Přeskočit na: Obsah

Pojistná událost

Pomůžeme vám dát vše do pořádku

Nahlášení pojistné události

Kdykoli vás život překvapí nečekanými zvraty, jsme tu pro vás a pomůžeme vám dát vše do pořádku. Abychom vám mohli zobrazit správné informace k hlášení pojistné události, potřebujeme od vás abyste vybrali o jaký druh pojistné smlouvy se jedná.

K nahlášení pojistné události si prosím připravte číslo pojistné smlouvy.


Vaše pojistná smlouvá má:

Desetimístné číslo

 • NN Orange Invest
 • NN Orange Benefit
 • NN Bonus
 • NN Orange Risk
 • NN Orange Care
 • Smlouva byla původně sjednaná u aegon logo
Zobrazit informaceSkrýt informace

Osmimístné číslo

 • NN Smart
 • NN Život
 • NN Proaktiv
 • Rodina
 • Kapitálové ŽP
 • Investor
 • Smlouva byla původně sjednaná u ING Group logo
Zobrazit informaceSkrýt informace

Nevíte kterou možnost zvolit?

Zadejte číslo smlouvy a my vás nasměrujeme.

Pokračovat

Nahlášení pojistné události

Desetimístné číslo smlouvy

Pojistnou událost doporučujeme nahlásit jednoduše prostřednictvím naší online aplikace hlášení pojistných událostí. Pokud by vám tento způsob přeci jen nevyhovoval, níže popisujeme další možnosti nahlášení.

Rychle a pohodlně z domova

Ať už se vám přihodilo cokoliv, nabízíme rychlou a pohodlnou cestu, jak ohlásit pojistnou událost.

 • Údaje k vašemu pojištění budete mít automaticky předvyplněné.
 • Šetříme váš čas.
Nahlásit událost online
zivotne-poistenie

Jak to bude probíhat? Je to opravdu snadné

Popíšete, co se vám stalo a jak

Abychom vám mohli pomoct, potřebujeme vědět, co se stalo.

Doložíte nám potřebné dokumenty

Ty jsou pro posouzení události klíčové.

Shrnutí vám pošleme e-mailem

Ať máte vše pohromadě.

Rychle zpracujeme vaši žádost

Nejpozději do 10 pracovních dní vám dáme vědět, jak jsme vaši žádost posoudili.

Jiné možnosti nahlášení pojistné události

Níže si vyberte, jakou pojistnou událost budete hlásit. Dle výběru vám zobrazíme konkrétní formulář ke stažení spolu s doplňujícími informacemi včetně požadovaných dokumentů k doložení pro posouzení pojistné události.

Tento formulář (vyplnit jej můžete přímo v počítači) stačí vytisknout, vyplněný podepsat a spolu se všemi požadovanými přílohami zaslat:

 • E-mailem ve formátu PDF na adresu claims@nn.cz
 • Poštou na adresu
  NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí,
  Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
 • Sepsat hlášení můžete také se svým poradcem

Informace k pojistným událostem

Co budete hlásit za pojistnou událost?

Vyberte typ pojistné události
Pracovní neschopnost
Hospitalizace
Denní odškodné při úrazu
Invalidita
Smrt
Závažná onemocnění
Ošetřování dítěte od 29. dne
Trvalé následky úrazu
Zproštění od placení
 • Formulář: „Oznámení pojistné události – úmrtí“.
 • Přiložte úředně ověřenou totožnost (Veřejná listina – CZECHpoint, notář, finanční poradce). Při výplatě nad 500 000 Kč  si nechte úředně ověřit i podpis na formuláři.
 • Přiložte úředně ověřenou kopii úmrtního listu, lékařem potvrzenou příčinu smrti (úmrtní diagnóza). V případě nezletilých obmyšlených osob připojte rodné listy.
 • Formulář: „Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem“.
 • Podpis na formuláři musí být úředně ověřen, nebo o ověření požádejte finančního poradce. Při výplatě nad 500 000 Kč potřebujete vždy úředně ověřený podpis.
 • Přiložte veškerou zdravotnickou dokumentaci a ujistěte se, že je tam uvedena diagnóza závažného onemocnění (např. kopie propouštěcí zprávy z hospitalizace, zprávy odborného lékaře, vyšetření z histologie, apod.)

Trvalé následky úrazu se hodnotí až poté, co jsou z medicínského pohledu ustálené.

 • Formulář: „Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem“.
 • Podpis na formuláři musí být úředně ověřen, nebo o ověření požádejte finančního poradce. Při výplatě nad 500 000 Kč potřebujete vždy úředně ověřený podpis.
 • Přiložte zdravotní dokumentaci a kopii posudku z OSSZ o přiznání invalidity.
 • Při zproštění od placení pojistného začneme hradit celé pojistné, a to od následujícího pojistného období ode dne přiznání invalidity 3. stupně.
 

Nahlášení pojistné události

Osmimístné číslo smlouvy

Pojistnou událost nahlásíte prostřednictvím vybraného formuláře podle typu pojistné události. 

Nahlášení pojistné události neodkládejte

K nahlášení budete potřebovat spravný formulář. Ten vyberete podle typu pojistné události v záložkách níže.

 • Formulář vytiskněte a podepište.
 • Na druhé straně formuláře ověřte vaší totožnost, tzv. identifikaci (tu může provést váš finanční poradce, notář, nebo obecní úřad s rozšířenou působností).
 • K formuláři přidejte požadované přílohy a odešlete.
nahlasit-udalost

Možnosti nahlášení pojistné události

Formulář (vyplnit jej můžete přímo v počítači) stačí vytisknout, vyplněný podepsat a spolu se všemi požadovanými přílohami zaslat:

 • Poštou na adresu
  NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí,
  Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
 • E-mailem ve formátu PDF na adresu hlaseni_pu@nn.cz
 • Sepsat hlášení můžete také se svým poradcem

Abychom vás mohli informovat o průběhu zpracování a vyřízení vaší pojistné události, nezapomeňte uvést svůj telefonický a e-mailový kontakt.

Případné dotazy vám ochotně zodpoví váš finanční poradce nebo Kontaktní centrum NN.

Formuláře a požadované dokumenty pro hlášení pojistné události

Co budete hlásit za pojistnou událost?

Vyberte typ pojistné události
Pracovní neschopnost
Hospitalizace
Úraz / denní odškodné za léčení úrazu
Invalidita následkem úrazu nebo nemoci / Zproštění od placení
Smrt následkem úrazu nebo nemoci
Závažná onemocnění
For You
Vybraná onemocnění dítěte
Trvalé následky následkem úrazu
Nesoběstačnost následkem úrazu nebo nemoci
Závislost dítěte na péči jiné osoby následkem úrazu nebo nemoci
 • Formulář: „Oznámení pojistné události – úmrtí“.
 • Přiložte úředně ověřenou kopii úmrtního listu.
 • Dále připojte potvrzení úmrtní diagnózy od lékaře nebo ověřenou kopii listu o prohlídce zemřelého.
 • Počítejte s tím, že pokud obmyšlené osoby nebyly identifikovány, budeme potřebovat ověření jejich totožnosti.

Oznámení zasílá zákonný zástupce dítěte, dítě bude uvedené v kolonce pojištěný zákonný zástupce bude uvedený v kolonce Jiný oznamovatel a příjemce plnění.

Trvalé následky úrazu se hodnotí po roce od ukončení léčení úrazu, kdy jsou následky z medicínského pohledu již ustálené.

Často se nás ptáte

Kdy nejpozději můžete nahlásit pracovní neschopnost?

Chápeme, že jsou situace, kdy je potřeba soustředit se hlavně na sebe. U produktů ORANGE nás proto můžete o pracovní neschopnosti informovat až po jejím skončení.  

U starších produktů sjednaných u pojišťovny AEGON  ale potřebujeme,  abyste nahlásili pracovní neschopnost vždy nejpozději do 28. dne od vystavení neschopenky.

Chcete požádat o zálohové plnění z pracovní neschopnosti?

O zálohové plnění můžete požádat, pokud jste v pracovní neschopnosti alespoň 6 týdnů. Nemusíte vyplňovat žádný formulář, stačí, když nám pošlete podepsanou žádost. Tu pak naskenujte a pošlete na e-mailovou adresu claims@nn.cz.

Zálohové plnění vám vyplatíme i vícekrát. Potřebujeme k tomu ale od vás vždy novou žádost.  

Pokud si nejste jistí, co do žádosti uvést, zavolejte na naši klientskou linku 244 090 800. Rádi vám pomůžeme.

Když vaše pracovní neschopnost stále trvá, musíte dokládat další dokumenty?

Pokud budete v neschopnosti delší dobu, budeme od vás chtít vždy jednou za měsíc zaslat potvrzení o jejím trvání.

Nejjednodušší je, když si při prodlužování pracovní neschopnosti u svého lékaře necháte potvrdit náš formulář a přiložíte i kopii průběžné lékařské zprávy.  vaše aktuální lékařská zpráva nebo vyplněný formulář od vašeho lékaře. Všechny dokumenty můžete doložit skenem na claims@nn.cz nebo zaslat poštou na naši centrálu.

Kdy můžete nahlásit trvalé následky úrazu?

Trvalé následky nám můžete nahlásit nejdříve po roce a nejpozději do 4 let od data vašeho úrazu. Peníze vám budeme moci poslat až se váš zdravotní stav ustálí a my budeme moci určit, jaké trvalé následky úraz zanechal. Výjimkou jsou tzv. ztrátové úrazy, které můžete nahlásit ihned.

Jakým způsobem stanovujeme u trvalých následků výši pojistného plnění?

Pojistné plnění se odvíjí od míry tělesného poškození, které vyjadřujeme procenty. Např. ztrátu dominantní ruky hodnotíme jako 70% tělesné poškození. Přehled plnění v závislosti na typu trvalého následku najdete ve Zvláštních pojistných podmínkách. Konkrétní hodnotu poškození stanovuje smluvní lékař pojišťovny.

Může formulář pro výplatu plnění vyplnit praktický lékař?

U trvalých následků úrazu je vždy potřebujeme, aby formulář vyplnil odborný lékař.

Jak probíhá posuzování trvalých následků úrazu?

Abychom mohli začít zpracovávat škodní událost, potřebujeme od vás tzv. prvotní hlášení prostřednictvím naší webové aplikace a nezbytné lékařské zprávy. Poté se se s vámi spojí náš likvidátor, který hlášení zkontroluje, objedná vás k našemu smluvnímu lékaři pro posouzení následků, a na závěr zpracuje návrh na odškodnění.

Jakým způsobem stanovujeme odškodné následkem úrazu bez trvalých následků?

U tzv. denního odškodného vyplácíme plnění podle konkrétních diagnóz, ke kterým je ve zvláštních pojistných podmínkách určena průměrná doba potřebná k vyléčení následků úrazu. Výši výplaty určíme tak, že vynásobíme sjednanou pojistnou částku touto průměrnou dobou ve dnech.

Kdy můžete v připojištění denního odškodného nahlásit úraz?

Úraz můžete nahlásit i před ukončením jeho léčení. Stačí mít stanovenou konečnou diagnózu a způsob léčení. V individuálních případech si ale likvidátor může vyžádat závěrečnou lékařskou zprávu po doléčení úrazu.

Jak řešíte situace, kdy po vyplacení peněz za nějakou diagnózu dojde ke zhoršení stavu?

Vždy můžete požádat o přehodnocení řešení škodné události. Žádost můžete sepsat volnou formou nebo použít příslušný formulář. S poslední lékařskou zprávou vše zašlete skenem na e-mail claims@nn.cz nebo poštou na naši centrálu. Náš likvidátor vás bude informovat, jak přehodnocení dopadlo. Pokud si nejste jistí, co do žádosti o posouzení uvést, zavolejte na naši klientskou linku 244 090 800. Rádi vám pomůžeme.

Na jaký e-mail můžete poslat doplňující údaje ke škodné události?

Doplňující podklady zašlete na e-mail claims@nn.cz.

Kdy nejpozději můžete nahlásit pojistnou událost v připojištění ošetřování dítěte?

Pokud vám ošetřování dítěte určil lékař, stačí nám, když do 28 dnů od jeho stanovení doručíte lékařskou zprávu o nutném ošetřování dítěte dospělou osobou. Pro nahlášení můžete využít i nás formulář.

Musí o dítě pečovat pouze zákonní zástupci?

Není to potřeba. Stačí mít potvrzení, že o dítě musí pečovat libovolná dospělá osoba.

V jakém případě vzniká nárok na plnění z připojištění hospitalizace?

Nárok vznikne, pokud v nemocnici strávíte alespoň 24 hodin. Pro výplatu plnění je pak potřeba dodat kopii závěrečné propouštěcí zprávy.

Co je zapotřebí doložit u hlášení invalidity?

K nahlášení invalidity od vás budeme potřebovat kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu ze správy sociálního zabezpečení  a kopie lékařských zpráv.

Co když nemáte na invalidní důchod v ČR nárok (např. z důvodu práce v zahraničí), ale jinak splňujete podmínky pro jeho přiznání?

Pokud můžete doložit lékařské zprávy o své situaci, informujte nás a požádejte o posouzení stavu smluvním lékařem pojišťovny. S dalším postupem vás bude kontaktovat náš likvidátor. Pokud si nejste jistí, co do žádosti o posouzení uvést, zavolejte na naši klientskou linku 244 090 800. Rádi vám pomůžeme.

Potřebujete poradit?

Pokud jste nenašli informace, které hledáte, rádi vám poradíme. Naši kolegové jsou vám k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin.

Zavolejte nám

244 090 800

Napište nám

dotazy@nn.cz