Přeskočit na: Obsah

Formuláře

Pro starší produkty ING/NN

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oznámení pojistné události následkem úrazu
Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost, hospitalizace, ošetřování dítěte

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci * Ošetřování dítěte Škodné události je třeba hlásit bez zbytečného odkladu.

Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem
Oznámení pojistné události – úmrtí
Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

Tento formulář je třeba použít v případě oznámení pojistné události smrti, pokud je na smlouvě uvedeno více obmyšlených osob. Tuto přílohu nelze použít samostatně, vždy je nutné ji připojit k řádně vyplněnému formuláři Oznámení pojistné události - úmrtí.

Oznámení pojistné události na pojištění For you

Změnové formuláře

Žádost pojistníka o mimořádný výběr podílových jednotek
Žádost o změnu osobních / kontaktních údajů
Návrh na změnu pojistné smlouvy (technické změny)
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny investiční)
Návrh na změnu pojistné smlouvy (změny základní)

Ostatní formuláře

Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití
Doplnění identifikace
Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy do 30 dní od sjednání
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře FATCA

Co jsou to formuláře W-8 a W-9 a kde jsou k dispozici?

V případě, že budete pojišťovnou požádáni o vyplnění a doručení amerického daňového formuláře W-8 nebo W-9, aktuální verze naleznete na  internetových stránkách amerického centrálního daňového úřadu www.irs.gov.

Český překlad formulářů je k dispozici zde a slouží pouze jako pomůcka pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.

Pro klienty starších produktů ING/NN

Klientský portál Moje NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.