Přeskočit na: Obsah

Veřejné přísliby

Níže najdete veřejné přísliby k jednotlivým připojištěním

Opce zvýšení pojistné částky
Započtení čekacích dob
Rozšíření pojistné ochrany připojištění hospitalizace a denního odškodného úrazu od 3 dnů
Započtení čekacích dob již uplynulých u předchozího připojištění obdobného typu
Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním (0314)
Milionová dálnice
Připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012)
Připojištění hospitalizace – posuzování škodných událostí
Připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých (CZV1)
Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem
Připojištění pro případ invalidního důchodu (CID3/CID4)
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici
Bonus 3 + 1 k životnímu pojištění NN Smart a NN Život
Neuplatňování výluky psychických poruch u připojištění invalidity
Neuplatňování výluky pro oběti terorismu
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici 2017
Neuplatňování výluky psychických poruch u připojištění invalidity
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - léto 2017
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - podzim a zima 2017
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - jaro 2018
Neuplatňování vybraných výluk a zkrácení čekací doby u vyjmenovaných připojištění
Nekrácení pojistného plnění při ohlášení pojistné události po 59. dni trvání pracovní neschpnosti a nově možnost výplaty pojistného plnění při oznámení pojistné události i po skončení pracovní neschopnosti
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - zima 2018
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici – jaro/léto 2019
Neuplatňování výluk u pracovní neschopnosti v důsledku vymezených diagnóz
Navýšení pojistného plnění za úrazy a trvalé následky úrazu a vznik nároku na pojistné plnění u hospitalizace následkem úrazu již od 24 hodin jejího trvání
Započtení čekacích dob

Tento veřejný příslib je odvolaný a byl nahrazen veřejným příslibem z 1.7.2021.

Rozšíření územní platnosti pojištění pro případ hospitalizace