Přeskočit na: Obsah

NN Smart

Pojištění rizik s možností vytvořit si finanční rezervu

 

Investiční životní pojištění NN Smart (UZ4C)

Přizpůsobí se vašim potřebám

Investiční životní pojištění NN Smart nabízí komplexní výhody ve formě optimální pojistné ochrany a možnosti vytvořit si finanční rezervu.

Komu se investiční životní pojištění NN Smart může hodit?

 • Všem, kteří chtějí chránit sebe
  a svůj styl života nyní i do budoucna.
 • Všem mladým lidem, kteří mají rádi pocit svobody a záleží jim na tom, aby je pojištění dlouhodobě nelimitovalo a mohli ho kdykoli měnit.
 • Všem, kteří chtějí zodpovědně zabezpečit sebe a své blízké.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

Výhody

Proč si pojištění sjednat?

 • Pojištění, které se maximálně přizpůsobí vašim aktuálním životním potřebám.
 • Příležitost zhodnotit prostředky vložené do životního pojištění NN Smart pomocí široké nabídky investičních strategií (od bezpečného garantovaného fondu až po velmi dynamické).
 • Všechny investované peníze jsou zajištěny proti měnovému riziku.
 • Věrnostní bonus.
 • Možnost volby mezi výběrem prostředků a daňovým zvýhodněním (snížení daňového základu podle platných zákonů).

Reprezentativní příklad

„Dobrý den,
rozhodla jsem se, že si svou zkušenost nenechám pro sebe a napíšu Vám. Je mi 20 let a v  červnu loňského roku jsem dokončila léčbu rakoviny prsu. Prošla jsem si osmi chemoterapiemi, operací a ozařováním. Nebyla to procházka růžovým sadem, ale s obrovskou pomocí mé rodiny a také lékařů jsem vše zvládla. I když jsem si nahmatala bulku v prsu, nikdo si nechtěl připustit, že bych v tak mladém věku mohla mít rakovinu. Proto ji také nezachytili v raném stádiu, ale až ve třetím. Hned další den po diagnostikování jsem šla na první chemoterapii. Vedlejší účinky na mě působily hlavně psychicky, proto jsem po celou dobu léčení byla pod starostlivým dohledem mojí maminky, která mě moc podržela, a také čtyř sourozenců, kterých si teď hrozně vážím a jsem ráda za každou chvilku s nimi. Moc mi také pomohly plány do budoucna, které si chci teď splnit, a hlavně to, že jsem boj s rakovinou ani na minutu nevzdala. Během léčby jsem využívala psychologickou pomoc, naučila jsem se poznat sama sebe a určit hranice ve svém životě. Také mi hodně pomohl můj smysl pro humor, který zabraňoval strachu z nemoci, i když jsem se bála až do konce. I když je to opravdu vážná nemoc, jsem na jednu stranu ráda, že jsem si jí prošla, protože jsem si až na úplném dně dokázala uvědomit, jak krásné je být na světě a jak vzácná je každá vteřina, kterou máme.“
- Marie, 20 let

Jak měla Marie s poradcem nastavenou smlouvu (do 65 let):

 • Pojištění pro případ smrti 100 000 Kč
 • Připojištění pro případ trvalých následků úrazů 500 000 Kč
 • Připojištění pro případ denních dávek nezbytného léčení úrazu 200 Kč
 • Připojištění pro případ závažných onemocnění 500 000 Kč

Za pojištění Marie platí od začátku 677 Kč měsíčně (z toho 100 Kč měsíčně jako investiční pojistné)

Marii bylo vyplaceno:

500 000 Kč – z připojištění pro případ závažných onemocnění. Peníze byly využity jako náhrada ztráty příjmu ze zaměstnání a na léčbu spojenou s operací.

Připojištění pro případ závažných onemocnění se po výplatě pojistného plnění ukončilo, ale zbytek smlouvy se sníženým měsíčním pojistným pokračuje klientce dál.

Jak to funguje?

Kdy si můžu peníze vybrat?

 • V průběhu pojistné doby můžete částečně odčerpat uložené prostředky.
 • Po ukončení pojistné doby vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek.
 • V případě úmrtí během pojistné doby bude určené osobě nebo osobám uvedených ve smlouvě vyplacena sjednaná pojistná částka či aktuální hodnota fondu (vyšší z uvedených částek).

Co byste ještě měli vědět?

 • Smlouva životního pojištění nespadá do dědického řízení v případě, že na ní určíte obmyšlenou osobu.
 • Výnosy z investic jsou závislé na pohybech kapitálového trhu. Předchozí výkonnost fondů nezaručuje jejich výkonnost v budoucnosti.
 • Předčasné zrušení pojistné smlouvy, zejména v prvních letech jejího trvání, je finančně nevýhodné.

Související odkazy

Související odkazy pro investiční pojištění

Video

"Marie to zná„

Aneb videoprůvodce životním pojištěním

U nás si můžete vybrat z komplexní nabídky připojištění pro případ nejrůznějších životních situací:

Připojištění

Úmrtí

Smrt následkem úrazu nebo nemoci (CSO7)

Proč si toto připojištění sjednat

Především v okamžiku úmrtí živitele se může rodina dostat do značných finančních potíží. Kromě nákladů na pohřebnákladů na překlenutí doby do vyřízení dědického řízení se musí především vyrovnat s propadem v příjmech. Významně dokážou situaci zkomplikovat i nesplacené úvěry a půjčky.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz.

Pojistné plnění

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí.
Pro lepší zajištění lze na smlouvě kombinovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo nemoci s pevnou i klesající pojistnou částkou. Tímto způsobem je možné efektivně zajistit úvěr, půjčku, hypotéku.

Připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012)

Proč si toto připojištění sjednat

Připojištění pomůže pokrýt výpadek příjmů rodiny v případě smrti klienta následkem úrazu. Jestliže k němu dojde při dopravní nehodě, pojistné plnění se navíc zvýší o 100 %.
Připojištění může být rozšířením pojistné ochrany pro případ smrti z jakékoli příčiny, vhodné může být např. pro klienta, který se živí jako řidič z povolání.

Pojistná událost

Úraz, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění a který do 3 let způsobí smrt pojištěného.

Pojistné plnění

Pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě pojistnou částku platnou k datu pojistné události. Tato suma bude v případě smrti při dopravní nehodě v autě, autobusu, vlaku, na lodi, v letadle, v MHD, na bicyklu nebo motorce, či pokud se pojištěný účastnil nehody jako chodec, navýšena o progresi ve výši 100 %.

Dlouhodobé dopady do příjmu

Připojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu (CIDL, CIDE)

Proč si toto připojištění sjednat

 • V případě, že se člověk stane invalidním, ať už následkem nemoci nebo úrazu, je vždy ohrožena životní úroveň jeho i jeho rodiny, a to z důvodu velkého poklesu příjmu. Často je tento pokles dlouhodobý, někdy i trvalý do konce života.
 • Připojištění invalidity je tak určeno zejména pro zajištění životní úrovně, jelikož při invalidním důchodu výrazně klesnou příjmy klienta, ovšem na druhé straně se velmi zvyšují náklady, které jsou s tímto stavem spojené.
 • Převážná většina invalidit je způsobena nemocí (95 %), pouze k malé části dojde následkem úrazu (5 %).

Pojistná událost

Invalidita pojištěného je pojistnou událostí tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného nastal pokles jeho pracovní schopnosti

 • nejméně o 35 %, max. však o 49 % u invalidity 1. stupně,
 • nejméně o 50 %, max. však o 69 % u invalidity 2. stupně,
 • nejméně o 70 % u invalidity 3. stupně

a invalidita je uznána příslušným orgánem sociální správy (ČSSZ).

Pojistné plnění

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna pojištěnému, a to ve výši pojistné částky platné k datu vzniku pojistné události:

 • 1. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky
 • 2. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky
 • 3. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky

Pokud je klientovi přiznána invalidita 3. stupně z důvodu kvadruplegie nebo jde o terminální stav onemocnění, vyplatí pojišťovna plnění ve výši 150 % pojistné částky platné k datu pojistné události.

V případě, že k invaliditě dojde následkem nemoci, je čekací doba na aktivaci tohoto připojištění 18 měsíců

Připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých (CZV7)

Proč si toto připojištění sjednat

Nejen onkologická onemocnění se řadí mezi závažná onemocnění. Ohrožují nás i nemoci kardiovaskulárního systému, neurologická onemocnění (infarkt, onemocnění cév a tepen, mrtvice a další), ale i onemocnění jako je encefalitida, žloutenka nebo roztroušená skleróza, které vždy negativně ovlivní život klienta a celkově životní úroveň celé rodiny.

Pojistná událost a pojistné plnění

V případě lékařem potvrzené diagnózy vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši pojistné částky platné k datu pojistné události.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 3 měsíce.

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 1 % poškození (CTN5)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Riziku úrazu jsme vystaveni denně – v dopravě, při práci, sportu nebo hobby.
 • V případě, že je úraz vážnější, může zanechat i trvalé, nevratné následky a vést i k tomu, že člověk pak často nemůže nadále vykonávat svoji původní profesi (např. při ztrátě hybnosti končetin, ztrátě zraku apod.).
 • Trvalé následky úrazu pak výrazně ovlivňují chod domácnosti i její životní úroveň.
 • Prostředky vyplacené z připojištění pro případ trvalých následků úrazu mohou být využity na financování rehabilitací, léčebných a lázeňských pobytů, úprav a rekonstrukcí bydlení, pořízení bezbariérového přístupu či rekvalifikačních kurzů.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je úraz, ke kterému dojde v průběhu trvání pojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá trvalé následky v rozsahu od 1 % tělesného poškození.

Pojistné plnění

Vyplaceno bude pojistné plnění ve výši procenta daného oceňovací tabulkou (viz ZPP) z pojistné částky platné k datu pojistné události.
U vážnějších úrazů, jejichž rozsah je větší než 20 %, je pojistné plnění progresivně zvyšováno a klient může obdržet až 8násobek aktuálně sjednané pojistné částky.

Krátkodobé dopady do příjmu

Připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí (CDL1)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Pojistné plnění může klient využít na úhradu zvýšených nákladů po dobu léčení úrazu. Může pomoci i s úhradou ušlé mzdy za dobu pracovní neschopnosti.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je nezbytné léčení tělesného poškození způsobeného úrazem za předpokladu, že je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek nebo jej lze na základě posouzení lékaře pojišťovny k tam uvedenému tělesnému poškození připodobnit. Připojištění se nevztahuje na drobné úrazy jako pohmoždění, podvrtnutí, natažení nebo natržení svalů a vazů, chirurgicky neošetřené i ošetřené rány a popáleniny 2. stupně do 1 % povrchu těla.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno jednorázově po doložení diagnózy úrazu ve výši odpovídající součinu sjednané denní dávky, počtu dní léčení pro danou diagnózu v pojistných podmínkách a koeficientu progrese.

Koeficient progrese závisí na počtu dní léčení diagnózy v pojistných podmínkách.

 • Doba léčení do 89 dní je koeficient progrese 1
 • Doba léčení 90 - 169 dní je koeficient progrese 2
 • Doba léčení 170 dní a více je koeficient progrese 3
Připojištění bolestného za drobné úrazy CDU1

Proč si toto připojištění sjednat

Připojištění rozšiřuje krytí z připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí o drobné úrazy. Jeho smyslem je finanční kompenzace bolesti a omezeného pohodlí způsobených drobnými úrazy.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je drobné poškození zdraví následkem úrazu uvedené v pojistných podmínkách. Jedná se především o pohmožděniny, podvrtnutí, natrhnutí a chirurgicky ošetřené rány.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno ihned po doložení zranění ve výši odpovídající sjednané pojistné částce pro toto zranění.
Zanechal-li úraz více zranění uvedených v pojistných podmínkách, určí se výše plnění podle zranění s nejvyšší pojistnou částkou.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu – od 29. dne (CPN6)

Proč si toto připojištění sjednat

V okamžiku, kdy se klient ocitne v pracovní neschopnosti, klesá dočasně jeho příjem.

Prostředky získané z připojištění pro případ pracovní neschopnosti mu mohou pomoci nejen dorovnat chybějící příjem, ale třeba i zajistit nadstandardní nemocniční péči nebo sjednat pomoc v domácnosti.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená pracovní neschopnost pojištěného, kdy pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí žádným způsobem vykonávat a nevykonává své zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost.

Pojistné plnění

Pojistné plnění v podobě denní dávky vyplatí pojišťovna od 29. dne trvání pracovní neschopnosti.
Maximální délka denní dávky je 52 týdnů s výjimkou vybraných diagnóz uvedených v pojistných podmínkách.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění pro případ nemoci je 3 měsíce. V případě diagnózy související s těhotenstvím 8 měsíců. 24 měsíců pro diagnózy v souvislosti s onemocněním zad.
 

Připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu (0026)

Proč si toto připojištění sjednat

Pojistné plnění klient může využít na úhradu nákladů spojených s úrazem.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je úraz nebo trvalé následky tohoto úrazu, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění a hospitalizace následkem úrazu, trvala-li alespoň 24 hodin.

Pojistné plnění

Připojištění kryje 27 diagnóz úrazu (jako jsou například zlomeniny), a trvalých následků úrazu s přesně danou výší plnění, maximálně však do výše 150 000 Kč.
Při dlouhodobém pobytu v nemocnici v důsledku úrazu bude plnění navýšeno – pojišťovna vyplatí 100 Kč za každý den hospitalizace.

Připojištění pro případ hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu (CHO5)

Proč si toto připojištění sjednat

Pokud musí klient za účelem léčby nemoci nebo úrazu zůstat v nemocnici, přichází o příjem a navíc mu mohou vzniknout další náklady – na zajištění nadstandardní nemocniční péče, na zajištění pomoci v domácnosti nebo na úhradu cestovních nákladů ostatních členů rodiny při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu trvající alespoň 24 hodin. Pojišťovna vyplatí denní dávku za každý započatý den hospitalizace, max. za 52 týdnů.

Pojistné plnění

 • V případě hospitalizace, která trvá minimálně 10 po sobě jdoucích kalendářních dní (9 půlnocí), vyplatí pojišťovna dvojnásobné pojistné plnění.
 • V případě hospitalizace související s těhotenstvím nebo porodem (u porodu od 4. dne hospitalizace) vyplatí pojišťovna dvojnásobnou denní dávku.
 • Právo na pojistné plnění nevznikne, pokud k hospitalizaci pojištěné ženy dojde z důvodu umělého přerušení jejího těhotenství, u těhotenství započatých před počátkem pojištění a z jiné než zdravotní indikace nebo z důvodu neplodnosti.
Připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (CHU5)

Proč si toto připojištění sjednat

Pojistné plnění nahrazuje ušlý příjem při pobytu v nemocnici nebo slouží k úhradě zvýšených nákladů např. za nadstandardní nemocniční péči, pomoc v domácnosti v době nepřítomnosti nebo pomoc rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je hospitalizace z důvodu úrazu trvající alespoň 24 hodin.

Pojistné plnění

Pojišťovna vyplatí denní dávku za každý započatý den hospitalizace, max. za 52 týdnů.
V případě hospitalizace, která trvá minimálně 10 po sobě jdoucích kalendářních dní (9 půlnocí), vyplatí pojišťovna dvojnásobné pojistné plnění.

Připojištění pro případ invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) s klesající pojistnou částkou (CIDF)

Content A

Připojištění pro případ invalidity následkem úrazu (3. stupeň) (CUD3)

Content A

Připojištění zproštění od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu s možností výplaty měsíční renty (invalidita 3. stupně) (COP2)

Content A

Připojištění pro případ nesoběstačnosti následkem nemoci nebo úrazu (CLC3)

Content A


Finanční fondy životního pojištění

Informace o finančních fondech životního pojištění

Nabídka fondů


Pojistná událost

Formuláře pro nahlášení
pojistné události

Přejít na stránku

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.