Přeskočit na: Obsah

Dokumenty

NN Orange Bonus

Dokumenty k produktu NN Orange Bonus

Co byste měli vědět, než sjednáte životní pojištění NN Orange Bonus
Pojistné podmínky a další dokumenty NN Orange Bonus
Předsmluvní informace o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
Podmínky poskytování a používání elektronických služeb NN Orange
Zdravotní dotazník a prohlášení

Změny smlouvy

Žádost o přidání či odebrání pojištěného
Žádost o změnu rozsahu pojištění
Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů účastníků pojištění
Žádost o změnu pojistníka
Žádost o změnu parametrů smlouvy
Ověření k pojistné smlouvě – Způsobilost k zákonnému zastoupení pojištěného
Žádost o změnu investiční části pojistné smlouvy
Žádost pojistníka o mimořádný výběr / zrušení daňových výhod

Hlášení pojistné události

Hlášení škodní události
Oznámení pojistné události následkem úrazu
Hlášení škodní události – úmrtí
Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost, hospitalizace, ošetřování dítěte

<p>Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí:</p> <ul> <li>Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci</li> <li>Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci</li> <li>Ošetřování dítěte</li> </ul> <p><strong>Škodné události je třeba hlásit bez zbytečného odkladu. Pro hlášení škod z těchto připojištění je Vám k dispozici i on-line hlášení na www.nn.cz/nahlaseni.</strong></p>

Ostatní Formuláře

Žádost o přiřazení platby
Žádost o plnění při dožití
Oznámení o odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy
Doplnění identifikace
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Ostatní dokumenty

Přehled rizikových skupin
Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně

Pro klienty NN Orange Bonus

Klientský portál NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.