Přeskočit na: Obsah

Pojistná událost

Zpět

Mám smlouvu životního pojištění s:

desetimístným číslem
(začínající 33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

 • NN Orange Bonus, Invest
 • NN Blue
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny Aegon

 

Nahlásit pojistnou událost

osmimístným číslem
(xxxxxxxx)

 • NN Smart
 • Investor
 • jiné pojištění bývalé pojišťovny ING

 

Nahlásit pojistnou událost

Nepamatujete si, které životní pojištění máte u nás sjednáno?

Zadejte číslo smlouvy a my vás nasměrujeme.


Smlouva životního pojištění s desetimístným číslem

(ve formátu  33xxxxxxxx nebo 11xxxxxxxx)

 

Nahlášení pojistné události neodkládejte

Když se přihodí něco nepříjemného, jsme tu, abychom vám pomohli. Nahlášení pojistné události je jednoduché.

Vyberte si, jak chcete nahlásit pojistnou událost.

1. Online 

Úraz - online hlášení

Ošetřování dítěte - online hlášení

Pracovní neschopnost - online hlášení

Hospitalizace - online hlášení

 

2. Poštou, e-mailem či osobně

 • Níže vyberte formulář dle typu pojistné události, vyplnit jej můžete přímo v počítači.
   
 • Vyplněný formulář stačí vytisknout, podepsat a spolu se všemi požadovanými přílohami zaslat:
 • poštou (na adresu: NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí,
  Nádražní 344/25, Praha 5, 150 00);
   
 • e-mailem (vše naskenované ve formátu PDF) na adresu: claims@nn.cz;
   
 • nebo předat svému finančnímu poradci ke zpracování.

 

FORMULÁŘE a požadované dokumenty pro hlášení pojistné události:

Denní odškodné při úrazu
Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu se hodnotí až poté, co jsou z medicínského pohledu ustálené.

Pracovní neschopnost
Invalidita
Zproštění od placení
 • Formulář: „Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem“.
 • Podpis na formuláři musí být úředně ověřen, nebo o ověření požádejte finančního poradce. Při výplatě nad 500 000 Kč potřebujete vždy úředně ověřený podpis.
 • Přiložte zdravotní dokumentaci a kopii posudku z OSSZ o přiznání invalidity.
 • Při zproštění od placení pojistného začneme hradit celé pojistné, a to od následujícího pojistného období ode dne přiznání invalidity 3. stupně.
Závažná onemocnění
 • Formulář: „Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem“.
 • Podpis na formuláři musí být úředně ověřen, nebo o ověření požádejte finančního poradce. Při výplatě nad 500 000 Kč potřebujete vždy úředně ověřený podpis.
 • Přiložte veškerou zdravotnickou dokumentaci a ujistěte se, že je tam uvedena diagnóza závažného onemocnění (např. kopie propouštěcí zprávy z hospitalizace, zprávy odborného lékaře, vyšetření z histologie, apod.)
Smrt
 • Formulář: „Oznámení pojistné události – úmrtí“.
 • Přiložte úředně ověřenou totožnost (Veřejná listina – CZECHpoint, notář, finanční poradce). Při výplatě nad 500 000 Kč  si nechte úředně ověřit i podpis na formuláři.
 • Přiložte úředně ověřenou kopii úmrtního listu, lékařem potvrzenou příčinu smrti (úmrtní diagnóza). V případě nezletilých obmyšlených osob připojte rodné listy.
Ošetřování dítěte od 29. dne

Smlouva životního pojištění s osmimístným číslem

(ve formátu xxxxxxxx)

 

Nahlášení pojistné události neodkládejte

Budete potřebovat formulář. Ten správný vyberete podle typu pojistné události v záložkách níže.
Formulář vytiskněte a podepište.
Na druhé straně formuláře požadujeme ověření vaší totožnosti, tzv. identifikaci. Tu může provést váš finanční poradce, notář, nebo obecní úřad s rozšířenou působností.

K formuláři přidejte požadované přílohy a pošlete:

 • poštou (na adresu: NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí, Nádražní 344/25, Praha 5, 150 00);
 • e-mailem - naskenované ve formátu PDF (na adresu: hlaseni_pu@nn.cz);
 • přes finančního poradce.

Abychom vás mohli informovat o průběhu zpracování a vyřízení vaší pojistné události, nezapomeňte uvést svůj telefonický a e-mailový kontakt.
Případné dotazy vám ochotně zodpoví váš finanční poradce nebo Kontaktní centrum NN.

 

FORMULÁŘE a požadované dokumenty pro hlášení pojistné události

Úraz/denní odškodné za léčení úrazu
Trvalé následky následkem úrazu

Trvalé následky úrazu se hodnotí po roce od ukončení léčení úrazu, kdy jsou následky z medicínského pohledu již ustálené.

Hospitalizace
Pracovní neschopnost
Invalidita následkem úrazu nebo nemoci / Zproštění od placení
Závažná onemocnění
Smrt následkem úrazu nebo nemoci
 • Formulář: „Oznámení pojistné události – úmrtí“.
 • Přiložte úředně ověřenou kopii úmrtního listu.
 • Dále připojte potvrzení úmrtní diagnózy od lékaře nebo ověřenou kopii listu o prohlídce zemřelého.
 • Počítejte s tím, že pokud obmyšlené osoby nebyly identifikovány, budeme potřebovat ověření jejich totožnosti.
Závislost dítěte na péči jiné osoby následkem úrazu nebo nemoci
Vybraná onemocnění dítěte

Oznámení zasílá zákonný zástupce dítěte, dítě bude uvedené v kolonce pojištěný zákonný zástupce bude uvedený v kolonce Jiný oznamovatel a příjemce plnění.

Nesoběstačnost následkem úrazu nebo nemoci
FOR YOU