Přeskočit na: Obsah

Naše vedení

Představujeme vám členy vedení společnosti

Generální ředitel NN ČR

Yoram Schwarz

❛❛

Yoram je odpovědný za vedení
společností NN v České republice.

Stručný životopis

V rámci NN Group působí od roku 2005. Zastával několik manažerských pozic v Nationale-Nederlanden a v roce 2015 byl jmenován ředitelem pro strategii a marketing a zaměstnanecké benefity v divizi životního pojištění nizozemské NN.

V roce 2017 Yoram převzal roli ředitele pro strategii a integraci divize neživotního pojištění NN a po akvizici pojišťovny Delta Lloyd vedl integraci obou neživotních pojišťoven.

V roce 2018 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Movir, která je součástí NN Group a uznávaným poskytovatelem individuálního pojištění invalidity a vážných úrazů v Nizozemsku. V této roli vedl integraci čtyř společností specializovaných na invaliditu do společnosti Movir. V dubnu 2023 se Yoram stal generálním ředitelem NN ČR.

Výkonná ředitelka pro lidské zdroje

Hedvika Holá

❛❛

Hedvika je zodpovědná za nábor,
skvělé pracovní podmínky a rozvoj lidí v NN ČR.

Stručný životopis

Hedvika se věnuje HR již od studií psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od té doby získala dlouholetou mezinárodní praxi a významné profesní úspěchy nejen v rámci technologické společnosti ABB, kde na poli HR působila téměř deset let. Postupně se zde vypracovala až na personální ředitelku české pobočky, a později z hlediska lidských zdrojů dokonce zodpovídala za celý Benelux.

Od roku 2018 pak vedla agilní transformaci z pohledu lidí v rámci českého zastoupení finanční skupiny ING, kde se během tří let posunula do role Global HR Business Partner a zodpovídala za 8 zemí a více než 5 500 zaměstnanců.

Na prvním místě jsou u ní zdraví, vyrovnanost a spokojenost zaměstnanců. Stejně jako u nás v NN, kde jsme ji přivítali 1. září 2022.

Výkonný ředitel pro obchod a marketing

Marek Bártek

❛❛

Marek je v NN zodpovědný za obchodní a marketingové
aktivity v České republice.

Stručný životopis

Marek Bártek pracuje v oboru pojišťovnictví už přes 20 let. Začínal v roce 2002 v Allianz jako právník. V roce 2005 se stal ředitelem divize životního pojištění a v letech 2006 až 2009 řídil penzijní fond Allianz. Od dubna 2009 působil 14 let v pojišťovně Uniqa – byl ředitelem bankopojištění a strategických obchodních partnerství a od roku 2018 ředitelem makléřského obchodu. Od roku 2020 byl členem představenstva pojišťovny Uniqa, nejprve v roli obchodního ředitele a od ledna 2021 coby ředitel celého retailu, se zodpovědností za všechny distribuční kanály pojišťovny v České republice i na Slovensku.

Od listopadu 2023 je Marek Bártek zodpovědný za řízení všech distribučních a marketingových kanálů NN pojišťovny a penzijní společnosti.

Výkonná ředitelka pro řízení rizik

Rukmini Boelens

❛❛

Rukmini je v NN odpovědná za oblast řízení nefinančních, operačních rizik, prevenci podvodů a stížností.

Stručný životopis

Do české NN přišla v červenci 2019, pro NN Group však začala pracovat již v roce 2008, ještě v průběhu bakalářského studia ekonomie a podnikové ekonomiky na Erasmus University Rotterdam. Rukmini Boelens dále obdržela magisterské tituly z pojistné matematiky a z finanční ekonomie a spojení těchto oborů ji provází celou dosavadní kariérou. Do roku 2015 zastávala především finanční pozice s odpovědností za reporting a controlling, následně se zaměřila více na pojistnou matematiku. V říjnu 2018 se Rukmini ujala role manažera rizik v NN Maďarsko, o rok později přijala roli pojistné matematičky v České republice, kde vedla oddělení Controllingu. 

Od července 2021 je ředitelkou pro řízení rizik (CRO).

Výkonný ředitel pro finance

Martin Hargaš

❛❛

Martin je v NN zodpovědný
za oblast financí.

Stručný životopis

Do NN přišel v září 2018. Jeho dosavadní, dvacetiletá kariéra v pojišťovnictví je spojena především s holandskou skupinou Achmea. Martin Hargaš v jejích službách působil v několika evropských zemích a postupně zastával celou řadu klíčových pozic v rámci oddělení financí a následně i nejvyšším vedení. Naposledy působil v Řecku jako Chief Financial Officer ve společnosti Interamerican.

Martin absolvoval ekonomii summa cum laude na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Výkonný technický ředitel

Libor Šimek

❛❛

Libor je v NN odpovědný za technologický rozvoj, centrum sdílených služeb a produktový vývoj a provoz v oblasti životního pojištění.

Stručný životopis

Do NN přišel na jaře 2019 v rámci spojení s pojišťovnou AEGON, v níž téměř 15 let pracoval  na vedoucích pozicích v oblasti IT a Operations, v posledních letech také na úrovni představenstva společnosti. Po přechodu do NN se významně podílel na náročné a úspěšné integraci obou společností a související transformaci. Členem představenstva NN se Libor stal v září 2021. 

Po střední průmyslové škole v Jičíně vystudoval obor Systémové inženýrství na pražské ČVUT.