Přeskočit na: Obsah

Naše vedení

Představujeme vám členy vedení společnosti

Generální ředitel NN ČR

Maurick
Schellekens

❛❛

Maurick je odpovědný za vedení
společností NN v České republice.

Stručný životopis

V NN působí od roku 2006. Maurick Schellekens svou kariéru v naší společnosti odstartoval jako manažer pojistných rizik v amsterdamské centrále tehdejší ING Insurance Central Europe, poté působil v ING/NN v Rumunsku jako CRO (Chief Risk Officer) a následně jako finanční ředitel (Chief Finacial Officer). Do NN v České republice nastoupil v srpnu 2016 jako výkonný ředitel pro finance. V této funkci působil až do konce ledna 2018, kdy byl jmenován generálním ředitelem NN ČR.

Maurick vystudoval pojistnou matematiku na Univerzitě v Amsterdamu. Expertizu v tomto oboru ještě prohloubil další kvalifikací z Institutu pojistné matematiky v Utrechtu.

Výkonná ředitelka pro lidské zdroje

Dagmar
Suissa

❛❛

Dagmar je v NN zodpovědná za fungování
oblasti HR a firemní kulturu.

Stručný životopis

Dagmar, která nastoupila do NN v červnu 2019, má v oblasti vzdělávání a lidského rozvoje bohaté zkušenosti. Pracovala nejen v několika velkých společnostech, ale působí i jako osobní koučka a jako pedagožka na Katedře andragogiky a personálního řízení FF UK.

Dagmar vystudovala psychologii. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala magisterský program na Université René Descartes v Paříži. O několik let později rozšířila své vzdělání dalším magisterským studiem v oboru profesionálního rozvoje na Middlesex University v Londýně.

Výkonný ředitel pro obchod

Roman
Truhlář

❛❛

Roman je v NN zodpovědný za obchodní
aktivity v České republice.

Stručný životopis

Do NN přišel v září 2018. Roman Truhlář má s řízením obchodu a portfolio managementem bohaté zkušenosti, a to zejména v oblasti bankovnictví, kde vedl řadu transformačních projektů zaměřených na zvýšení efektivity a udržitelnost výkonu. Během více než 25 let působil na vysokých manažerských pozicích ve finančních institucích jako například Citibank, ING Bank, ČSOB. Jako generální ředitel vedl mBank S.A. pro Českou a Slovenskou republiku a naposledy pracoval jako Chief Retail Banking Officer v Air Bank.

Vystudoval ekonomii na UK v Praze a Business Management na Limburg University v Belgii.

Výkonná ředitelka pro řízení rizik

Rukmini
Boelens

❛❛

Rukmini je v NN odpovědná za oblast řízení nefinančních, operačních rizik, prevenci podvodů a stížností.

Stručný životopis

Do české NN přišla v červenci 2019, pro NN Group však začala pracovat již v roce 2008, ještě v průběhu bakalářského studia ekonomie a podnikové ekonomiky na Erasmus University Rotterdam. Rukmini Boelens dále obdržela magisterské tituly z pojistné matematiky a z finanční ekonomie a spojení těchto oborů ji provází celou dosavadní kariérou. Do roku 2015 zastávala především finanční pozice s odpovědností za reporting a controlling, následně se zaměřila více na pojistnou matematiku. V říjnu 2018 se Rukmini ujala role manažera rizik v NN Maďarsko, o rok později přijala roli pojistné matematičky v České republice, kde vedla oddělení Controllingu. 

Od července 2021 je ředitelkou pro řízení rizik (CRO).

Výkonný ředitel pro finance

Martin
Hargaš

❛❛

Martin je v NN zodpovědný
za oblast financí.

Stručný životopis

Do NN přišel v září 2018. Jeho dosavadní, dvacetiletá kariéra v pojišťovnictví je spojena především s holandskou skupinou Achmea. Martin Hargaš v jejích službách působil v několika evropských zemích a postupně zastával celou řadu klíčových pozic v rámci oddělení financí a následně i nejvyšším vedení. Naposledy působil v Řecku jako Chief Financial Officer ve společnosti Interamerican.

Martin absolvoval ekonomii summa cum laude na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Výkonný ředitel pro finanční poradenství

Petr Kopřiva

Petr Kopřiva

❛❛

Petr je v NN odpovědný za rozvoj a podporu interní Obchodní služby z pohledu lidí i technologií.

Stručný životopis

Petr pro NN ČR pracuje od roku 2015; věnuje se hlavně digitalizaci prodejních procesů a aktivně se spolupodílí na implementaci inovativních řešení v rámci agilního řízení společnosti. V NN začínal jako ředitel přímého prodeje a kontaktního centra.

Petr vystudoval Fakultu Informatiky a statistiky na VŠE, kde úspěšně dokončil postgraduální studium se zaměřením na řízení vztahu se zákazníky (CRM), má také zkušenosti ze zahraničí.