Přeskočit na: Obsah

Nechte děti naplánovat rodinný výlet, radí expertka na finanční gramotnost

Jak mohou děti co nejdříve pochopit, že peníze nerostou na stromech?

Štítky: #děti, #motivace, #rady,

Text: yourchance
Foto: Archiv

Podle Moniky Čepelkové, lektorky finanční gramotnosti, by se měly co nejdříve zapojit do chodu domácnosti. Pomůže společné nakupování, plánování večeře nebo správa kapesného.

Jak se v posledních letech zlepšila finanční gramotnost u žáků?

Učitelé na školách pro to dělají hodně, k získání dovedností a postojů by pak mělo docházet v rodině. V dnešní době je většina dětí zvyklá mít všeho dostatek a často jsou to právě rodiče, kteří jdou dětem špatným příkladem. Děti mívají zkreslené představy o příjmech a výdajích domácnosti a je škoda, že se s nimi sice dokážeme bavit o sexu a bezpečnosti na internetu, ale hospodaření rodiny zůstává stále tabu.

Proč děti nevědí, jak zacházet s penězi?

Hlavní problém je, že se s dětmi v rodinách málo diskutuje na téma hospodaření. Často pak nevědí, že se za vodu z kohoutku také platí nebo že z výplaty je nejprve nutné zaplatit nutné výdaje za bydlení, jídlo a dopravu, ale také za další drobnosti, jako jsou účty za mobilní telefony, pojištění, koníčky nebo potřeby pro domácí zvíře. Zkrátka je vhodné s dětmi o penězích mluvit a dopřát jim tolik potřebnou samostatnost, aby měly prostor naučit se zodpovědnosti.

Jak mohou rodiče naučit své děti finanční gramotnosti?

Nejlepší je dát jim příležitost vyzkoušet si některé základní dovednosti na vlastní kůži. Už v předškolním věku se dá dítě zapojit do nakupování. Může si koupit jednu věc dle svého uvážení, třeba do 20 korun, později ho necháme pomoci při tvorbě nákupního seznamu i samotném nakupování. Samy si pak mohou spravovat pravidelné kapesné, zapisovat příjmy a výdaje nebo si plánovat, na co ušetří. Větší děti už můžeme zapojovat do chodu domácnosti. Dobře fungují zábavné úkoly, jako např. vymyslet večeři pro celou rodinu v určitém finančním limitu, naplánovat rodinný výlet včetně finančního rozpočtu (jízdné, vstupenky, jídlo aj.) nebo je můžeme nechat spočítat, na kolik vyjde cesta autem oproti jízdě MHD nebo vlaku.

Jak probíhá výuka finanční gramotnosti na školách?

Existují Standardy finanční gramotnosti, které jsou zdrojem pro Rámcové vzdělávací programy, a tedy podkladem pro výuku na školách. Bohužel ne všechny školy jsou schopny to promítnout do svých plánů. Nároky na vzdělání jsou pak přímo úměrné schopnostem dětí v daném věku. Už malé děti můžeme učit, jak hospodařit s kapesným. Starší žáci by už měli vědět rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem a znát cesty, jak si snížit výdaje nebo zvýšit příjmy.

Spousta žáků má k financím a k matematice odpor. Čím si to vysvětlujete?

Obecně si myslím, že žáci nejsou znechuceni z matematiky, ale spíše nejsou dost trpěliví a neumí překonávat překážky a řešit problémy. Když udělají chybu, už ji nechtějí hledat, jsou z počítání unavení a rádi by vše měli rychle a na „jedno kliknutí“. Hodně lidí se navíc mylně domnívá, že finanční gramotnost je jen o počítání. Finančně gramotný člověk má představu, jak v tomto směru zabezpečit sebe i svou rodinu a odpovědně spravovat rozpočet. K tomu se vám samozřejmě matematika hodí, ale z mého pohledu je především důležité umět plánovat a chovat se zodpovědně.

Co je na systému výuky finanční gramotnosti špatně?

Ve školách je brána jen okrajově a chybí mezipředmětové propojení. Nízký zájem o tuto oblast často pramení z neznalosti a nevědomí, jak tuto problematiku učit. V neposlední řadě má někdy vliv nízká finanční gramotnost samotných pedagogů. U těch, kteří se tomuto tématu úspěšně věnují, je to většinou díky osobnímu zapálení pro věc. Ostatní často tápou, jak téma uchopit, a proto jim rádi v rámci projektu „Finanční gramotnost do škol“ pomáháme, aby se lépe zorientovali a dozvěděli co a jak učit.

Má finančně gramotný člověk výhodu při hledání nové práce?

Podle mého názoru je důležité, aby člověk uměl používat zdravý selský rozum a měl všeobecný přehled. U každého zaměstnání je to jiné, nicméně základy finanční gramotnosti by měli mít všichni. Každého přece zajímá, kolik dostane peněz za vykonanou práci a zda pokryjí jeho náklady na živobytí. Přitom to není žádná složitá věc, stačí zvážit, jestli si něco mohu teď koupit, zda to vůbec potřebuji či zda budu schopen splácet případnou půjčku. Řada lidí spoléhá na to, že to „nějak dopadne“ a nejsou zvyklí odkládat si peníze stranou. Finanční gramotnost tedy beru obecně jako výhodu do celého života.

03.06.2019

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Zadejte svoji emailovou adresu a nechte se pravidelně informovat o nových článcích na našem webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte s tím, že budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely zasílání upozornění na nové články, a zároveň berete na vědomí informace dostupné v Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance s.r.o.

Jistíme vás až do cíle

Životní pojištění NN Orange Risk

Mám zájem


Přihlásit se k odběru novinek

Zadejte svoji emailovou adresu a nechte se pravidelně informovat o nových článcích na našem webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte s tím, že budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely zasílání upozornění na nové články, a zároveň berete na vědomí informace dostupné v Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance s.r.o.

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov