NN Employee Benefits jsou vždy výhodnější.

Při sjednání NN Employee Benefits získají vaši zaměstnanci vždy zvýhodněné podmínky oproti uzavření individuální smlouvy!

Výhody pro zaměstnavatele

 • snížení a úspora mzdových nákladů prostřednictvím využití daňových úlev
 • efektivní zvyšování čistého příjmu zaměstnanců
 • úspora na sociálním a zdravotním pojištění
 • stabilizace a nižší fluktuace zaměstnanců
 • motivace k lepším výkonům (i výběrově pro skupinu zaměstnanců)
 • podpora loajality
 • pojistná ochrana zaměstnanců včetně nečekaných rizik v zaměstnání
 • zabezpečení zaměstnanců po odchodu do penze
 • posílení konkurenční výhody firmy na trhu práce
 • zlepšení image a atraktivity firmy
 • budování vztahů se zaměstnanci

Výhody pro zaměstnance

 • další příjem bez daňového zatížení a odvodů
 • daňová úspora v případě vlastních příspěvků
 • zvýšení či udržení životního standardu po odchodu do penze
 • zhodnocování vložených prostředků