Přeskočit na: Obsah

Podporujeme změnu českého školství. Protože na vzdělání záleží

V NN pomáháme v rámci našich dlouhodobých CSR aktivit vlastním dobrovolnictvím, ale také finančně.

Jednou z organizací, které dlouhodobě podporujeme, je Nadační fond Eduzměna. Ten sdružuje zástupce soukromého, neziskového a veřejného sektoru, jejichž snahou je změnit, jak se u nás učí.

Statistiky mluví jasně. Dnešní škola často nepřipravuje děti na budoucnost. Učení je nebaví. Většina jen pasivně přijímá informace a nerozvíjí svůj potenciál. Nemají mnohdy možnost zažívat úspěch, ani nacházet své místo v životě. To má dopad nejen na ekonomiku, ale i na budoucnost naší země. České školství je zkrátka potřeba změnit.

Co si od „restartu“ vzdělávání Eduzměna, a my v NN spolu s ní, slibujeme? Aktivní děti, které přeberou odpovědnost za své učení a budou se umět samostatně rozhodovat. A také dospělé, kteří jim budou více naslouchat i důvěřovat. Pilotní projekt na Kutnohorsku dokazuje, že tento cíl rozhodně není utopie.

Co se už teď Eduzměně daří?

  • Zapojovat žáky do učení a chodu školy

Postavit pec na chleba. Zorganizovat výlet. Vymalovat tělocvičnu nebo zařídit ve škole relaxační koutek. Přizvat “k tabuli” rodiče nebo se domluvit s učiteli na učení venku. Za tři roky programu Řešíme společnou výzvu ověřili žáci ze 33 tříd ZŠ na Kutnohorsku v praxi pestrou škálu nápadů. Dát hlas a prostor mladým a dětem, je jedním z cílů Eduzměny.

  • Rozvíjet pedagogické lídry

Eduzměna nabízí učitelům a ředitelům možnost dál profesně i osobnostně růst. Jednou z cest je účast v metodických centrech, kde se pod vedením lektora vzdělávají, vyměňují si zkušenosti z výuky a zároveň si mohou udělat přípravu na své hodiny. Kromě toho část pedagogů prochází programem Otevíráme dveře kolegiální podpoře, který u nich podporuje lídrovské kompetence a dává jim možnost využít mentora.

  • Podporovat spolupráci mezi školami

A to díky účasti pedagogů na inspirativních návštěvách ve školách mimo Kutnohorsko i v rámci regionu. Z návštěv jiných škol si odnášejí cennou inspiraci pro vlastní rozvoj a práci s dětmi, navazují užší vztahy mezi sebou a sdílí dobrou praxi. Už polovina z 59 škol se vzájemně navštěvuje nebo vytváří společné projekty, a to např. prostřednictvím tzv. minigrantů, které pomáhají školám zapojovat děti, rodiče, širokou veřejnost i různé další organizace. Doposud bylo Eduzměnou podpořeno 47 projektů ve výši 1,5 milionů Kč.

  • Spolupracovat s rodiči

Z řady studií vyplývá, že účast rodičů ve vzdělávání je pro děti důležitá, že se ve škole pak cítí lépe a dosahují lepších vzdělávacích výsledků. Některé školy však o spolupráci s rodiči příliš nestojí. Eduzměně se osvědčilo pro navazování vztahu mezi školou a rodiči využít školní zahradu - zapojit je do jejího zvelebení. Nebo podpořit přizvání rodičů do výuky či k přípravě kroužků.

  • Pomoct školám získat dotace

Skrze dotační poradenství pomohla Eduzměna školám zajistit přes 16 milionů Kč z veřejných zdrojů na různé typy projektů a aktivit, díky kterým se školám daří lépe.

  • Zaměřit pozornost na duševní zdraví dětí

Od září 2021 působí na Kutnohorsku dva mobilní týmy duševního zdraví, které zajišťují krizovou intervenci a prevenci v oblasti duševního zdraví dětí přímo ve školách. Tato podpora se osvědčila, a tak se Eduzměně podařilo přesvědčit místní zřizovatele škol ke spolufinancování této služby. Letos na práci týmů duševního zdraví přispějí částkou 3 miliony Kč, což je důležitý mezník pro udržitelnost “modelu Eduzměna”.

  • Dál šířit zjištěné a získané poznatky

Eduzměna šíří dál své zkušenosti z pilotního projektu na Kutnohorsku. I proto uskutečnila speciální výcvik pro týmy ze 4 dalších regionů České republiky: Českobudějovicka, Přešticko-Blovicka, Turnovska a Zábřežsko-Šumperska, aby mohly podpořit rozvoj škol u sebe doma. Každý z regionů přináší jiné potřeby, pohledy a zkušenosti, což dává Eduzměně jedinečnou příležitost vidět a zkoušet přenos svých poznatků dál z různých perspektiv a učit se.

20.02.2024

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Zadejte svoji emailovou adresu a nechte se pravidelně informovat o nových článcích na našem webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte s tím, že budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely zasílání upozornění na nové články, a zároveň berete na vědomí informace dostupné v Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance s.r.o.


Přihlásit se k odběru novinek

Zadejte svoji emailovou adresu a nechte se pravidelně informovat o nových článcích na našem webu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte s tím, že budou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány pro účely zasílání upozornění na nové články, a zároveň berete na vědomí informace dostupné v Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance s.r.o.

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov