Přeskočit na: Obsah

17.04.2014

Změna statutů účastnických fondů

Změny statutů obou účastnických fondů byly dne 28. 3. 2014 schváleny Českou národní bankou; příslušná rozhodnutí ČNB pak nabyla právní moci 31. 3. 2014. Změna se týká úpravy investičního vymezení s cílem dosažení vyššího zhodnocení prostředků vložených klienty. Úplné znění upravených statutů obou účastnických fondů naleznete zde.