Přeskočit na: Obsah

Daňová odečitatelnost

Podmínky daňové odečitatelnosti

Podmínky daňové odečitatelnosti

Náš program zaměstnaneckých výhod vám zajistí spokojené zaměstnance.

Spokojenost zaměstnanců a efektivní výběr nástrojů personálního managementu nekončí u daňově odečitatelných produktů.

Udělejte další krok k modernímu odměňování ve své firmě a kontaktujte nás pro individuální plán zaměstnaneckých výhod.

Více informací

Kontaktujte specialisty
na firemní klientelu.

Příspěvky zaměstnavatele

Pro příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkem můžete využít osvobození od daně z příjmu.

Novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2008 umožňuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou). Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě – viz § 24 odst.2 písm.j) bod 5 zákona o daních z příjmů.

Díky změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2017 se navyšuje limit ročního příspěvku zaměstnavatele v součtu na ŽP, PP a DPS z 30 000 Kč na 50 000 Kč.


  Součet ročního příspěvku zaměstnavatele na ŽP a DPS.
Méně než 50 000 Kč Více než 50 000 Kč
Zaměstnavatel

Příspěvek je pro zaměstnavatele daňovým nákladem.

Příspěvek nepodléhá odvodům na SZP.

Příspěvek je pro zaměstnavatele daňovým nákladem.

Částka příspěvku převyšující 50 000 Kč podléhá odvodům na SZP (34 %) do úrovně stanoveného stropu*.

Zaměstnanec

Příspěvek zaměstnavatele nepodléhá dani z příjmu fyzické osoby.

Zaměstnanec neodvádí z příspěvku zaměstnavatele odvody na SZP.

Částka příspěvku převyšující 50 000 Kč:

podléhá dani z příjmu (15 %)

podléhá odvodům na SZP (11 %) do úrovně stanoveného stropu*

Částka odvedená
zaměstnavatelem** na SZP dále navyšuje základ daně pro odvod daně z příjmu fyzických osob.

Vlastní příspěvky zaměstnance

V rámci „ročního vypořádání“ (tj. provedení ročního zúčtování mzdy zaměstnancům, kteří nepodávají daňové přiznání, nebo při podání daňového přiznání u ostatních) lze využít odpočtu příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění od základu daně. Jedná se o ty příspěvky, které si hradí sám zaměstnanec.

Od základu daně lze odečíst úhrn příspěvků zaplacených účastníkem na  jeho doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění za zdaňovací období (kalendářní rok) a snížených v jednotlivých kalendářních měsících o 1 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, činí 24 000 Kč.

Zároveň lze odečíst pojistné zaplacené fyzickou osobou na její soukromé životní pojištění v celkové výši 24 000 Kč za zdaňovací období (tj. kalendářní rok).