Přeskočit na: Obsah

Rizikové životní pojištění NN Život

Připravili jsme pro vás informace které vás zajímají v souvislosti s koronavirem.

životní pojištění, které kryje hlavní zdravotní rizika, ale neobsahuje investiční složku

 

Co kryje životní pojištění NN Život v souvislosti s koronavirem

Mám v rámci mého životního pojištění nebo připojištění kryté i onemocnění způsobené koronavirem?

Ano, na onemocnění koronavirem, tj. na potvrzení této diagnózy lékařem, se nevztahují žádné výluky. Ze všech vámi sjednaných připojištění, včetně pracovní neschopnosti, hospitalizace nebo vážnějších následků, je tedy při diagnóze onemocnění poskytnuto pojistné plnění.

Vztahuje se pojištění – zejména hospitalizace nebo pracovní neschopnost – i na karanténu?

Důvodem pro pojistné plnění je vždy až určitá diagnóza. Pojištění se tedy nevztahuje na případy, kdy příčinou není diagnostikované onemocnění, ale jde jen o preventivní opatření. Příkladem je uvalení karantény na území, kde pojištěný pobývá, i když sám nemocný není. V této situaci bychom pojistné plnění poskytnout nemohli, protože se nejedná o nemoc, ale výhradně o prevenci potenciálního šíření nemoci v obyvatelstvu.

V případě, že je klientovi po dobu povinné 14denní karantény (uvalené dle mimořádného opatření orgánů veřejné moci po dobu nouzového stavu) diagnostikováno onemocnění COVID-19, pojišťovna bude postupovat ve prospěch klienta a za datum stanovení diagnózy u připojištění pracovní neschopnosti bude považováno datum počátku této 14denní karantény. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku si vyhrazuje změnit postup v případě změny pravidel mimořádných opatření vydaných orgány veřejné moci.

Mám sjednané připojištění závažných onemocnění. Vztahuje se i na onemocnění COVID-19?

U připojištění závažných onemocnění nevzniká nárok samotným diagnostikováním nemoci COVID-19. U většiny populace má totiž toto onemocnění naštěstí relativně mírný průběh.

Nárok na pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění by ale samozřejmě vznikl, pokud by se onemocnění způsobené tímto koronavirem rozvinulo do některého ze závažných onemocnění nebo zdravotních následků definovaných v pojistných podmínkách (např. plicní fibróza).

 

Řešení pojistných událostí

Jak mám nahlásit pojistnou událost, když za stávající situace nechci chodit na poštu?

Pojistnou událost nahlásíte velmi jednoduše i z bezpečí vašeho domova přes naše webové stránky: https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty/jak-nahlasit-pojistnou-udalost/, pro klienty NN Blue: https://pojistovna.nn.cz/pro-klienty-nn-blue/pojistna-udalost/.

Stačí když vám potřebné dokumenty naskenuji?

Ano, příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači. Následně jej vytiskněte, podepište, naskenujete do formátu PDF a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací vás a vaší pojistné smlouvy zašlete e-mailem na adresu: hlaseni_pu@nn.cz, pro klienty NN Blue obchod@nnblue.cz , nebo online přes Klientský portál NN.

V rámci řešení pojistné události mám doložit lékařské zprávy. K lékaři teď ale nechci/nemůžu. Co mám dělat?

Uvědomujeme si, že v současné době může být složité získat od lékaře všechny potřebné dokumenty. Navíc rozhodně nechceme naše klienty vystavovat zbytečnému riziku. Požádejte proto svého lékaře telefonicky nebo e-mailem o zaslání naskenovaných dokumentů, které nám následně zašlete v rámci hlášení pojistné události e-mailem nebo online přes Klientský portál, vizte výše. V případě, že se vám tímto způsobem nepodaří získat požadovanou dokumentaci, kontaktujte nás prosím. Budeme se snažit najít společně řešení pro váš případ.


 
Kontakty

Z rozhodnutí vlády bohužel musíme mít uzavřena všechna naše kontaktní místa až do odvolání. Nadále vám ale rádi pomůžeme alespoň na dálku!

V případě potřeby kontaktujte prosím nejlépe přímo svého poradce.
Dále můžete využít klientské linky 244 090 800, která je Vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 18:00, nebo e-mailu dotazy@nn.cz.

Věříme, že se brzy opět setkáme a přejeme vám pevné zdraví!
Protože na vás záleží
Vaše NN