Přeskočit na: Obsah

13.11.2014

Nový zákon o dani z příjmů láká neférové zprostředkovatele, varuje již i ČNB

Novela zákona o dani z příjmů, která má vstoupit v platnost od 1. ledna 2015, mění podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u pojistných smluv životního pojištění. Jedná se o změnu jak ve vztahu k uplatnění daňového odpočtu poplatníkem zaplaceného pojistného, tak ve vztahu k příspěvkům zaměstnavatele na životní pojištění. Změny se dotknou smluv umožňujících průběžné mimořádné výběry finančních prostředků bez ukončení celé smlouvy, u kterých nově nebude možné zachovat daňové výhody. Cílem navrhované novely zákona je lépe zajistit původní záměr legislativy, jímž je motivace občanů k zodpovědnosti za své finanční zabezpečení ve stáří. Daňovou výhodu budou nadále moct uplatňovat klienti, kteří využívají životní pojištění k vytváření finanční rezervy na stáří.

Vzniklé situace se pokouší využít neféroví pojišťovací zprostředkovatelé, kteří klientům radí stávající smlouvy o životním pojištění ukončit a uzavřít smlouvy nové. Předčasné zrušení pojistné smlouvy je však pro klienta v každém případě nevýhodné. V takovém případě se totiž vyplácí odkupné, které může být nižší, než je skutečná kapitálová hodnota pojištění. Uzavření nové smlouvy navíc zatěžuje klienty opětovnými počátečními náklady. Proto doporučujeme nejen my, ale i ČNB stávající smlouvy nerušit. Klient si pouze musí rozmyslet, zda chce své produkty využívat jako daňově zvýhodněné, nebo bez daňových výhod. Pokud chce mít smlouvu nadále daňově zvýhodněnou, nemusí dělat nic – jeho smlouvu převedeme do tohoto režimu sami. Pokud ale bude chtít nadále provádět mimořádné výběry, pak nám to oznámí a na jeho smlouvě zůstane zachována možnost mimořádných výběrů; smlouva pak bude ale navždy daňově nezvýhodněná.