Přeskočit na: Obsah

05.11.2009

ING Group ČR/SR má (staro)novou finanční ředitelku. Rudolfa Kyptu vystřídala Renata Mrázová.

Renata Mrázová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika, s vedlejší specializací obchodní podnikání. Po ukončení studií pracovala na různých pozicích v oblasti HR a financí. V roce 2000 začala v ING vykonávat funkci finanční ředitelky. Na této pozici setrvala až do roku 2006, kdy se začala věnovat podnikatelské činnosti v oblasti poradenských a konzultačních služeb pro pojišťovací a bankovní sektor. Jedním z jejích nejdůležitějších projektů tohoto období bylo v roce 2006 založení Direct pojišťovny, a. s., ve které do července 2007 působila jako generální ředitelka.
V září letošního roku se do ING vrátila na stejnou pozici. „Vlastně se dá říci, že nastupuji do vlaku, který jsem před lety sama tak trochu pomáhala rozjíždět,“ říká (staro)nová finanční ředitelka ING Retail ČR/SR Renata Mrázová. „Finanční krize změnila pohled na finanční řízení firem ve všech sektorech ekonomiky, zejména finančních institucích. Proto je pro mne výzvou vrátit se na „stejnou“ pozici v jiné době. Současná ekonomická situace nutí firmy rychle se přizpůsobovat měnícímu se prostředí a řídit ekonomiku firmu úplně odlišným způsobem, než tomu bylo v dobách hospodářského růstu, který jsme od 90. let všichni zažívali. Je to náročné, ale užívám si to.“

Renata Mrázová je vdaná a má dvě děti. Ve svém volném čase se snaží cestovat, ráda lyžuje a jezdí na kole, maluje a věnuje se historii umění. Nejlépe se však uvolní ve společnosti svých dcer, které jí pomáhají udržet si zdravý nadhled.

Tiskové informace: Alexandra Gjurić, tisková mluvčí
tel.: 257 473 290
fax: 257 473 555
e-mail: komunikace@nn.cz