Jděte přímo na: Obsah

Naše vedení

Představujeme vám členy vedení společnosti

Generální ředitel NN ČR

Maurick
Schellekens

❛❛

Maurick je odpovědný za vedení
společností NN v České republice.

Stručný životopis

V NN působí od roku 2006. Maurick Schellekens svou kariéru v naší společnosti odstartoval jako manažer pojistných rizik v amsterdamské centrále tehdejší ING Insurance Central Europe, poté působil v ING/NN v Rumunsku jako CRO (Chief Risk Officer) a následně jako finanční ředitel (Chief Finacial Officer). Do NN v České republice nastoupil v srpnu 2016 jako výkonný ředitel pro finance. V této funkci působil až do konce ledna 2018, kdy byl jmenován generálním ředitelem NN ČR.

Maurick vystudoval pojistnou matematiku na Univerzitě v Amsterdamu. Expertizu v tomto oboru ještě prohloubil další kvalifikací z Institutu pojistné matematiky v Utrechtu.

Výkonná ředitelka pro lidské zdroje

Dagmar
Suissa

❛❛

Dagmar je v NN zodpovědná za fungování
oblasti HR a firemní kulturu.

Stručný životopis

Dagmar, která nastoupila do NN v červnu 2019, má v oblasti vzdělávání a lidského rozvoje bohaté zkušenosti. Pracovala nejen v několika velkých společnostech, ale působí i jako osobní koučka a jako pedagožka na Katedře andragogiky a personálního řízení FF UK.

Dagmar vystudovala psychologii. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala magisterský program na Université René Descartes v Paříži. O několik let později rozšířila své vzdělání dalším magisterským studiem v oboru profesionálního rozvoje na Middlesex University v Londýně.

Výkonný ředitel pro obchod

Roman
Truhlář

❛❛

Roman je v NN zodpovědný za obchodní
aktivity v České republice.

Stručný životopis

Do NN přišel v září 2018. Roman Truhlář má s řízením obchodu a portfolio managementem bohaté zkušenosti, a to zejména v oblasti bankovnictví, kde vedl řadu transformačních projektů zaměřených na zvýšení efektivity a udržitelnost výkonu. Během více než 25 let působil na vysokých manažerských pozicích ve finančních institucích jako například Citibank, ING Bank, ČSOB. Jako generální ředitel vedl mBank S.A. pro Českou a Slovenskou republiku a naposledy pracoval jako Chief Retail Banking Officer v Air Bank.

Vystudoval ekonomii na UK v Praze a Business Management na Limburg University v Belgii.

Výkonný ředitel pro řízení rizik

Mark
Vermeule

❛❛

Mark je zodpovědný za oblast řízení,
compliance a kvalitu prodeje.

Stručný životopis

Za tuto oblast zodpovídá od dubna 2018.

Mark Vermeule nastoupil do skupiny NN v roce 2011, kdy v tehdejší ING Insurance Eurasia vybudoval a poté vedl tým Validace modelů řízení rizik. V roce 2014 byl jmenován CRO v NN Life v Japonsku, kde přispěl svou profesní expertizou k vybudování kvalitního přístupu k řízení rizik.

Vermeule je absolventem ekonometrie na Erasmově univerzitě v Rotterdamu a před svým příchodem do NN více než patnáct let působil jako manažer rizik ve finančním sektoru.

Výkonný ředitel pro finance

Martin
Hargaš

❛❛

Martin je v NN zodpovědný
za oblast financí.

Stručný životopis

Do NN přišel v září 2018. Jeho dosavadní, dvacetiletá kariéra v pojišťovnictví je spojena především s holandskou skupinou Achmea. Martin Hargaš v jejích službách působil v několika evropských zemích a postupně zastával celou řadu klíčových pozic v rámci oddělení financí a následně i nejvyšším vedení. Naposledy působil v Řecku jako Chief Financial Officer ve společnosti Interamerican.

Martin absolvoval ekonomii summa cum laude na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Výkonný ředitel pro IT NN ČR/SR

Geert Jan
van Gaans

❛❛

Geert Jan je v NN zodpovědný za řízení
procesů společnosti, IT a projektový management.

Stručný životopis

Geert Jan pracuje v NN Group (dříve ING Group) téměř nepřetržitě už od roku 2007. Od roku 2014 šéfoval sekci IT a podílel se mimo jiné na integraci společnosti Delta Lloyd. Do NN ČR/SR přišel v roce 2018 jako CIO s odpovědností za IT a provoz.

Geert Jan vystudoval Akademii nizozemského Královského námořnictva. Své znalosti následně zúročil u královského námořnictva a prací pro OSN