skleníkových plynů ve svém podnikovém investičním portfoliu, čímž jsme se přiblížili našemu cíli snížit emise o 25 procent do roku 2025 ve srovnání s úrovní v roce 2021. Dokladem dlouhodobého úsilí NN o udržitelný rozvoj je i fakt, že akcie NN Group jsou již sedmým rokem v řadě zařazeny do výběrového indexů Dow Jones Sustainability.

Podporujeme

NN Group se nadále zodpovědně věnuje také oblasti CSR. Za loňský rok sociálně orientované projekty skupiny pozitivně ovlivnily životy více než 172 tisíc lidí po celém světě. CSR projekty NN Group jsou zacíleny na zlepšování finanční, fyzické i psychické pohody.

V České republice jsme finančně podpořili společnosti, které pomáhají seniorům (Krása pomoci, Elpida) a ohroženým dětem (Asociace Dítě a rodina, Děti patří domů, Fond ohrožených dětí, Dejme dětem šanci), které usilují o reformu českého vzdělávání (Eduzměna, Mensa Česko, Elixír do škol, Otevřeno) a poskytují nejen sociální a zdravotní podporu (Sociální klinika, Fokus Praha, Kaleidoskop), ale i odbornou péči umírajícím a jejich blízkým (hospic Cesta domů, Hospic sv. Alžbětysv. Štěpána).

Díky naší podpoře vývoje například loni vznikla e-learningová vzdělávací platforma Elbot společnosti Elpida. Cílem této digitální akademie je zpřístupnění vzdělávacího obsahu všem seniorům bez ohledu na jejich věk, časové možnosti či místo připojení. Opět jsme také podpořili nevládní organizaci Cizinec není otrok, která pomáhá s integrací ukrajinské komunity žijící v Česku.

Kromě výše jmenovaných společností jsme v loňském roce finančně pomohli dalším čtrnácti, které byly vybrány v rámci celofiremního zaměstnaneckého hlasování, prošly screeningem a souzní s našimi hodnotami. Z celkem 64 nominovaných neziskových společností byly vybrány např. EDA, Linka bezpečí, Dobrý Anděl, Centrum Chůvička či Spolek Rarach.

V roce 2023 jsme v NN v České republice pokračovali ve spolupráci s organizací Junior Achievement Czech. Tato organizace se zaměřuje na mladé lidi a jejich přípravu na budoucí pracovní uplatnění. Podpořili jsme tak zájem studentů středních škol o sociální inovace schopné přispět k řešení problémů české společnosti, a to konkrétně prostřednictvím projektu Social Innovation Relay (SIR). Během něj 35 studentů pod vedením mentorů z NN rozpracovali devět předem vybraných sociálně inovativních projektů do podnikatelského záměru.

Další součástí programu Junior Achievement je snaha o zmírnění finanční tísně u mládeže, která kulminovala dalším ročníkem Innovation Campu – soutěže pro studenty středních škol, s cílem propojit svět školy se světem reálného byznysu a umožnit tak studentům osvojit si tzv. měkké dovednosti.

Zobrazit všechny fotografie

Dobrovolnictví

Pokračujeme v podpoře našich zaměstnanců v charitativních činnostech. V loňském roce odpracovali naši zaměstnanci celkem 2 091 dobrovolnických hodin. Pro rok 2024 máme v plánu pomáhat ještě více. Ve spolupráci se společností Hestia budeme opět využívat dobrovolnickou platformu Lidi lidem s širokou nabídkou příležitostí k pomoci. Zaměstnanci si mohou zvolit typ aktivity, místo a konkrétní den podle svého výběru. Z jejich prvních reakcí vnímáme radost a touhu pomáhat smysluplně. A to je pro nás nejdůležitější.

NN se v České republice dlouhodobě také zasazuje o ochranu životního prostředí. Myšlenku udržitelného podnikání již přijala zcela za svou, a proto se při všech činnostech snažíme chovat odpovědně a přemýšlíme nad možnostmi, jak pomáhat společnosti. Ohleduplnost je dlouhodobě jedním z významných kritérií i při výběru našich dodavatelů a výrobců zboží.

NN Night Run

Již od roku 2016 je NN v České republice generálním partnerem zážitkových nočních běhů NN Night Run. Podporujeme tak nejen zdravý životní styl, ale i radost ze sportu a pohybu obecně, která není navázána jen na vítězství a překonávání rekordů. Osmidílné série závodů se po celé zemi v roce 2023 zúčastnilo tisíce lidí, kteří buď při běhu s čelovkami na hlavě rozzářili trasy vedoucí parky i historickými centry, nebo tuto akci podpořili jen jako diváci.

Ohleduplnost je dlouhodobě jedním z významných kritérií i při výběru našich dodavatelů a výrobců zboží. Použité věci, jako je třeba nábytek, odvážíme k ekologické likvidaci a myslíme i na hotové detaily: v kuchyňkách mají zaměstnanci k dispozici dostatek nádobí, čímž odpadá nutnost používat kelímky na jedno použití. A až na vzácné výjimky nepoužíváme balenou vodu. I recyklace odpadu tvoří přirozenou součást naší činnosti a příslušné nádoby jsou k dispozici ve všech patrech budovy české centrály NN.

Zobrazit všechny fotografie