Přeskočit na: Obsah

Otázky k předdůchodu

Otázky a odpovědi k předdůchodu

Otázky k předdůchodu

Co je to předdůchod?

Předdůchod je specifická forma výplaty z doplňkového penzijního spoření (dále už jenom „DPS“), jehož cílem je umožnit, aby osoby ve věku blízkém důchodovému věku měly možnost čerpat bez penalizace penze ze systému DPS ještě před dosažením důchodového věku a současně s úlevou v placení zdravotního pojištění.

Předdůchod lze čerpat výhradně z DPS, nikoli z penzijního připojištění. Je však možné přejít z transformovaného fondu do DPS, tím vznikne nárok na výplatu předdůchodů.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma, penze, důchod, reforma

Státní důchod se tedy vůbec nesníží v případě využití předdůchodu?

Státní důchod nebude penalizován, o relativně menší část se však stejně sníží. Velmi důležitým faktorem pro výpočet výše starobního důchodu je kromě výše výdělků za sledované období také pojistná doba, tedy doba, po kterou člověk pracoval a platil důchodové pojištění. Za každý rok této doby se procentní výměra starobního důchodu z výpočtového základu zvyšuje o 1,5 procenta. Když například někdo pracoval 40 let a pět let před důchodem bude pobírat předdůchod, procentní výměra starobního důchodu bude činit 60 % z výpočtového základu (40 let x 1,5 %). Kdyby ale tentýž člověk nepřišel o práci a až do důchodového věku pracoval, procentní výměra bude činit 67,5 % (45 let x 1,5 %) a jeho starobní důchod by tak byl vyšší. I tak však předdůchod bude lepší variantou, než kdyby člověk bez práce musel do předčasného důchodu, který je trvale krácený.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma, penze, důchod

Můžu si najít práci, když čerpám předdůchod?

Pokud se v průběhu čerpání předdůchodu člověk vrátí do práce, předdůchod se vyplácí dál.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma, přivýdělek

Pokud klient odejde do předdůchodu

Doba pobírání předdůchodu sama o sobě není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění. To znamená, že pokud poživatel předdůchodu nebude po dobu jeho pobírání účasten důchodového pojištění z titulu souběžného výkonu výdělečné činnosti ani prostřednictvím institutu náhradní doby pojištění, budou důsledky toho takové, jak je uvedeno v dotazu. Doba pobírání předdůchodu je hodnocena jako vyloučená doba pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu plně (do hranice 1825 kalendářních dnů se tato doba nezapočítává), avšak při zjišťování délky doby pojištění se k ní nepřihlíží.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma

Co se děje v případě úmrtí

V případě předčasného úmrtí účastníka získá veškeré finanční prostředky určená osoba, je-li sjednaná ve smlouvě, v jiném případě se tyto prostředky stanou předmětem dědického řízení.

Kategorie: oprávněná, určená, dědic, smrt, úmrtí