Přeskočit na: Obsah

Výroční zpráva ING GROUP

Úvodní slovo

ING završila první desetiletí své existence pozoruhodným rokem 2000 

S velkým potěšením a hrdostí vám mohu oznámit, že ING završila první desetiletí své existence pozoruhodnými výsledky roku 2000. Čistý provozní zisk na 1 akcii vzrostl o 25 % a podařilo se nám umístit mezi 10 největšími společnostmi působícími na trhu globálních finančních služeb, a to díky akvizicím společností ReliaStar, Aetna Financial Services a Aetna International. Cena našich akcií se zvýšila o 41,9 % a překonala všechny související indexy a konkurenční tituly z našeho oboru. Za prvních deset let naší existence jsme zaznamenali 16násobný nárůst tržní kapitalizace.

Jsme si plně vědomi toho, že tohoto růstu bychom nebyli nikdy dosáhli bez 50 milionů našich klientů. Naším hlavním cílem bylo a je nabízet našim fyzickým, firemním a institucionálním klientům ty nejlepší finanční i nefinanční produkty a služby.

Rok 2000 se pro nás ukázal být velmi dobrým začátkem nového tisíciletí, rokem, v němž jsme položili velice solidní základ pro budoucí růst. Dostatečný sortiment je podstatný z toho důvodu, že probíhající konsolidace vytváří skupiny vybraných globálních hráčů, kteří budou určovat směr vývoje v oblasti finančních služeb.

Akvizice společností ReliaStar a Aetna Financial Services nám umožnily získat vytouženou pozici mezi 10 největšími společnostmi na americkém trhu životního pojištění a správy majetku a spojení mezinárodních operací ING a společnosti Aetna z nás činí největší zahraniční životní pojišťovnu v Latinské Americe a druhou největší v Asii. Výše spravovaných aktiv nás řadí mezi deset největších společností v tomto oboru na světě.

V Evropě získáváme pevnou pozici díky naší distribuční strategii "click - call - face" využívané při poskytování služeb fyzickým osobám. 'Click' (angl. kliknout) pro jednoduché, standardní produkty, ´call' (angl. zatelefonovat) pro další dotazy a ´face' (angl. navštívit) pro produkty vyžadující osobní poradenství na profesionální úrovni. Klienti si mohou vybrat distribuční kanál, který splňuje jejich požadavky. Pro firemní klienty bude výhodná integrace operací investičního bankovnictví ING Barings v rámci našich aktivit pro firemní a institucionální klientelu v Evropě.

V průběhu prvního desetiletí své existence získala ING pověst inovátora v sektoru finančních služeb. Na vyspělých trzích vzbudila naše skupina velký zájem díky realizaci koncepce direkt marketingu a internetu společnosti ING Direct, zatímco na rozvíjejících se trzích přispěla k rozvoji finančního sektoru zakládáním zbrusu nových společností v oblasti životního pojištění, penzijního připojištění a zaměstnaneckých výhod. ING Direct i tyto společnosti dosáhly v roce 2000 velmi významného růstu co do počtu klientů i objemu aktiv.

Pro budoucí vývoj ING je tento zdravý růst velmi důležitý. Jakkoli významné jsou naše akvizice pro naši pozici na světových trzích, rád bych zdůraznil, že podstatná část našich příjmů za rok 2000 byla vytvořena díky růstu stávajících operací.

V roce 2000 jsme přijali zvýšený finanční plán, který odpovídá našim ambicím a je odrazem důvěry ve slibný rozvoj naší skupiny. Reagovali jsme také na požadavek větší transparentnosti, a to zveřejňováním zpráv o výši hodnoty RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) a výsledků implicitní hodnoty (embedded value).

V roce 2001 oslavíme desáté výročí existence ING. Při pohledu zpět můžeme rozhodně konstatovat uspokojení nad tím, čeho jsme dosáhli za prvních deset let své existence. Ukázalo se, že odvážná a hojně diskutovaná fúze v roce 1991, kritizovaná některými zainteresovanými stranami, byla přínosem pro všechny naše akcionáře. ING vytvořila přidanou hodnotu díky solidnímu finančnímu výkonu, inovativnímu přístupu při vytváření produktů a lepší kvalitě služeb. Z hlediska rozdělení příjmů, zisku, počtu spolupracovníků, vedení a vlastnictví akcií se nám podařilo transformovat nizozemskou společnost na mezinárodní skupinu.

Doufám, že jste si v březnu 1991 koupili akcie ING a podrželi je ve svém vlastnictví. Pokud jste tak učinili, byli jste za svou důvěru odměněni. Jsme odhodláni vám poskytovat dobrý výnos z vašich investic i nadále. Přestože jsme hrdi na úspěchy, jichž dosáhla naše skupina za prvních deset let své existence, sebeuspokojení není na místě. Jakmile máme pocit, že se nám podařilo pokořit horu, zjistíme, že je před námi další, která čeká na to, abychom ji zdolali.

Podařilo se nám dostat mezi světovou špičku v sektoru finančních služeb a vytvořit obrovský potenciál lidských zdrojů, distribučních sítí a produktů i služeb v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv. To vše je výsledkem organického růstu, akvizic a zakládání zcela nových společností a společných podniků.

Nyní nastává čas tohoto potenciálu plně využít. Proto se klíčovými hesly naší strategie pro nadcházejících několik let stalo zvýšení kvality služeb pro naše klienty, konsolidace, integrace, vynikající úroveň provozních činností a povinná součinnost. Společně se svými kolegy z Výkonné rady jsme vyslali jasný signál našim vrcholovým manažerům po celém světě, že jejich hodnocení i odměňování bude zčásti záviset na tom, jak dobře budou jimi vedené společnosti spolupracovat s dalšími členy skupiny.

Četné projekty realizované v kooperaci přinesly v minulých deseti letech hmatatelné výsledky. Mnoho dalších projektů již běží nebo jsou ve fázi příprav. Stále je však mnoho příležitostí, které čekají na prozkoumání. A právě to budeme dělat v následujících letech.

Zároveň budeme optimalizovat naše portfolio. To znamená, že kromě integrace operací v důsledku akvizic realizovaných v uplynulých letech budeme muset kriticky zhodnotit všechny naše společnosti a oddělení.

Zvážíme případný prodej některých společností, pokud budou mít lepší předpoklady k dalšímu růstu mimo ING než v rámci skupiny. Nebudeme váhat s prodejem nebo zastavením činnosti těch společností, které nebudou splňovat stanovené cíle na strukturální úrovni nebo nebudou disponovat dostatečným potenciálem pro trvalý ziskový růst.

Můj první rok ve funkci prezidenta ING byl velmi rušný. Navštívil jsem mnoho našich společností po celém světě, abych získal lepší přehled o přáních našich klientů, setkal se s našimi zaměstnanci a získal podrobnější informace o všech našich činnostech. Všude, kam jsem přijel, mě upoutala loajálnost a profesionalita našich lidí.

Cítil jsem skutečně týmového ducha a všudypřítomnou hrdost na příslušnost k ING. Tyto aspekty chceme dále rozvíjet pěstováním jednotné kultury ING založené na společných hodnotách a propagaci přechodu k jednotné globální značce ING.

Chtěl bych poděkovat všem klientům a poradcům, kteří nám dali svou důvěru, i našim zaměstnancům, kteří podali v roce 2000 vskutku vynikající výkon. Jsem velmi hrdý na to, že mohu být prezidentem tak skvělého celosvětového týmu.

Na většině našich hlavních trhů byly v uplynulých letech příznivé hospodářské podmínky, což mělo nepochybně pozitivní vliv na naše výsledky. Existují však náznaky toho, že tento trend se může do určité míry změnit. V tom případě budou naše řídicí schopnosti podrobeny zkoušce. Věříme tomu, že dokážeme zvládnout náročné úkoly, které na nás čekají. Naše rozhodnutí zavést nové rozdělení akcií je znakem důvěry.

Skupina ING je silná, má promyšlenou strategii a jasně stanovené zvýšení finančního plánu. Jsme naprosto odhodláni splnit tyto cíle ve prospěch našich klientů a akcionářů. Můžete se plně spolehnout na mě, mé kolegy ve Výkonné radě i na našich více než 100 000 zaměstnanců po celém světě.

Se srdečným pozdravem

Ewald Kist
Předseda Výkonné rady

Strategie a výhled

Po několika letech rychlé expanze, která je výsledkem realizovaných akvizic, bude v následujících letech kladen důraz na snahu o optimální uspokojení potřeb zákazníků, na upevňování silných stránek ING a dosažení povinné součinnosti, provozní dokonalosti a kontroly nákladů.

Strategické cíle

Poskytování vysoce kvalitních služeb zákazníkům

Prvořadým zájmem ING je uspokojovat potřeby 50 milionů našich klientů po celém světě, a to poskytováním produktů a služeb té nejvyšší kvality. ING má dobrou pozici k zajištění potřeb jednotlivců, firemních i institucionálních klientů. Orientace ING na rozmnožování, správu a ochranu majetku je přitom v souladu s trendem odklonu od veřejného k privátnímu zaopatření v oblasti důchodů a pojištění.

Dosažení povinné součinnosti

Vzájemná součinnost bude jedním z nejdůležitějších faktorů umožňujících zlepšit služby klientům a snižovat náklady. ING vstoupila do nové fáze své strategie diverzifikovaných finančních služeb, v níž vzájemná součinnost není již jen dobrovolná, nýbrž povinná. V této oblasti existují obrovské, dosud nevyužité, příležitosti jak ve sféře obchodní (výnosová součinnost), tak ve sféře provozní (nákladová součinnost).

Evropa

Drobná klientela (retail) - Stát se nejvýznamnějším partnerem fyzických osob pro kumulaci a správu majetku v těch vybraných zemích, kde ING může dosáhnout rozhodujícího objemu v dané oblasti

Evropská strategie ING pro služby drobným klientům je založena na principu "click - call - face". Kliknout (click) vyjadřuje možnost zjištění informací o osobním účtu, o produktech či transakcích přes Internet; zatelefonovat (call) znamená získat informace a zajistit transakce přes systém hlasových odpovědí a telefonních center; navštívit (face) je výraz pro osobní kontakt s poradci, account manažery a/nebo produktovými specialisty v případě komplexnější finanční potřeby klienta, jako například plánování finančního zabezpečení na důchod a investiční poradenství.

Podniková a institucionální klientela včetně investičního bankovnictví - Poskytovat klientům ING po celém světě široký sortiment finančních služeb

V oblasti služeb podnikové a institucionální klientele - včetně investičního bankovnictví - je prvořadou záležitostí přeskupení bankovních operací v rámci ING (ING Barings, ING Bank, BBL, BHF a jejich pobočky) do jednotné evropské organizace, což bude mít za následek vznik jedné organizace a ucelených programů poskytujících všem podnikovým a institucionálním klientům ING finanční a investičně-bankovní služby.

Finanční trhy včetně akciových - Jedna integrovaná divize finančních trhů, která poskytuje klientům cílený výběr produktů

Výsledkem restrukturalizace ING Barings bude sjednocení aktivit na starých finančních trzích a na akciových trzích do jednoho obchodního celku Finanční trhy. Pět hlavních produktových řad budou tvořit dlužné firemní trhy, devizy a valuty, peněžní trhy a deriváty, státní pokladna, akcie a strategické obchody.

Operations/IT - Dosáhnout provozní dokonalosti a vzájemné součinnosti

V oblasti provozu (operations) a informačních technologií bude důraz kladen na vývoj v celoevropském kontextu v souladu s globální politikou ING. Hlavními prioritami bude zvýšit pohodlí pro zákazníky a snížit náklady.

Amerika

Vybudovat jednu organizaci poskytující diverzifikované finanční služby, výrazně orientovanou na zákazníka

Ve Spojených státech organizuje ING své stávající i nové obchodní aktivity s cílem vytvořit společnost poskytující diverzifikované finanční služby a výrazně orientovanou na zákazníka. Největší výzvou pro ING Americas v následujících dvou letech bude zajistit úspěšnou integraci obchodních činností ING, ReliaStar a Aetna z hlediska lidských zdrojů, techniky a pracovních postupů. Účelem restrukturalizace je vytvořit měřítko pro vývoj produktů a posílit distribuční kapacity se zaměřením na správu majetku. Navíc bude ING v USA racionalizovat své obchodní portfolio.

V Mexiku a Latinské Americe je pro ING Americas velkou výzvou i spojení aktivit Aetny a ING, restrukturalizace nových kombinovaných aktivit ve všech klíčových zemích a zároveň poskytování lepších produktů a služeb distributorům a zákazníkům.

V Kanadě se ING snaží zlepšit bilanci majetkových a úrazových produktů vybudováním těsnějších vztahů s distributory při současném snížení nákladů. Navíc bude ING pokračovat v expanzi společnosti ING Direct. Skupina rovněž uvede v rámci distribučních kanálů zaměřených na pojištění produkty ING Direct a podílové fondy.

Asie / Tichomoří

Zajistit ING pozici předního poskytovatele diverzifikovaných finančních služeb v Austrálii, Japonsku, Koreji, Tchaj-wanu a Hongkongu; zakládání zcela nových společností v Číně a Indii

Mezi hlavní strategické priority pro ING Asie / Tichomoří v příštích letech patří růst na hlavních trzích: v Austrálii, Japonsku, Koreji, Tchaj-wanu a Hongkongu, a to především v oblasti kumulování aktiv. Integrace ING a Aetny znamená vybudování jedné organizace, aplikaci nejlepších postupů ING a Aetny s použitím obchodní značky ING. Dalším rozhodujícím zájmem pro ING Asie / Tichomoří je rozvoj ve dvou důležitých nových oblastech - Číně a Indii. ING přehodnocuje své portfolio na celém území Asie a Tichomoří, což může vést k odprodeji svých účastnických podílů v určitých zemích ve prospěch investic na slibnějších trzích.

Správa majetku

Patřit do první desítky největších světových správců aktiv zásluhou trvalých vynikajících investičních výkonů

Americké akvizice vyzdvihly ING mezi první desítku největších světových správců aktiv. Společnost tak téměř dosáhla splnění svých plánů. Pro dosažení a udržení této pozice zformulovala společnost ING Baring Private Bank smělý plán růstu, který by měl navýšit aktiva ve správě v roce 2005 na 1 bilion EURO a zvýšit svůj příspěvek k zisku skupiny v tomtéž roce na 25 %. Tohoto plánu bude dosaženo kombinací akvizic a organického růstu.

ING Direct

Vybudovat z ING Direct předního poskytovatele finančních služeb jednotlivcům

Společnost ING Direct prokázala, že je schopna od základů vybudovat úspěšné telefonní centrum a centrum internetových operací. Internetové aktivity dnes představují více než 50 % všech transakcí. Cílem ING Direct je pokračovat ve stávajících aktivitách, při vhodné příležitosti expandovat na vyspělé trhy a zvyšovat hodnotu aktiv a akcií pro akcionáře ING.

E-business

Přeměnit ING na společnost plně využívající možností Internetu

E-strategie ING (elektronická strategie) se zaměřuje na zpřístupnění velké části služeb a aktivit ING prostřednictvím Internetu. V minulém roce ING prokázala svou schopnost získat tímto způsobem další klienty, zlepšit úroveň služeb pro stávající klienty a zvýšit výnos na jednotlivého klienta (prostřednictvím "cross-selling" - křížového prodeje) při současném snižování nákladů na klienta či aktivitu. Pro ING představuje e-business přirozený vývojový stupeň obchodních aktivit. E-business znamená více než e-commerce, neboli prodej přes Internet. ING věnuje hodně pozornosti i elektronické práci (e-working) a elektronickému zprostředkování (e-procurement). Do roku 2003 se očekává, že elektronické obchodování přitáhne dalších více než 7 milionů "elektronických" zákazníků (včetně zákazníků ING Direct) z řad starých i nových klientů.

Finanční plány

V roce 2000 se ING rozhodla zvýšit své finanční plány na rok 2001.

Ziskovost - Čistá provozní návratnost vlastního kapitálu alespoň 18 %

Tento cíl zahrnuje rovněž realizované kapitálové zisky, působení vlivů na úrovni skupiny a přetrvávající důsledky nedávných akvizic. Pro obchodní jednotky ING to znamená 12% kapitálovou návratnost. Diskontní sazba pro kalkulace vložené hodnoty je pro jednotlivé země různá. Cílová hodnota RAROC v oblasti bankovních operací před zdaněním je 18,5 %.

Růst zisku - Roční organický růst provozního čistého zisku na akcii alespoň 12 %

Tento cíl neobsahuje akvizice, což je ve shodě se zdvojnásobením provozního čistého zisku na akcii v maximálním horizontu 6 let.

Větší výkonnost - V oblasti pojištění nižší procento nákladů a v oblasti bankovnictví koeficient účinnosti (poměr nákladů a příjmů) pod 70 %

Výhled do budoucna

Vzhledem k počáteční fázi roku, nejistým ekonomickým vyhlídkám a nestálosti finančních trhů je výhled pro rok 2001 stále plný nejistot. Výkonný výbor je však přesvědčen, že ING v roce 2001 splní svůj nový cíl zajistit alespoň 12% organický růst čistého provozního zisku na akcii.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.