Přeskočit na: Obsah

Formuláře

NN Smart

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení pojistné události – hospitalizace

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Pozor! Upozorňujeme na důležitost nahlášení pojistné události písemně bez zbytečného odkladu.

Oznámení pojistné události následkem úrazu

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Úraz * Trvalé následky úrazu * Hospitalizace následkem úrazu

Oznámení pojistné události následkem nemoci

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Úmrtí následkem nemoci * Invalidita následkem nemoci * Zproštění od placení pojistného z důvodu nemoci * Trvalé následky nemoci * Závažné onemocnění * Nesoběstačnost následkem nemoci

Oznámení pojistné události na pojištění For you

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Rakovina prsu nebo ženských pohlavních orgánů * Úmrtí

Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

Pro typ pojistné události * Úmrtí

Změnové formuláře

Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek
Návrh na změnu pojistné smlouvy (technické změny)
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny základní)
Žádost o změnu osobních / kontaktních údajů
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny investiční)

Ostatní formuláře

Doplnění identifikace
Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití
Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy do 30 dní od sjednání
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře FATCA

Co jsou to formuláře W-8 a W-9 a kde jsou k dispozici?

V případě, že budete pojišťovnou požádáni o vyplnění a doručení amerického daňového formuláře W-8 nebo W-9, aktuální verze naleznete na  internetových stránkách amerického centrálního daňového úřadu www.irs.gov.

Český překlad formulářů je k dispozici zde a slouží pouze jako pomůcka pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.

Pro klienty NN Smart

Klientský portál Moje NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.