Přeskočit na: Obsah

18.02.2011

Pojišťovací část ING ČR vykázala v roce 2010 čistý zisk ve výši 745 milionů korun

V roce 2010 pojišťovací část společnosti ING vykázala nárůst aktiv ve správě, jednoho z hlavních provozních ukazatelů. Kvůli navýšení investičních nákladů ING Životní pojišťovny na dlouhodobé projekty, jejichž cílem je omezit administrativní náklady a zefektivnit chod společnosti, však přesto došlo k poklesu čistého zisku z 1,09 miliardy na 745 milionů korun. Důvodem byla dále skutečnost, že v roce 2009 zaznamenala společnost ING mimořádně příznivé výsledky: meziroční nárůst čistého zisku dosáhl 58 %, tedy historicky nejlepšího výsledku.

Pojišťovací část ING ČR (životní pojišťovna a penzijní fond) vykázala v loňském roce stabilní výsledky. Aktiva ve správě vzrostla o 4 %, celková částka tak přesahuje 58 miliard korun a společnost k 31. 12. 2010 evidovala více než 808 tisíc klientů. K výsledkům přispělo především zaměření se na oblast pravidelně placeného pojistného a dlouhodobé investice směřující k trvalému snížení nákladů společnosti.

Hospodářské výsledky společnosti v roce 2010 dále ovlivnily vyšší investiční náklady a mimořádná tvorba pojistně technických rezerv v ING Životní pojišťovně. Celkový dopad této mimořádné tvorby pojistně technických rezerv do hospodářského výsledku roku 2010 činí 41,3 milionu Kč.

Celkové výsledky pojišťovací části ING (podle mezinárodních účetních standardů)*

 

2009

2010

Meziroční změna

Aktiva ve správě

55 712

58 174

4%

Počet klientů

822 477

808 071

-2%

Čistý zisk

1 087

745

-32%

* v mil. Kč

„Loňský rok bychom pro pojišťovací část společnosti ING i přes nejrůznější finanční zátěže, s kterými jsme se museli vyrovnat, určitě zhodnotili jako úspěšný,“ okomentovala výsledky Alexis George, generální ředitelka ING Pojišťovny ČR/SR. „Dařilo se nám dosahovat stabilních výkonů a potvrdili jsme, že máme klientům co nabídnout,“ dodala.

ING Životní pojišťovna

Ke konci roku 2010 dosáhlo předepsané pojistné ING Životní pojišťovny 5,5 miliardy Kč reprezentující meziroční snížení o 8 %. Tento pokles z větší části kopíruje stagnaci pojistného trhu běžně placeného životního pojištění v České republice, kdy je růst segmentu životního pojištění tažen pouze jednorázově placeným životním pojištěním. Na jednorázových investičních smlouvách pojišťovna v roce 2010 získala vklady ve výšce 0,5 miliardy Kč.
Oproti roku 2009 došlo k růstu celkových aktiv ve správě o 2 % na 33,5 mld. Kč. A to navzdory mírnému 5% snížení celkového objemu uzavřených smluv, kterých ING Životní pojišťovna ke konci roku registrovala přes 400 tisíc.
Strana 1/2

Hospodářský výsledek ovlivnily především vyšší investiční náklady a mimořádná tvorba pojistně technické rezervy na administraci pojistných smluv a na vzniklé, do konce roku 2010 však nenahlášené pojistné události (viz. předchozí komentář). V budoucnu tyto mimořádné rezervy poslouží k úhradě očekávaných nákladů společnosti, budou tak stabilizovat její hospodaření.

Výsledky ING Životní pojišťovny (podle mezinárodních účetních standardů)*

 

2009

2010

Meziroční změna

Předepsané pojistné

5 912

5 454

-8%

Aktiva ve správě

32 920

33 452

2%

Počet smluv

421 106

400 055

-5%

Čistý zisk

1 048

802

-23%

* v mil. Kč

ING Penzijní fond

Během roku 2010 vzrostla také aktiva ve správě ING Penzijního fondu, konkrétně o 8 % na 24,7 miliardy Kč. I přesto, že penzijní fond uzavřel v roce 2010 29,5 tisíc nových smluv, došlo k poklesu celkového počtu klientů o 4 %. To bylo způsobeno silnou konkurencí v oblasti získávání nových klientů a vysokými náklady spojenými s uzavíráním nových smluv. Vliv mělo také rozhodnutí posílit zhodnocení penzijního fondu ve prospěch klientů a připsat jim za rok 2010 vyšší zhodnocení.

Předběžný neauditovaný lokální hospodářský výsledek činí 515 milionů Kč, což reprezentuje výrazné zlepšení v porovnání s rokem 2009, kdy zisk dosáhl 21 mil. Kč. Tento výsledek klientům ING Penzijního fondu zajistí nadprůměrné zhodnocení jejich investic za rok 2010.        

Výsledky ING Penzijního fondu (podle mezinárodních účetních standardů)*

 

2009

2010

Meziroční změna

Aktiva ve správě

22 792

24 722

8%

Počet klientů

442 259

426 483

-4%

Čistý zisk

31

14

-55 %

* v mil. Kč

I v roce 2010 retailová část ING přinesla zlepšení služeb pro zákazníky a rozšířila svou produktovou nabídku. Hitem roku se stalo rizikové životní pojištění ING ProAktiv s celkem 14 atraktivními připojištěními, a rodinné životní pojištění ING Smart. Zákazníci se také mohli zapojit již do šesté tranše investičního pojištění ING Garance Plus.