Přeskočit na: Obsah

Veřejné přísliby

Níže najdete veřejné přísliby k jednotlivým připojištěním

Pojistná ochrana pro účastníky závodu NN Night Run
Rozšíření pojistné ochrany u pojištění NN Orange Invest
Rozšíření pojistné ochrany u pojištění NN Orange Bonus
Rozšíření pojistné ochrany u pojištění NN Orange Risk
Započtení čekacích dob
Opce zvýšení pojistné částky
Rozšíření územní platnosti pojištění pro případ hospitalizace
Posuzování škodných událostí v souvislosti s teroristickým činem
Započtení čekacích dob

Tento veřejný příslib je odvolaný a byl nahrazen veřejným příslibem z 1.7.2021.

Započtení čekacích dob již uplynulých u předchozího připojištění obdobného typu
Připojištění hospitalizace – posuzování škodných událostí
Navýšení pojistného plnění za úrazy a trvalé následky úrazu a vznik nároku na pojistné plnění u hospitalizace následkem úrazu již od 24 hodin jejího trvání
Neuplatňování výluk u pracovní neschopnosti v důsledku vymezených diagnóz
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici – jaro/léto 2019
Nekrácení pojistného plnění při ohlášení pojistné události po 59. dni trvání pracovní neschpnosti a nově možnost výplaty pojistného plnění při oznámení pojistné události i po skončení pracovní neschopnosti
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - zima 2018
Neuplatňování vybraných výluk a zkrácení čekací doby u vyjmenovaných připojištění
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - podzim a zima 2017
Milionová dálnice
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - jaro 2018
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici - léto 2017
Neuplatňování výluky psychických poruch u připojištění invalidity
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici 2017
Zvýšené pojistné plnění při smrti úrazem na dálnici
Neuplatňování výluky pro oběti terorismu
Neuplatňování výluky psychických poruch u připojištění invalidity
Bonus 3 + 1 k životnímu pojištění NN Smart a NN Život
Připojištění pro případ invalidního důchodu (CID3/CID4)
Připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých (CZV1)
Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním (0314)
Připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012)