Přeskočit na: Obsah

Společenská odpovědnost

Naše veřejně prospěšné projekty a charita

Společenská odpovědnost skupiny NN Group v České republice

Motto NN Group „Matters you“ (Na tobě záleží) nám pomáhá nepropadat v posledních letech v rámci celosvětové pandemie, ruské invaze a energetické krize skepsi a přispívat tam, kde to dává celospolečenský smysl v dlouhodobé perspektivě.

  • Plníme globální CSR program – naplňujeme aktivity pro pomoc a rozvoj životních obzorů různých skupin potřebných.
  • Dbáme na hlavní trojici pilířů společenské odpovědnosti – podporujeme finanční nezávislost, sociální pohodu fyzického a mentálního zdraví.
  • Reagujeme na aktuální situace – v uplynulých letech jsme poskytli pomoc ukrajinským uprchlíkům a zaměstnancům, potřebným v koronavirové krizi a lidem zasaženým tornádem na jihu Moravy.

Před dvěma lety jsme se v naší společnosti ve větší míře začali věnovat firemnímu dobrovolnictví. Pro mnoho našich zaměstnanců to byla cesta, jak si v obtížné koronavirové době smysluplně psychicky ulevit, potkat se neformálně s kolegy a zažít něco společně. Dobrovolnictví se velmi rychle stalo přirozenou součástí našeho pracovního života a proniklo i do naší DNA. 

Skrze původně čistě interní projekt Lidi lidem jsme pomohli nejen sami sobě a jeden druhému, ale hlavně těm, kteří to v té době potřebovali nejvíc – seniorům a rodinám samoživitelů. Záběr naší osobní a finanční pomoci jsme pak postupně rozšiřovali i na další skupiny a oblasti, které jsou v souladu se strategií společenské odpovědnosti naší mateřské NN Group v Nizozemsku. Jedná se především o podporu finanční nezávislosti, sociální pohody a fyzického a mentálního zdraví.   

NN se také v České republice dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí. Myšlenku udržitelného podnikání již přijala zcela za svou, a proto se při všech činnostech snažíme chovat odpovědně a přemýšlíme nad možnostmi, jak pomáhat společnosti. Budova, v níž NN v Praze sídlí, je držitelem nejvyššího hodnocení „excellent“ v rámci mezinárodní certifikace BREEAM. Tím je stvrzena energetická úspornost budovy, která pochopitelně nabízí i jistotu kvalitního a bezpečného pracovního prostředí. Ohleduplnost je dlouhodobě jedním z významných kritérií i při výběru našich dodavatelů a výrobců zboží.  

Podporujeme

V minulém roce jsme poskytli finanční pomoc osmi neziskovým organizacím. Část zdrojů jsme věnovali neziskové organizaci Arcidiecézní charita Praha, další pak nevládní organizaci Cizinec není otrok. Soustředili jsme se také na pomoc uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny.

V rámci dobrovolnické činnosti naši pracovníci absolvovali 1 135 dobrovolnických hodin, díky kterým byla zřízena naše ubytovna pro uprchlíky v Kostelní Hlavně. Původní budovu jsme vyklidili, opravili a zařídili, a společně s odborníky na péči o uprchlíky jsme pomohli zajistit její fungování. Až dosud zde pobývá téměř 30 ukrajinských žen a dětí.

Kromě toho jsme pokračovali ve finančním posílení dlouhodobých charitativních projektů zaměřených na péči o starší osoby, zranitelné děti, reformaci českého školství nebo dostupnost léčby duševního zdraví.

Konkrétně to byly tyto organizace:

Eduzměna

  • Cílem tohoto projektu, zaměřeného na reformu českého školství, je zlepšit život následujícím generacím. Protože kvalita vědomostí a pohody dětí v českých školách jsou důležité. Průběžný pilotní program v Kutnohorsku už přináší první návrhy systemických změn, o nichž tato nezávislá iniciativa informuje Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR.

Elpida

  • Tato instituce usiluje o to, aby starší lidé zůstali přirozenou, sebejistou a respektovanou součástí naší společnosti. Elpida provozuje dvě vzdělávací a kulturní zařízení pro seniory z Prahy, bezplatnou telefonickou helplinku pro starší občany, vydává periodikum Vital a založila značku Ponožky od babičky. Navíc organizuje festival OLD's COOL, výstavy, workshopy a mnoho dalších akcí. V rámci těchto aktivit jsme se rozhodli podpořit projekt na rozvoj digitálního vzdělávání seniorů.

Krása pomoci

  • Jsme důležitým partnerem nadace, která usiluje o zajištění moderních služeb v domácnostech seniorů tím, že jim poskytuje podporu při stárnutí. Nadace je flexibilní a reaguje na potřeby svých klientů, pomáhá sjednat domácí péči, finanční příspěvky, komunikaci s úřady a spojuje seniory s dobrovolníky. Spolupracujeme také na webu Péče.cz, který se zaměřuje na zjednodušení dlouhodobé péče.

Sociální klinika

  • Cílem tohoto centra je poskytovat vysoce kvalitní terapeutické služby lidem, kteří mají finanční problémy a potýkají se s těžkými životními situacemi. Klinika koordinuje služby cca 100 zkušených terapeutů, kteří nabízejí své služby zdarma. Ročně tak zajišťuje pomoc pro více než 400 klientů.

Cizinec není otrok

  • Organizace poskytuje sociální i právní poradenství pro cizince. Pomáhá při komunikaci s úřady, lékařskými zařízeními, bankami nebo při hledání legálního zaměstnání. Spolupracujeme na projektu, který zajistil nový domov pro desítky ukrajinských rodin v Kostelním Hlavně, který tato instituce stále spravuje a provozuje.

Dítě a rodina

  • Asociace Dítě a Rodina, z. s., je největším sdružením svého druhu v České republice. Zahrnuje téměř 80 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí, primárně ve své vlastní rodině, a pokud to není možné, pak v rodině náhradní. 

Mathilda

  • Nadační fond byl založen v roce 2010 a jeho úkolem je podpora lidí se závažným zrakovým postižením. Zaměřuje se na projekty přispívající ke vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a věnuje se výchově a tréninku vodicích psů.

Dlouhodobě spolupracujeme i s organizací Junior Achievement, která celosvětové pomáhá lidem, včetně ČR, stát se ekonomicky soběstačnými a hodnotově orientovanými členy společnosti.

Naši zaměstnanci se zapojili do studentských projektů Innovation Camp, Social Innovation Relay, Job Shadowing, Top logo a JA Expo, ať už v roli mentorů, porotců či spoluorganizátorů.

Za naši snahu a výsledky v oblasti společenské odpovědnosti jsme v letech 2021 a 2022 získali od mateřské společnosti NN Group ocenění Your Community Matters Award, a díky této finanční výhře jsme mohli podpořit další dobročinné aktivity.  

Zobrazit všechny fotografie

Dobrovolnictví

Pokračujeme v podpoře našich zaměstnanců v charitativních činnostech. Pro rok 2023 máme v plánu pomáhat ještě více, s cílem v rámci dobrovolnických aktivit překonat hranici 1 500 dobrovolnických hodin. Ve spolupráci se společností Hestia jsme proto připravili dobrovolnickou platformu Lidé lidem s nabídkou více než 40 příležitostí k pomoci. Zaměstnanci si mohou zvolit typ aktivity, místo a konkrétní den podle svého výběru. Z jejich prvních reakcí vnímáme radost a touhu pomáhat smysluplně. A to je pro nás nejdůležitější.

NN se v České republice dlouhodobě také zasazuje o ochranu životního prostředí. Myšlenku udržitelného podnikání již přijala zcela za svou, a proto se při všech činnostech snažíme chovat odpovědně a přemýšlíme nad možnostmi, jak pomáhat společnosti. Budova, v níž NN v Praze sídlí, je držitelem nejvyššího hodnocení „excellent“ v rámci mezinárodní certifikace BREEAM. Tím je stvrzena energetická úspornost budovy, která pochopitelně nabízí i jistotu kvalitního a bezpečného pracovního prostředí. Ohleduplnost je dlouhodobě jedním z významných kritérií i při výběru našich dodavatelů a výrobců zboží.  

 

Zobrazit všechny fotografie

 

NN Night Run

Život se má žít, připomínáme nenucenou formou již několik let v rámci naší komunikace veřejnosti. Také proto jsme již od roku 2016 generálním partnerem zážitkových běhů NN Night Run, které letos slaví už 10 let. Podporujeme tak nejen zdravý životní styl, ale i radost ze sportu a pohybu obecně, která není navázána jen na vítězství a překonávání rekordů.

Osmidílné série závodů se po celé České republice v roce 2022 zúčastnilo tisíce lidí, kteří si užili sportovní odpoledne na dětských a rodinných závodech, při večerním běhu s čelovkami na hlavě rozzářili trasy vedoucí parky i historickými centry nebo tuto akci podpořili jen jako diváci. 

Zobrazit všechny fotografie