Přeskočit na: Obsah

08.04.2014

Jsou ženy v důchodu více ohroženy finanční nejistotou než muži?

Které faktory ženám komplikují dosažení finanční jistoty v důchodu?

  • Vzhledem k tomu, že většina žen během svého života pečuje o děti nebo jiné rodinné příslušníky, je z pracovního trhu po nějakou dobu vyřazena. Z tohoto důvodu platí odvody na důchod kratší dobu, což má za následek nižší penzi. Zatímco u mužů je dnes průměrný měsíční starobní důchod 12 345 Kč, u žen je to téměř o pětinu méně, a to 10 198 Kč.
  • Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Vzhledem k této skutečnosti je pravděpodobnější, že vlivem inflace a rostoucích životních nákladů bude klesat jejich kupní síla. Statisticky totiž ženy častěji ovdoví, čímž jsou negativně ovlivněny ztrátou části příjmů, o to víc ženy rozvedené, které přicházejí i o nárok na vdovský důchod.
  • Muži mají vyšší průměrnou mzdu než ženy, a to jak v rámci stejných kategorií zaměstnání, tak dosaženého vzdělání. Průměrná mzda žen dosahuje přibližně 22 683 Kč, zatímco mzda mužů 28 916 Kč.
  • Ženám víc hrozí nezaměstnanost. Dle statistik ČSÚ je u žen vyšší míra nezaměstnanosti než u mužů, což se negativně odráží na výši jejich důchodu. Ženy totiž stále patří na pracovním trhu mezi diskriminované skupiny. Je to spojeno s jejich rolí potenciální matky, kdy pro zaměstnavatele nepředstavují výhodného kandidáta na volnou pracovní pozici. Ženy mají navíc zhoršené podmínky na pracovním trhu po mateřské dovolené, kdy jednak občas postupují rekvalifikaci, a navíc ještě potřebují flexibilní pracovní dobu kvůli péči o malé děti, což je benefit, který stále nabízí jen menšina zaměstnavatelů.


Svobodné ženy

Plánování odchodu do důchodu je asi nejtěžší pro svobodné a rozvedené ženy. Zabezpečení finančních prostředků na penzi nebo pro případ finanční nejistoty, jako je třeba nezaměstnanost, musejí zvládat samy. V takovém případě se musí soustředit na to, aby své úspory a investice nastavily tak, aby jim poskytovaly spolehlivý příjem po zbytek jejich života. Pro finanční zajištění svobodných žen je tedy nutné víc šetřit, pracovat déle či investovat agresivněji.

Rozvedené ženy

Ženy si po rozvodu finančně pohorší. Dokazuje to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. Zatímco se ženy starají o domácnost a děti, muži vydělávají a přispívají na sociální pojištění. Po rozvodu se majetek sice vypořádává, ale to neplatí o budoucích příjmech od státu v důchodu. Ženy tak po rozvodu mohou v průměru očekávat o 7,1 % nižší příjem, než kdyby rozvedeny nebyly.

Vdané ženy

I přestože mohou mít vdané ženy v důchodu přístup k více finančním zdrojům, neznamená to, že je pro ně plánování odchodu do důchodu snadné. Existuje více rizik, na které je třeba dát si pozor. O veškeré výhody plynoucí z manželství může žena snadno přijít, pokud například ona nebo její manžel utrpí vážnou újmu na zdraví, nebo pokud dokonce o manžela přijde. Shromážděné úspory mohou být v těchto případech rychle vyčerpány.

Uvedené skutečnosti ve spojení s nejistou, kterou přináší dnešní doba, naznačují, že je pro ženy důležité myslet na dobu odchodu do důchodu a neponechávat nic náhodě. Uvědoměním si těchto rizik a zodpovědným přístupem mohou (nejen) ženy předcházet významné ztrátě životní úrovně v důchodu. Neměly by spoléhat výhradně na partnera nebo na penzi od státu, ale měly by se aktivně snažit zajistit si finanční stabilitu, nejlépe diverzifikací svých úspor a investic, které jim zajistí dostatečnou výši příjmů v době důchodu.

Doporučeným finančním produktem na zajištění stáří je doplňkové penzijní spoření, které kromě flexibility a možnosti daňového zvýhodnění nabízí i možnost dosažení zajímavého zhodnocení. Hlavní charakteristikou tohoto spoření je dlouhodobost: čím delší je spořící období, tím vyšší je pravděpodobnost slušné životní úroveň v důchodu. Aby příjmy ve stáří nebyly omezeny jenom na jeden produkt, doporučujeme také doplňkové penzijní spoření kombinovat s jinými finančními produkty, jako je stavební spoření, podílové fondy nebo investiční životní pojištění.


Zdroje:
Gender studies http://www.genderstudies.cz/
Český statistický úřad http://www.czso.cz/
Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu http://idea.cerge-ei.cz/