Přeskočit na: Obsah

Platba přispěvků

Na penzi

Jak platit příspěvky

Základní informace pro platbu příspěvků účastníka

Číslo účtu 5005004433/0800
Variabilní symbol (VS) číslo smlouvy dle registrace u fondu
povinný údaj – 10 znaků (příklad: 0087654321), event. rodné číslo
Konstantní symbol (KS) 0558, 0138 – povinný údaj
Specifický symbol (SS) rodné číslo účastníka – nepovinný údaj – 10 znaků

Co dělat, aby se platba správně přiřadila k vašemu účtu:

Své účastnické příspěvky posílejte na výše uvedené číslo účtu, s příslušným variabilním a konstantním symbolem. Pečlivě prověřte platební symboly na platebních příkazech. Jestliže byla platba zaslána na účet penzijní společnosti s chybnými platebními symboly, nemůže penzijní společnost určit, na kterou smlouvu byl příspěvek poukázán, a čeká na identifikaci ze strany plátce.

Co dělat, abyste nepřišli o státní příspěvky a měsíce do povinné spořicí doby:

Penzijní společnost žádá ministerstvo financí o státní příspěvky na sjednanou a včas zaplacenou částku měsíčního příspěvku účastníka. Doporučujeme proto nastavit trvalý příkaz na 15. den příslušného měsíce – nemusíte se pak obávat, že by platba nebyla připsána, a nepřijdete o státní příspěvek.


Vámi zaslané příspěvky se na váš penzijní účet započítávají ve výši, ve které jsou smluvně sjednány. Pokud v daném kalendářním měsíci zašlete na účet penzijní společnosti účastnický příspěvek vyšší než sjednaný, rozdíl těchto částek je veden na smlouvě jako tzv. předplatné. To se započte do účastnického příspěvku například v případě, že v některém z následujících kalendářních měsíců naopak zašlete menší než sjednaný účastnický příspěvek – pak dorovná chybějící sumu pro získání státního příspěvku.

Doplňkové penzijní spoření funguje na jiném principu než například stavební spoření – zaslané příspěvky nelze zpětně připsat na smlouvu a poté zažádat o státní příspěvky. Navíc doba, za kterou nehradíte příspěvky, se nepočítá do spořicí doby pro posouzení nároku na výplatu dávky.

Spoříte v jiné než měsíční frekvenci placení?
V případě, že spoříte v jiné než měsíční frekvenci, je takto stanovená výše příspěvku splatná do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období. Počátek frekvence je spojen s účinností smlouvy, případně s účinností změny frekvence placení v průběhu spoření. Hlídejte si proto počátek frekvence, ať nepřijdete o státní příspěvky. Doporučujeme vám nastavit trvalý příkaz na 15. den příslušného (prvního) měsíce frekvence.