Přeskočit na: Obsah

Dokumenty k produktu NN Orange Invest

Podmínky poskytování a používání elektronických služeb NN Orange Invest
Sdělení klíčových informací při změně smlouvy
Informační leták
Vymezení cílového trhu pro Životní pojištění NN Orange Invest
Předsmluvní informace o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
Zdravotní dotazník a prohlášení

Změny smlouvy

Žádost o přidání či odebrání pojištěného
Žádost o změnu rozsahu pojištění
Žádost o změnu pojistníka
Žádost o změnu osobních/kontaktních údajů účastníků pojištění
Žádost o změnu parametrů smlouvy
Ověření k pojistné smlouvě – Způsobilost k zákonnému zastoupení pojištěného
Žádost o změnu investiční části pojistné smlouvy
Žádost pojistníka o mimořádný výběr / zrušení daňových výhod

Hlášení pojistné události

Oznámení pojistné události následkem úrazu
Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost, hospitalizace, ošetřování dítěte

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci * Ošetřování dítěte Škodné události je třeba hlásit bez zbytečného odkladu.

Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem
Oznámení pojistné události – úmrtí
Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

Tento formulář je třeba použít v případě oznámení pojistné události smrti, pokud je na smlouvě uvedeno více obmyšlených osob. Tuto přílohu nelze použít samostatně, vždy je nutné ji připojit k řádně vyplněnému formuláři Oznámení pojistné události - úmrtí.

Ostatní formuláře

Žádost o přiřazení platby
Žádost o plnění při dožití
Oznámení o odstoupení pojistníka od pojistné smlouvy
Doplnění identifikace
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Veřejné přísliby

Rozšíření pojistné ochrany u pojištění NN Orange Invest

Ostatní dokumenty

Přehled rizikových skupin
Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2. a 3. stupně