Přeskočit na: Obsah

Platba pojistného

Životní pojištění

Bankovní spojení pro životní pojištění NN Blue, NN Orange

Platby pojistného placené pojistníkem

Číslo příspěvkového účtu

1000588419/3500

Variabilní symbol

číslo pojistné smlouvy

Konstantní symbol (nepovinný)

 • 3558
 • 3559 (při platbě složenkou)

Specifický symbol (pouze pro NN Blue a NN Orange Bonus)

 • pro běžné pojistné: 0000000011
 • pro mimořádné pojistné, dle již zvolené alokace: 0000000022
 • pro mimořádné pojistné, s odlišnou alokací: 00000033xx – kde xx je číslo požadovaného fondu

Platby pojistného placené zaměstnavatelem

Číslo příspěvkového účtu

1000588419/3500

Variabilní symbol

číslo pojistné smlouvy

Specifický symbol

 • IČ + 11 pro běžné pojistné nebo
 • IČ + 22 pro mimořádné pojistné

V případě, že jste uvedli chybné platební údaje jako variabilní nebo specifický symbol, zašlete do NN Pojišťovny žádost o přiřazení platby. Pro tento účel použijte formulář Žádost o přiřazení platby. K formuláři zároveň přiložte doklad k platbě (např. výpis z účtu, závěrečné vyúčtování, příp. útržek ze složenky aj.) pro možnou identifikaci vlastníka platby. Vše zašlete na naši adresu: NN Životní pojišťovna N.V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Bankovní spojení pro investiční pojištění NN Smart, NN Život, tradiční pojištění a připojištění ke starším produktům ING Pojišťovny

Platby pojistného placené pojistníkem

Číslo příspěvkového účtu

1010101010/3500

Variabilní symbol

 • pro běžně placené pojistné 88 + číslo pojistné smlouvy
 • pro mimořádné pojistné 50 + číslo pojistné smlouvy

Platby pojistného placené zaměstnavatelem

Číslo příspěvkového účtu

1000341918/3500

Variabilní symbol

 • pro běžně placené pojistné 88 + číslo pojistné smlouvy
 • pro mimořádné pojistné 50 + číslo pojistné smlouvy

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.